ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

เม.ย. 27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

              ตามที่การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่างและพนักงานบัญชี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคใต้) จนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าฯดังนี้

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพประเพณี”แห่ผ้าขึ้นธาตุ”"กวนข้าวยาคู”ผ้าพระบฏนานาชาติ”ที่เมืองคอน”ตอน 2

ก.พ. 19

ภาพประเพณี”แห่ผ้าขึ้นธาตุ”"กวนข้าวยาคู”ผ้าพระบฏนานาชาติ”ที่เมืองคอน”ตอน 2

               จากการที่ “เมืองคอน”มีประเพณีอันยิ่งใหญ่ “แห่ผ้าขึ้นธาตุ”กวนข้าวยาคู”ที่สืบทอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน และปัจจุบันได้มีแห่ผ้าพระบฏนานาชาติห่มพระบรมธาตุ ซึ่งมีหลายชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ร่วมสืบสานประเพณีผ้าพระบฏห่มพระบรมธาตุ ซึ่งในปีนี้ประเทศที่เข้าร่วม มี 12 ประเทศ และ”เมืองคอน”จะเป็นศูนย์รวมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไปชั่วลูกชั่วหลาน สำหรับภาพบรรยากาศในวันที่ 18 กพ.2554 ที่ยิ่งใหญ่มีภาพดังนี้ ผ้าพระบฏพระราชทาน นิทรรศการผ้าพระบฏนานาชาติ ณ.สวนศรีธรรมโศกราช ภาพกวนข้าว”ยาคูเมือง 12...

อ่านเรื่องทั้งหมด

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ก.ย. 25

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ภาพแปะฟ้าเมื่องคอน จุดต่อไป       ถัดจากบริเวณหอนาฬิกาแล้ว มีสถานที่่ ที่มีความสำคัญซึ่งตามประวัติเดิมแล้วคือวังของพระยานครศรีธรรมราช(เจ้าน้อย)ผู้เป็นต้นตระกูล ณ.นคร  ที่บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างเป็นสถานที่ราชการ เป็นใจกลางของงานราชการทุกประเภท ร่องรอยที่แสดงความเก่าแก่ แสดงถึงความสำคัญที่คงเหลื่ออยู่ก็คือ“บ่อน้ำ”ประจำวัง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังของร้านโก้ปี๊(อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลาง)  ผมได้เข้าไปดูที่บ่อน้ำ จะ มีน้ำเกื่อบถึงปากบ่อ คนโบราณเขามีความสามารถในการคัดเลือก สรรหาสถานที่ ที่จะตั้งเมื่อง มีความอุดมสมบูรณ์...

อ่านเรื่องทั้งหมด