ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

ม.ค. 24

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)จังหวัดนครศรีธรรมราช"(เมืองคอน)"เปิดรับสมัครบุคลเข้าทำงาน ตามประกาศดังนี้

 

23 comments

 1. คนนครศรี /

  ข้าพเจ้าเพิ่งจบมาวุฒิปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศมีความประสงค์ที่จะทำงานการไฟฟ้าเขต 2 ที่นครศรี อยากให้เปิดรับสมัครงานเกี่ยวกับสาขางานของข้าพเจ้าด้วย ขอให้รับพิจารณาด้วยค่ะ

 2. คุณคนนครศรี
  ประมาณ1-2 เดือน การไฟฟ้าฯจะเปิดรับสมัครพนักงานโดยจะเปิดรับพร้อมกันทั่วประเทศจะสอบพร้อมกัน สำหรับรายละเอียดว่า ตำแหน่งอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่ชัดเจน การไฟฟ้าฯเพิ่งเปลี่ยนวิธีการ การรับสมัคร แต่ก่อนจรับและะสอบภายในเขต เช่นของนครศรีก็สอบที่นครศรีฯ แต่ของใหม่จะสอบเป็นศูยน์สอบ(ศูน์ภาคใต้สอบที่วิทยาลัยเทคนิค นครศรีฯ) รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ถ้าอย่างไร จะประกาศรับในวันไหนให้คุณติดต่อที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง (ทางเวปได้เลย)หรือจะสอบถามที่ การไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ นครศรีธรรมราราช (075-378443)
  มล.พัน

 3. คุณคนนครศรี
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศรับสมัครพนักงานพร้อมกันทั่วประเทศ ให้เข้าไปดูที่http://www.pea.co.th จะมีรายละเอียดทั้งหมด
  มล.พัน 12 พค.2554

 4. คุณ คนนครศรีฯ
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศรับสมัครพนักงานพร้อมกันทั่วประเทศ ให้เข้าไปดูที่http://www.pea.co.th จะมีรายละเอียดทั้งหมด
  มล.พัน 

 5. ร้องทุกข์การทำงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง /

  เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 2
         กระผม นายเปรมชาญ ไชยทวีวงศ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ประจำ จ.ตรัง ได้ ไปแจ้ง ขอ มาตรวัดไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง ที่ห้องเช่าเพิ่งสร้างเสร็จ จำนวน 14 ห้อง ซึ่งทุกอย่างได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ และเงื่อนไขของการไฟฟ้า ตามที่เจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบทุกอย่าง ตลอดถึงการชำระเงิน  แต่ปรากฎว่า อาคารซึ่งสร้างเสร็จมากว่า 1 เดือน โดยผู้จองจะเข้าอยู่ แต่ติดปัญหารเรื่องไฟฟ้ายังไม่ได้ติดมาตรให้ ซึ่งกระผมได้ขอร้งประสานงาน ขอความช่วยเหลือ จากคุณ เสริฐจิตร จับปลั่ง ผู้จัดการการไฟฟ้ อ.วังวิเศษ ด้วยถือว่า ทางเจ้าหน้าที่ ของ การไฟฟ้าย่านตาขาว อาจเกรงใจ ซึ่งคุณเสริฐจิตร ก็ได้ ติดต่อประสานงาน ไปยังเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้า อ.ย่านตาขาว ไม่น้อยกว่า 3 ครังแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าได ๆ กระผมเห็นว่า ถ้าหากยังรอเจ้าหน้าที่อยู่เช่นนี้ต่อไป ก็ไม่ทราบว่า กระผมจะมีโอกาสเปิดให้ผู้เช่าได้เข้าอยู่เมื่อไหร่ จึงได้ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือมายัง ผอ.เขต 2 เพื่อให้ท่านได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
                                                                       ด้วยความนับถือ
                                                       นายเปรมชาญ ไชยทวีวงศ์  ขทร.ตรัง

 6. เรียนคุณเปรมชาญ ไชยทวีวงศ์ ขทร.ตรัง
            ตามข้อร้องทุกข์ของคุณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 2 ผมได้ประสานงานผ่านไปยัง ผจก.กฟส.ย่านตาขาว(คุณสมศักดิ์ แซ่ตั้น)แล้ว ทาง ผจก.แจ้งว่าการไฟฟ้าฯได้ดำเนินการขยายเขตฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอเจ้าของอาคารไปขอติดตั้งมิเตอร์ โดยคุณจะต้องนำหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านทั้งฉบับเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านห้องเช่าทั้ง 14 ห้อง ไปขอติดตั้งมิเตอร์ที่ การไฟฟ้าฯย่านตาขาว การไฟฟ้าฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถ้าถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คุณไปชำระเงิน และติดตั้งมิเตอร์ในขั้นตอนต่อไป 
  ขอขอบคุณครับ
  มล.พัน 

 7. ขอร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ดับบ่อยฝนตกเป็นไม่ได้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล เรียนหนังไม่ได้ เพราะไฟตกตลอด ผู้ประกอบธุรกิจเกียวกับคอมฯ ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ต้องรับแบกภาระการขาดทุน เพราะเครื่องมือพัง ไปร้องเรียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสิเกาแล้ว แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ไม่มีใครแก้ไขปัญหาให้ได้ ชาวบ้านบอกว่าต้องทำใจเพราะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว จึงขอวอนท่านผู้เกี่ยวของช่วยเหลื่อเป็นการเร่งด่วน ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 8. นายนะภางค์ สมุทวงศ์วิริยะ /

  ขอร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ดับบ่อยฝนตกเป็นไม่ได้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล เรียนหนังไม่ได้ เพราะไฟตกตลอด ผู้ประกอบธุรกิจเกียวกับคอมฯ ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ต้องรับแบกภาระการขาดทุน เพราะเครื่องมือพัง ไปร้องเรียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสิเกาแล้ว แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ไม่มีใครแก้ไขปัญหาให้ได้ ชาวบ้านบอกว่าต้องทำใจเพราะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว เครื่องไช้ไฟฟ้าของชาวสิเกาเสียบ่อยมาก จึงขอวอนท่านผู้เกี่ยวของช่วยเหลื่อเป็นการเร่งด่วน ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 9. นายนะภางค์ สมุทวงศ์วิริยะ ชาวอำเภอสิเกา ต.บ่อหิน /

  ขอร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ดับบ่อยฝนตกเป็นไม่ได้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล เรียนหนังไม่ได้ เพราะไฟตกตลอด ผู้ประกอบธุรกิจเกียวกับคอมฯ ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ต้องรับแบกภาระการขาดทุน เพราะเครื่องมือพัง ไปร้องเรียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสิเกาแล้ว แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ไม่มีใครแก้ไขปัญหาให้ได้ ชาวบ้านบอกว่าต้องทำใจเพราะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว เครื่องไช้ไฟฟ้าของชาวสิเกาเสียบ่อยมาก จึงขอวอนท่านผู้เกี่ยวของช่วยเหลื่อเป็นการเร่งด่วน ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ
   จาก ชาวอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

  • เรื่อง ร้องเรียนการโขมยใช้ไฟฟ้า
     กรุณาช่วยตรวจสอบไปที่บ้านเลขที่ 17/… ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี (บ้านในหมง) (บ้านไม้มีใต้ถุน อยู่ตรงสุดถนนคอนกรีต มีบ้านของชาวบ้านอยู่ด้านหน้าส่วนบ้านที่โขมยอยู่ด้านหลังอีกที) ด้วย เนื่องจากมีการโขมยใช้ไฟฟ้าอยู่นานแล้ว พวกคุณน่าจะรู้ดี ตอนที่ไปจดมิเตอร์ไฟฟ้า แต่เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ หากครั้งนี้ยังไม่มีการไปจัดการจะร้องเรียนไปที่หน่วยงานใหญ่ว่าพวกคุณละเลย ไม่ปฎิบัติหน้าที่

 10. เรียนคุณนะภางค์ สมุทวงศ์วิริยะ
              ได้รับข้อร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าตกของคุณไว้แล้วและได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป
  มล.พัน

 11. ชาวบ้านหลังวัดท่าโพธิ์ /

  ไฟดับหลังวัดท่าโพธิ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแตุ่18.00น. จนถึงขณะนี้21.15น.ไฟฟ้ายังใช้ไม่ได้ โทรแจ้งแร้วตั้งแต่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ แต่ทำไมยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยครับ ความเดือนร้อนมันมีมากนะครับผมงานบริการของการไฟฟ้าเป็นยังไงกันครับดับเกิน3ชม.แล้วนะครับอยากให้มีความรับผิดชอบในงานบริการที่ดีกว่านี้นะครับ เพราะบ้านที่ไฟฟ้าดับทุกหลังเค้าจ่ายเงินนะครับผม….

 12. อาการส /

  เรียนผู้ดูแลหรือผู้เกียวข้อง ช่วยมาดูหน่อยครับ ตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรี 
  ไฟฟ้าตกได้ตกดี วันวันตก 4-5รอบอย่างตำ่นะครับ ค่าไฟขึ้นอีก ยิ่งกระผมเปิดร้านคอม 
  ลำบากมากหากไฟตกแบบนี้ ไฟตกแบบนี้มา 2 เดือนแล้วไม่มใครมาทำสักที
  บ้างครังไฟดับตอนดึก 3-4 ชม. ถึงจะติดไม่ก็อีกวันเลยครับ
  ขอท่านที่เกียวข้องช่วยประสานงานไห้ด้วย 
             
   
                                                 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 13. คุณอาการส
             ที่คุณแจ้งเรืองไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่ ทางผมขอความกรุณาช่วยระบุสถานที่ให้ชัดเจนสักนิดจะได้ไม่ เพราะถ้าบอกเป็นตำบล ทำให้การประสานงาน การตรวจสอบเป็นไปด้วยความลำบาก จึงขอรบกวนช่วยบอกสถานที่ที่ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้เพื่อการติดต่อกลับจะเป็นหมายเลขหมือถือหรือที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการตรวจสอบการประสานงานจะได้รวดเร็ว หวังว่าคุณคงไม่ขัดข้องนะครับ
  ขอบพระคุณครับ

 14. เมื่อไหร่จะ เปิดรับสมัครสอบ งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกค่ะ 

 15. คุณOishi benze 
          ช่วงใกล้ๆนี่้ครับให้เข้าดูเวปของการไฟฟ้าส่วนกลางบ่อยๆนะ คงใกล้เปิดรับสมัครแล้วครับ

 16. น.ส.ปนัดดา ถ่ายถ้วนกุล /

  ขอร้องเรียนเรื่อง ไฟฟ้าดับบ่อย และการปฎิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม
  ดิฉันอาศัยอยู่ ม.1ต.บ่อหิน แต่บ้านที่ดิฉันอยู่เขาเรียกว่า”ท่าคลองออก” เป็นประจำที่ไฟสายนี้จะดับบ่อยมากบางครั้งดับนานถึง3วัน แต่ก้อได้มีการโทรและไปที่การไฟฟ้าแล้ว แต่ก้อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ บ่อยครั้งที่โทรไปแล้วพนักงานพูดจาไม่ดีอีกทั้งยังยกหูโทรศัพท์วางไว้ เพื่อมิไห้สามารถติดต่อได้ และเฉยเมยกับการแจ้งไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง ดิฉันจึงไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำงานกันยังไง ประการที่2.การจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าการเลยวันครบชำระ จะถูกตัดไฟทันทีแต่จะมีหนังสือแจ้งเตือนมายังที่บ้านก่อนที่จะทำการตัดไฟ แต่ที่ อ.สิเกา นี่มีการค้างชำระกันเป็นเดือนๆบ้างก้อ2เดือนบ้างก้อ3เดือนแต่ที่ดิฉันอยู่ดิฉันยังไม่จ่าย1เดือนและเดือนที่สองครบกำหนดวันชำระพอดีเลยไปชำระ แต่พนักศานงานบอกว่าปิดแล้วค่อนมาจ่ายพรุ่งนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้กะว่าจะไปจ่ายสักเที่ยงๆแต่ผลปรากฎว่ามีพนักงานมาทำการตัดไฟและบอกว่าเราค้างชำระมา3เดือน ซึ้งกิฉันบอกว่าเราค้างแค่2เดือนและกำลังจะไปจ่ายแต่ไม่มีการฟังแม้แต่สักนิดแต่บ้านอื่นเขาค้าง4เดือนยังไม่ถูกตัดไฟตกลงมันหมานความว่ายัง รบกวนช่วยตอบคำถามดิฉันให้หานสงสัยหน่อยค่ะ ว่าที่เขาว่ากันว่ามีพนักงานการไฟฟ้ารับสินบนมันจริงมั๊ย ทำไมถึงปฎิบัติไม่เหมือนกัน

 17. คุณปนัดดา ถ่ายถ้วนกุล ผมได้นำเรียนผู้บังคับเพื่อการแก้ไขแล้วครับ ผลการแก้ไขเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ

 18. นายณตภณ สิทธิรักษ์ /

  ข้าพเจ้าอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบห้มอมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านข้พเจ้าด่วนๆได้ไหม ได้โทรสัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์075346955 ตามบิลล์ที่แจ้งค่าไฟฟ้าหลายๆๆ ครั้งไม่มีการรับสาย จึงรบกวนมายังท่าช่วยประสานให้หน่อยเพราะ บิลล์ข้าพเจ้า อยู่2คน แอร์ 1 ตัว 4655.01บาท ท่านคิดว่ามากไปไหมครับ ส่วนค่าไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านเพียง 2723 บาท เปิด6.30 ถึง7.00น. ยังน้อยกว่าบ้านหลังเดียวที่ตา – ยาย อยู่ 2คนโปรดกรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ด้วยนะครับ ที่ตั้ง หมู่บ้านพิกุลแก้ว หมู่2 ตำบลปากนคร ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 19. นายณตภณ สิทธิรักษ์ /

  ข้าพเจ้าอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบห้มอมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านข้พเจ้าด่วนๆได้ไหม ได้โทรสัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์075346955 ตามบิลล์ที่แจ้งค่าไฟฟ้าหลายๆๆ ครั้งไม่มีการรับสาย จึงรบกวนมายังท่าช่วยประสานให้หน่อยเพราะ บิลล์ข้าพเจ้า อยู่2คน แอร์ 1 ตัว 4655.01บาท ท่านคิดว่ามากไปไหมครับ ส่วนค่าไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านเพียง 2723 บาท เปิด6.30 ถึง7.00น. ยังน้อยกว่าบ้านหลังเดียวที่ตา – ยาย อยู่ 2คนโปรดกรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ด้วยนะครับ ที่ตั้ง หมู่บ้านพิกุลแก้ว หมู่2 ตำบลปากนคร ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ยังไม่เคยส่งสักครั้งที

 20. คุณณตภณ สิทธิรักษ์ ผมได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วครับ มีผลคืบหน้าผมจะแจ้งให้ทราบ และถ้าหากผลเป็นประการใดก่อนที่ผมจะได้ประสานงานขอรบกวนแจ้งผมอีกครั้งนะครับ

 21. คุณปนัดดาฯ ไม่ทราบได้รับการแก้ไขแล้วยัง ถ้ายังผมขอให้คุณช่วยแจ้งมาทางเวป.เมืองคอน อีกครั้งเพื่อผมจะได้ดำเนินการใหม่อีกครั้งครับ

 22. รบกวนขอทราบวิธีการซื้อน้ำยาผสมคอนกรีต ใช้ผลิตเสาไฟฟ้า ของนครศรีฯ

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>