องค์ราชันดำ จตุคาม-รามเทพ”แห่งอาณาทะเลใต้ ตอนที่ 2

มิ.ย. 13

องค์ราชันดำ จตุคาม-รามเทพ”แห่งอาณาทะเลใต้ ตอนที่ 2

                  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร พระอิสริยยศของในหลวงรัชกาลที่ 10 ขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศาลทรงขึ้นบันจุดวงหัวใจเมืองบนยอดเสาหลักเมือง และทรงเจิมเสาหลักเมือง และทรงพระสุหร่ายเสาหลักเมืองและเสาบริวารทั้งสี่ทิศ ทรงผูกผ้าแพรเสาหลักเมือง ทรงเปิดศาลบริวารทั้งสี่ทิศ ในการนี้คณะผู้จัดสร้างศาลหลักเมืองได้ทูลเกล้าถวายวัตถุมงคลมีพระผงสุริยันจันทราทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ พระพุทธสิหิงค์พิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อผงแดงปิดทอง...

อ่านเรื่องทั้งหมด

พระเทวราชโพธิสัตว์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย “จตุคาม-รามเทพ” ตอนที่ 1

มิ.ย. 01

พระเทวราชโพธิสัตว์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย “จตุคาม-รามเทพ” ตอนที่ 1

   ร่องรอยความรุ่งเรือง จากศรีรามเทพนครสุ่การพลิกฟื้นคืนอาณาจักรทะเลใต้ก่อนส่งต่อความยิ่งใหญ่เป็นสิบสองนักษัตรแห่งศรีธรรมราชนคร ภายใต้ดวงตราเทวราชและบารมีแห่งโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามีความต้องการ เพื่อความหลุดพ้น พ้นจากความทุกข์ จึงเสาะหา แสวงหา ทุกแนวทางเพื่อความหลุดพ้นให้พ้นจากความทุกข์  จึงก่อเกิดหลักปฏิบัติต่างๆ ตามความเชื่อ ความศรัทธาที่ได้ประสพพบมา รุ่นแล้ว รุ่นเล่า จุดเริ่ม จากเกิดเมื่อบุคคลได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ลมพายุ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว มีดาวหางปรากฏขึ้น ก็เกิดความกลัวจึงขวนขวายหาที่พึ่ง โดยคิดว่าปรากฏ การณ์เหล่านั้น...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เมืองแห่งพุทธ-ศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม เมืองนครฯ

เม.ย. 27

เมืองแห่งพุทธ-ศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม เมืองนครฯ

 เมืองคอน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองแห่งนักปราชญ์ เมืองแห่งนักกวี เมืองแห่งศิลป-วัฒนธรรม เมืองแห่งนักปฏิมากรรม มีประบรมธาตุยอดทองคำเป็นบ่อเกิดและศูนย์ลกลาง-รูปแบบการใช้ชีวิต มีชาวอำเภอเมือง ตอนหลังท่านไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง เมืองคอน    ท่านเป็นบุคคลหนึ่งผู้สร้างปฎิมากรรม-ภาพศิลปะปูนปั้นแบบนูนต่ำขึ้นคือ    คุณครูเอื่ยม  อมรสถิตย์  ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว ครอบครัว เดิมอยูที่ตำบลปากนคร อำเภอเมือง  ซึ่งท่านได้ศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นนักศึกษารุ่นแรกและได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปั้นรูปการออกแบบต่างรับงานทั่วประเทศ และได้ย้ายไปอยู่จังหวัดสงขลา ท่านเป็นผู้สร้างปฎิมากรรมแบบนูนต่ำ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

“สรรพลี้หวน” เป็นวรรณกรรม-คำกลอนของกวีท้องถิ่นทางภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ย. 20

“สรรพลี้หวน” เป็นวรรณกรรม-คำกลอนของกวีท้องถิ่นทางภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพจากศิลปวัฒนธรรมฉบับวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 ภาพประกอลผู้ก่อตั้งชมรมสิชล-ขนอม แหล่งกำเหนิดยอดกวีท้องถื่นและแหล่งข้อมูล”สรรพลี้หวน” ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพเก่าเล่าเรื่อง วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ตอนที่6

ต.ค. 21

ภาพเก่าเล่าเรื่อง วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ตอนที่6

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะสร้างความภาคภูมิใจ โดยการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน ชาวเมืองนคร ที่ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ คุณวันพระ สืบสกุลจินดา ได้ประสานงานการถ่ายสำเนาภาพพร้อมคำอธิบาย ภาพหลายๆภาพที่ชาวนครไม่เคยเห็น เพื่อเป็นการนำภาพต่างๆ” ภาพเก่าเล่าเรื่องวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร”เป็น การเผยแพร่ความเป็น”วัดพระบรมธาตุ”เป็นที่ๆก่อกำเหนิดทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวืต ความเป็นอยู่ ชาวเมืองนคร ผมได้รับหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร จากความเอื่อเฟื่อจากคุณสุรเชษฐ์ แก้วสกุล เพื่อเป็นการ เผยแพร่ ผมจึงขอนุญาตนำโดยทะยอยลงไปตามรายละเอียดครับ    ...

อ่านเรื่องทั้งหมด