ภาพแปะฟ้า…ช่วงประตูเมือง..หน้าเมืองกำแพงเมืองเก่า เมืองคอน

ต.ค. 15

ภาพแปะฟ้า…ช่วงประตูเมือง..หน้าเมืองกำแพงเมืองเก่า เมืองคอน
 • บริเวณทางเข้าประตูเมือง”ตามพรลิงค์”ในอดีต ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานอนุสราวรีย์  เพื่อเป็นการสดุดีถึงพระองค์ที่ทรงไว้ซึ่งประเกียรติยศแผ่ไปทั่วโลก เพียงดังอนุภาพของพระจันทร์ พระอาทิตย์ ทรงพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมโศกราช” แต่บุคคลทั่วไปและตำนานมักเรียกว่า”พระเจ้าจันทรภาณุ” ผู้สร้างเมือง”ตามพรลิงค์”อันยิ่งใหญ่ในอดีตปกครองไพล่ฟ้าด้วย”ทศพิธราชธรรม”เป็นต้นแบบคุณงามความดีของทุกๆด้าน ผู้ซึ่งรวบรวมไพล่พลไว้ทั้ง 12 เมือง “เมืองสิบสองนักษัตร”และทรงยกกองทัพไปตีถึงเมืองลังกาและได้เมืองไว้ครอบครอง
 • เมืองคอน(“ตามพรลิงค์”)ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอำนาจ มีพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศานิกชน เป็นต้นกำเหนิดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของราษฎรตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันชาวเมืองคอน และเมืองอื่นๆในคาบสมุทธนี้ เช่นประเพณีให้ทานไฟ,ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ,ประเพณีทำบุญงานเดือนสิบ,ประเพณีลากพระ,พระราชพิธีโล้ชิงช้า,ประเพณีแห่พระพุทธสิหงค์ในวันสงกรานต์,พระราชพิธีจรดพระนางคัล,ฯลฯ
 • จึงมีพระเกียรติประสิทธิเลืองลือไปในโลก
 • IMG_1952 (1) copy
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช
 • ณ.สวนศรีธรรมโศกราช 

pสะพานนครน้อยใหม๋-525x700 copy

ภาพกำแพงเมื่องคอน-ภาพจากสำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน/จากเวป ภาพอดีตถ่ายประมาณ พ.ศ.2441 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ภาพกำแพงเมืองปลายกำแพงทางตะวันออก-อดีต-2441-ปัจจุบัน1 copy

ภาพถ่ายกำแพงเมื่องคอน(เก่า)ปลายกำแพงทางด้านตะวันออกมองจากด้านหน้า(ภาพจากเวป) ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2440 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ภาพเขือน-อดีต-2441-ภาพปัจจุบัน copy

ภาพล๊อกสุขุม(เขื่อนกั้นน้ำ)จากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน ภาพอดีตถ่ายเเมื่อ พ.ศ.2441 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-มุมกำแพง-อดีต-2441ปัจจุบัน copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพมุมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(วัดมุมป้อม)ภาพอดีตจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน  ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2441 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

pกาแพงเมืองใหม่-525x700 copy

ภาพกำแพงเมื่องคอน(เก่า)ด้านทางทิศเหนือ ภาพจากศิลปากรที่ 14ภาพอดีต ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2441 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ภาพกำแพงเมือง-24601 copy

ภาพกำแพงเมืองคอน ภาพอดีตถ่ายเมื่อคราวที่ พระยาอนุมานราชธนมาเมืองคอน พ.ศ.2460(ภาพจาก oknation.net)และจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

pร

 • ภาพอดีตพลับพลาที่ประทับของ รัชกาลที่ 6 เสด็จเมื่อ พ.ศ.2458 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-สพานนครน้อย-อดีต-ปัจจุบัน1 copy

 • อดีตภาพสะพานนครน้อย(ภาพจากศิลปากรที 14)ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

สะพานนครน้อย-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพสะพานท่านปาน(สะพานนครน้อย) 3 สมัย ภาพอดีตจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน/สารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พฤศจิกายน 2557

pรู

 • รูอะไรน๊ะ…ณ.กำแพงเมืองคอน

Copy-of-ภาพเรือนจำ-อดีต-ปัจจุบัน1 copy

ภาพเรือนจำเมืองคอน ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2447 (ภาพจากศิลปากร ที่ 14 ) ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

IMG_2049 copy

 • คงเหลือแต่ร่องรอยอดีต ถ่ายเมื่อ ตุลาคม 2553

IMG_2023 copy

 • ยังคงเหลือแต่ร่องรอยอดีต ถ่ายเมื่อ ตุลาคม 2553

IMG_1920 copy

 • นี้คือกำแพงของเมื่องคอนปัจจุบัน

IMG_1991 copy

 

Picture 1046250-vert copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณ “”สะพานนครน้อย สะพานท่านปาน”” ภาพขบวนแห่นาคเพื่อบรรพชาอุปสมบทของคุณทวีศักดิ์ พัฒนกิจจำรูญ ถ่ายเมื่อ 10 กรกฎาคม 2509 ภาพจากคุณพศวัฒน์ พัฒนกิจจำรูญ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มิถุนายน 2557 

 

 • นี้ก็กำแพงเมืองคอน..ปัจจุบัน

IMG_52953-1024x682 copy

 • นี้ก็กำแพงเมืองคอน”ปัจจุบัน”และ น.ร.ประจำจังหวัด

6 comments

 1. ประวัติของอาณาจักร ลิกอร์ (นครศรี) ได้ถูกบิดเบือนไปมาก แต่ใน เวบที่แนบมานี้ ให้เรื่องราวอีกแง่มุมนึงค่ะ ดิฉันก็คนนครศรี เข้าใจดีว่าหลังจากอาณาจักรนครเริ่มจะเสื่อมอำนาจลง ทำให้อาณาจักรที่มีอำนาจกว่าเข้ามายึดและทำลายร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรื่องทิ้งเสีย แล้วเขียนขึ้นมาใหม่ให้บิดเบือนไปค่ะ ทีhttp://blog.eduzones.com/tambralinga/2646

  • ในฐานะชาวคอน ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความคิดเห็น ถ้ายิ่งศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองคอน มากขึ้นยิ่งรู้สึกเสียดายมากยิ่งขึ้น
   ทั้งหลักฐาน ทั้งสถานที่เก่าๆ หรืออื่นๆ ถูกทำลายไปเรื่อยๆ ยิ่งมองประวัติศาสตร์เมืองตนเองลำบากยิ่งขึ้น
   ขอขอบคุณอีกครั้งครับ ผมยินดีรับฟังคำชี้แนะ มล.พัน 7พย.2553

 2. คุณ K.J.

  ผมในฐานะคนเมืองคอน ยิ่งได้ศึกษา ถึงแม้ความรู้ไม่มากมายแต่ก็ทำให้อึ้งไปเหมือนกันเพราะที่คุณบอกถูกบิดเบือนจากข้าศึก แต่ส่วนหนึ่งยิ่งสำคัญคือ ชาวเมืองคอนเอง มีผู้รู้ได้บอกว่า

  คนเมืองคอนไม่รู้ความเป็นมาของตนเอง

  คนเมืองคอนไม่สนใจประวัติศาสตร์ของตัวเอง

  คนเมืองคอนไม่รู้จักรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของตัวเอง ชอบทำลาย เหมือนคำกล่าวของพระยาอนุมานราชธนในคราวมาเมืองคอน เมื่อ 1 เมษายน 2460

  ท่านกล่าวว่า"กำแพงเมืองเป็นของโบราณ ท่านทราบภายหลังว่าถูกรื้อหมดแล้ว กว่าจะรู้ว่าเป็นของโบราณ ควรรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา แต่ พวกที่เห็นของเก่าคร่ำครึ่ มันรื้อทิ้งหมดแล้ว"

  คนเมืองคอน รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ที่ได้ยิน ได้ฟังมาทำนองนี้

  เศร้าใจนะครับ  

 3. รักเมืองคอน
  และขอรักตลอดไปครับ

 4. เกิดที่เมืองคอน /

  เมื่อตอนที่จำความได้ ราวๆ พ.ศ. 2530 ตรงคลองสะพานหน้าเมือง ฝั่งตรงข้ามสนามหน้าเมือง ตรงกำแพงเมือง เคยเป็นสวนสัตว์ด้วย มีกรงสัตว์เรียงไปตามแนวกำแพงเมืองฝั่งที่ติดกับคลอง ทางเข้าสวนสัตว์ก็อยู่ตรงตีนสะพานนั่นเอง
   
  จำได้ว่าคุณพ่อเคยพาไปเที่ยวครั้งหนึ่ง สมัยนั้นบ้านอยู่ท่าวัง อายุเพียง 5-6 ขวบ เป็นความทรงจำหนึ่งสมัยเพิ่งเริ่มจำความได้
   
  ก็ไม่รู้ว่าคนสมัยนั้น คิดได้อย่างไร ที่ยอมให้มีกิจการสวนสัตว์ที่บริเวณนี้
   
  ภายหลัง เข้าใจว่า คงพิจารณาขึ้นมาได้ กิจการสวนสัตว์จึงได้ยกเลิกไป
   
  หากว่าใครพอมีข้อมูล หรือรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ

 5. ขอเชิญครับ ท่านที่มีภาพเกี่ยวกับสวนสัตว์บริเวณกำแพงเมือง ถ้ามีภาพสามารถcomment และขึ้นภาพได้ครับ

ส่งความเห็นที่ เกิดที่เมืองคอน ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *