ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-เหลียวหลังแลรอย พระธาตุเมืองคอนดอนพระ ตอน1/2

เม.ย. 13

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-เหลียวหลังแลรอย พระธาตุเมืองคอนดอนพระ ตอน1/2

ภาพอดีตเมืองคอน-ถ่ายจากบริเวณประตูแรกของบริเวณวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช จากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) จากเดิมที่ผู้เขียนๆเกี่ยวกับอดีตภาพเก่า ของเมืองคอน จากการที่ผู้เขียน ได้พบภาพเก่าของคุณอรรถ ศิริรักษ์ เป็นปฐมเหตุให้ได้เขียนเกี่ยวกับภาพเก่า โดยเปรียบเทียบอดีตกับสภาพปัจจุบันโดยอายุภาพโดยอายุภาพเฉลี่ยตั้งแต่20-115 ปี โดยได้ต้นแบบมาจากสำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน ที่เคยเปรียบเทียบบริเวณย่านชุมชนในอดีต เมือประมาณ100 ปีของเทศบาลนครศรีธรรมราช เริ่มตอนแรกของwww.gotonakhon.comหรือ เมืองคอน.com เริ่มจากวัดพระ บรมธาตุวรมหาวิหาร เท่าทีึ่มีภาพอยู่ เพื่อเป็นศิริมงคลแ่ก่เวปและชาวพุทธทุกท่าน และเมือเขียนมาเป็นปีที่ 4...

อ่านเรื่องทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ 2554 กับคำอวยพรของหนูน้อยเมื่อเยาว์วัย

ธ.ค. 27

สวัสดีปีใหม่ 2554 กับคำอวยพรของหนูน้อยเมื่อเยาว์วัย

สวัสดีปีใหม่ 2554 ส่งความสุขปีใหม่ 2554             เมื่อใกล้วันปีใหม่ 2554 ผมได้จัดเก็บ "ภาพเก่าๆ"ของลูกสาวที่ได้วาดและเขียนไว้ เมื่อเยาว์วัย ในช่วงที่เป็นวาระต่างๆ ตั้งแต่ ปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วันเด็กและะวิถีชีวิตประจำวัน และมีภาพที่วาดและเขียนอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่               ในโอกาสนี้ ผมขอนำภาพอวยพร ที่มาจาำก"หนูน้อย"ที่มีความบริสุทธิ์,จริงใจ,ไร้เดียงสา ถึงแม้คำอวยพรจะย้อนเวลา แต่ก็เป็นความบริสุทธิ์ของหนูน้อยตั้งแต่เยาว์วัย จึงขออวยพรมายังชาวไทยและชาวเทศทั่วโลก ทุกท่าน และ"ชาวเวปทั่วไทยและทั่วโลก"ทั่งที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาดู ขอส่งความสุขไปถึง คุณพ่อ ที่เคารพของทุกท่านและกำลังเป็น"คุณพ่อ"ของลูกๆ คุณแม่...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน “บริเวณสนามหน้าเมือง เมืองคอน”

พ.ย. 19

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน “บริเวณสนามหน้าเมือง เมืองคอน”

สนามหน้าเมืองของทุกเมืองมีความสำคัญมากทุกเมืองมาตั้งแต่อดีต-จนถึงปัจจุบัน สนามหน้าเมืองของเมืองคอนก็เช่นกัน มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต สำหรับปัจจุบัน เป็นที่พักผ่อน เป็นออกกำลังกายของประชาชน เปรียบเสมือนปอดของเมือง เป็นสถานที่ ที่ใช้จัดงานราชพิธีต่างๆ รวมถึงงานรื่นเริงของภาคประชาชน เป็นสถานที่ ที่หารายได้ โดยการขายสินค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ สำหรับอดีต เป็นที่พักของประชาชนเพื่่อรอเข้าเมืองเนื่องจากโบราณประตูเมืองของทุกเมืองปิด-เปิดประตูเป็นเวลา เป็นที่ัจัดงานราชพิธีต่างๆของทางการ และที่สำคัญ เป็นที่พักของข้าศึกที่โอบล้อมเพื่อรอการโจมตีเมือง และตามข้อสังเกตุของ”โกแอ็ค” เจ้าของร้านโกปี๊...

อ่านเรื่องทั้งหมด