ย้อนรอยอดีตภาพ “งานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองคอน”

ต.ค. 01

ย้อนรอยอดีตภาพ “งานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองคอน”

ภาพวาดต้อนรับงานบุญสารทเดือนสิบจากคุณแนบ ทิชินพงศ์  ปี พ.ศ.2510 จากที่ระลึกงานเดือนสิบ 27 กย.-6 ตค.2510 จากอาจารย์นะมา โสภาพงศ์ อดีตอาจารย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ฉบับกันยายน 2538           เมืองคอนมีประวัติสืบย้อนหลังไปได้เป็นพันปี เคยเป็นเมืองเอกที่มัี่งคั้งสมบูรณ์ด้วยทรัีพยากร เคยแข็งแกร่งที่สุดด้วยอำนาจและเคยรุ่งเรืองที่สุดด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันก่อกำเนิดจากพุทธศาสนาและพราหมณ์ จึงกลายเป็นแม่บททางวัฒนธรรมไทยหลายแขนงจนถึงปัจจุบัน           ประเพณีงานบุญสารทเืดือนสิบก็เป็นอีกแขนงหนึ่งมาแต่โบราณ ที่ชาวเมืองคอนคงรักษาไว้อย่างมั่นคงแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันความรัก...

อ่านเรื่องทั้งหมด

มหาสงกรานต์”ประเพณีแห่พระพุทธสิหิงค์”แห่นางดาน”ที่เมืองคอน 9-18 เมย.2555

มี.ค. 26

มหาสงกรานต์”ประเพณีแห่พระพุทธสิหิงค์”แห่นางดาน”ที่เมืองคอน 9-18 เมย.2555

                พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปที่กษัตริย์ลังกาได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๗๐๐ ได้อัญเชิญเข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยพญาศรีธรรมาโศกราช พ.ศ.1098 (จากหนังสือประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ในโอกาสสำคัญครบรอบวันเกิดของ คุณพ่อสมัคร พฤกษ์เสถียร"ครบรอบ 79 ปี หน้า 80  ต้นฉบับได้รับจากคุณครูน้อม อุปรมัย พิมพ์เมื่อ 7 กค.2550) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร แบบขนมต้ม มีพระพักตร์กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน หล่อด้วยสัมฤทธ์ ปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๖.๘ นิ้ว นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล ประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้ ณ หอพระ ระหว่างศาลกับศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ขอเชิญร่วมฉลอง-แห่ผ้าขึ้นธาตุ”2,600 ปี สัมพุทธชยันตี”ที่เมืองคอน” 3-7 มีนาคม 2555

ก.พ. 14

ขอเชิญร่วมฉลอง-แห่ผ้าขึ้นธาตุ”2,600 ปี สัมพุทธชยันตี”ที่เมืองคอน” 3-7 มีนาคม 2555

ขอเชิญชาวพุทธทั้งไทยและเทศร่วมฉลอง-แห่ผ้่าขึ้นธาตุนานาชาติ ในวโรกาสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง ประกาศและสั่งสอนธรรมแก่บริษัทสี่ ยืนยาวมาถึง 2,600 ปี  และร่วมสืบสานประเพณีการกวนข้าวยาคู แห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของเมืองคอน ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน จากพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อ ปี 1773 สู่รุ่นปัจจุบัน ปี 2555 และเพื่อรุ่นต่อๆไป ประวัติผ้าพระบฏ            ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองเมืองตามพรลิงค์อยู่นั้น ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.1773 ขณะเตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

ม.ค. 09

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานช่าง(ปฏิบัติงานด้านมิเตอร์)และพนักงานช่าง(ปฏิบัติงานด้านแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) ดังมีรายละเอียดตามประการสมัครดังนี้(สอบถามได้ที่ 075-378430 ต่อ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุ-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “เมืองคอน” ปี 2554-2555

ธ.ค. 28

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุ-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “เมืองคอน” ปี 2554-2555

                  เส้นทางการวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดยนายเนติบัญชร ขุนรักษ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พศ.2546                        เป็นที่น่ายินดีที่สถานที่หลายแห่งเริ่มมีกิจกรรมช่วงขึ้นปีใหม่ เช่นการสวดมนต์-การวิ่งช่วงปีใหม่(ที่สนามหลวง)และหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 ของ”เมืองคอน”เมืองต้นแบบหลายประเพณีที่มีมาตั้งแต่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช และกำลังจะเป็นประเพณีอีกประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนและบ้านเมือง และยังส่งเสริมการออกกำลังกาย คือ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ขอเชิญส่งภาพเก่าประกวด”โครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช”ตั้งแต่ 15 ตค.-30 ธค.2554

ธ.ค. 06

ขอเชิญส่งภาพเก่าประกวด”โครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช”ตั้งแต่ 15 ตค.-30 ธค.2554

                      ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองคอน จากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน               เพื่อเป็นการสืบทอดทางภาพถ่ายของ ประเพณี สถานที่ บุคคลที่ทำประโยชน์แ่ก่“เมืองคอน”ในอดีต  จากรุ่นปัจจุบันสู่อนุชนรุ่นใหม่และต่อๆไป จึงขอเชิญทุกท่่านที่มีภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวกับเมืองคอน โดยไม่จำเป็นว่าท่านจะเป็นชาวเมืองคอนแต่อดีตอาจเคยพักอาศัย /หรือเป็นชาวเมืองคอนแต่ปัจจุบันไปอยู่ ณ.สถานที่อื่นเพื่อเป็นการระลึกถึงอดีตถ่ายถอดสู่คนรุ่นใหม่...

อ่านเรื่องทั้งหมด