แก่นพุทธศาสตร์ตามประสาผู้อ่าน

ส.ค. 29

แก่นพุทธศาสตร์ตามประสาผู้อ่าน

                                                                                                                                              ภาพและพิมพ์คำกลอน โดย น.ส.ยูถิกา พันธรังษี            ผู้เขียนได้เคยเริ่มอ่านงานเขียนของท่านพุทธทาส เมือประมาณ ปี 2526 เรื่อง "แก่นพุทธศาสตร์" เป็นเล่มแรก อ่านครั้งแรก ครั้งสอง ไม่เคยจะเข้าใจ อ่านอย่างไรถึงจะเข้าใจ  เมื่ออ่านไม่เข้าใจก็ไม่อ่านทิ้งหนังสือดังกล่าวเป็นคราวๆๆคราวละ หลายๆปี จนมาถึง ประมาณปี 2533 ได้พูดคุยกับผู้มีวิธีการอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส(คุณไพรัช) เมื่อได้พูดคุยท่านบอก...

อ่านเรื่องทั้งหมด