ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”บริเวณสถานีรถไฟ-หลังสถานีรถไฟ”

มิ.ย. 19

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”บริเวณสถานีรถไฟ-หลังสถานีรถไฟ”
 •            อาลัยอดีตอาคารเก่าของเมืองคอน”โรงแรมสุทธิ”

pอดีตโรงแรมสุทธิยุคก่อน-copy copy

ภาพถ่ายยุคก่อนถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490 พ.ศ.2502 พ.ศ.2518 ภาพจากศิลปากรที่ 14 จากลุงสนิท ,คุณอรรถ ศิริรักษ์ และคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง เป็นภาพเดิมมีโรงสีข้าวหลังโรงแรมสุทธิ(ปัจจุบันคือ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาท่าวัง) หอการค้าประจำเมือง  • pอดีตโรงแรมสุทธิยุกกลาง copy
 • ภาพถ่ายอดีต”โรงแรมสุทธิ”ยุคกลางถ่ายเมื่อ พ.ศ.2553

pอดีตโรงแรมสุทธิยุคปัจจุบัน copy

 • ภาพถ่ายยุคปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ 11 มิย.2554

             เป็นอีกอาคารที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำ เป็นประวัติศาสตร์ของ “เมืองคอน”คือ” อาคารอดีตโรงแรมสุทธิ”บริเวณหลังสถานีรถไฟ”เมืองคอน”ภาพที่มีมาประมาณ 50 ปีขึ้นไป จะมีอาคารดังกล่าวเป็นจุดเด่นของอาคารเก่า แต่ ณ.วันนี้ก็ต้องเป็น”อดีตอาคารประวัติศาสตร์  อาคารแห่งความทรงจำไปแล้ว” 

                ข้อมูลตอนใหม่ล่าช้าเนื่องจากการระบุสถานที่ที่เป็นจริงในอดีต-ปัจจุบัน เป็นการหาข้อมูลที่ยาก ทำให้ล่าช้าที่จัดทำ  ผมต้องขอขอบคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง คุณประวัติ(น้าหวัด) ภิรมย์กาญน์ ที่ให้ข้อมูลและแสวงหาข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลระบุตรงตามความเป็นจริงในอดีต(ให้มากที่สุด)

               และอดีต-ปัจจุบันบริเวณสถานีรถไฟ-หลังสถานีรถไฟ

pอดีตสถานีรถไฟบ้านนอกโคก1 copy

ภาพถ่ายอดีตสถานีรถไฟบ้านนอกโคก(ปัจจุบันสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช)ถ่ายเมื่อ ร.ศ.117ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน ,พ.ศ.2490 ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร และ น้ำท่วมเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มีค.2554

รถไฟกำลังออกจากสถานีนครศรีธรรมราชหมอบัญชา-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพรถไฟกำลังออกจากสถานีรถไฟ นครศรีธรรมราช ภาพจากเพจ ชุมชน”คุยกับหมอบัญชา” 
อัลบั้ม: NST A Century Ago & Southern Railroad เมืองนครเมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน ตอนสร้างทางรถไฟสายใต้ไปเมืองนคร ภาพอดีตถ่ายช่วงทางรถไฟสายใต้ที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมษายน 2559

ภาพอดีตบริเวณป้ายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช”เป็นภาพที่ทุกท่านไม่ว่าจะมา หรือจากไป”จะต้องถ่ายเก็บเป็นที่ระลึก  ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2479,พ.ศ.2490 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัีฐมนตรี,คุณชวลิต อังวิทยาธร และคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2505 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์ ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ พค.2554

ภาพอดีตคราวส่งเสด็จ ร.6 เมื่อ พ.ศ.2458 ภาพอดีตจากศิลปากรที่ 14,สารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ พ.ศ.2553

pคราวรับเสด็จและเตรียมย้ายพล copy

ภาพอดีตการเคลื่อนย้ายกำลังพล “ญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ ที่เมืองคอน”ในสงครามเอเชียบูรพา” พ.ศ.2484 ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน , ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพสถานที่ปัจจุบันถ่ายเมื่อ พ.ค.2554

ภาพอดีตห้องจำหน่ายตั้วของสถานีรถไฟ จากคุณสภาพ ทิชินพงศ์ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2500 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ พ.ค.2554

มุมสบายๆ

pหอการค้า copy

ภาพอดีตหอการค้าประจำเมือง”เมืองคอน”ถ่ายเมือ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง และอีกมุมหนึ่งของหอการค้าประจำเมือง ภาพอดีตจากคุณชวลิต อังวิทยาธร

pด้านหลังสถานีรถไฟ copy

ภาพอดีตด้านหลังสถานีรถไฟ จากเวป ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2477 ภาอดีตเดินพาเหรด ร.ร.พรสวัสดิ์วิทยา ผ่านวงเวียนหลังสถานีรถไฟ(จากอำลา อาลัย ชวลิต อังวิทยาธร)ถ่ายเมือ พ.ศ.2498 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ พ.ค.2554

pโรงแรมบูรพา copy

ภาพอดีตนักศีกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินทางโดยรถไฟมาเมืองคอน เมื่อ พ.ศ.2505 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์ ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณเดียวกันเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มีค.2554

pน้ำท่วมหน้าสถานีรไฟ copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณหน้าและหลังสถานีรถไฟ เมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี

pน้ำท่วมหลังสถานี1-copy copy

ภาพอดีดน้ำท่วมบริเวณหลังสถานีรถไฟและบริเวณใกล้เคียง เมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี

pน้ำท่วมหลังสถานีรถไฟ2 copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณหลังสถานีรถไฟเมืองคอน ภาพจากคุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร,คุณชวลิต อังวิทยาธร เมื่อ พ.ศ.2518

pด้านหลังสถานีรถไฟ copy pภาพน้ำท่วมหลังสถานีรถไฟ copy pด้านหลังสถานีรถไฟ copy pภาพน้ำท่วมหลังสถานีรถไฟ copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณหลังสถานีรถไฟ เมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มิย.2554

6 comments

 1. สุดยอดเนื้อหาดีดีอีกแล้วครับ
  ขอชมมากๆครับว่าสุดยอดจริงๆ

 2. คุณNakhonkup999
         ขอขอบคุณครับ และต้องขอบคุณเป็นพิเศษที่ได้ติดตามการเลือกตั้งนาำยกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล"เมืองคอน"และรายงานผลให้ชาวเวปทราบตั้งแต่เริ่มต้น
  มล.พัน

 3. ภานุวัฒน์ มานพ /

  ภาพถ่ายในเว็ปไซต์นี้ ถ้าต้องการนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีการขอหรือทำอะไรก่อนบ้างครับ 

 4. คุณภานุวัฒน์ มานพ
               คุณจะนำภาพไปเผยแพร่ ในการเผยแพร่ ผมได้เขียนไว้(จากใจของผู้ให้ภาพครับ)ด้านบนของเว็ป เพื่อเป็นการให้เกียติแก่ผู้ที่เสียสละภาพเพื่อ"เมืองคอน"เรา หวังว่าคุณคงเห็นด้วยนะครับ

 5. ภาพที่ตั้งหอการค้า เดี๋ยวนี้คือโรงแรมนิวศรีทอง สร้งตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุบทิ้งก่อนปีพ.ศ.2500 แถวนั้นที่ดินเป็นของสำนักงานทรัพย์สินฯ

 6. pornsri sutthikaittisuk /

  ขอบคุณที่ทำให้นึกถึงอีกครั้ง โรงแรมนี้เป็นกิจการเก่าของที่บ้าน ดูแล้วคิดถึงอดีตมาก

ส่งความเห็นที่ komol ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *