กรุงธรรมราชปุระ/ตามพรลิงค์/นครดอนพระ(นครศรีธรรมราชมหานคร)กับพระพุทธศาสนา

พ.ค. 27

กรุงธรรมราชปุระ/ตามพรลิงค์/นครดอนพระ(นครศรีธรรมราชมหานคร)กับพระพุทธศาสนา

ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาและทรงศรีวิชัย(ยุคศรีวิชัย พ.ศ.1300)ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ถ่าย ในงานประเพณีมาฆะบูชา เมื่อ ปี พ.ศ.2530 และภาพจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหัวอิฐ “”ประวัติชาติไทยมิได้เริ่มต้นที่สุโขทัย ดังนั้นประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ ให้ถูกต้อง ทันสมัย”"ข้อความจากเมืองนครศรีธรรมราชมหานคร สิ้นสุดตามพรลิงค์ ตั้งต้นชาวเสียม โดยประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ เมือง ตามพรลิงค์คือเมืองที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายๆด้านที่เป็นแนวต้นแบบ ที่สำคัญแห่งหนึ่ง/ ยุคหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการก่อเกิดประเทศสยามและประเทศไทย…..  ธรรมปุระมหานคร/ตามพรลิงค์คือหนึ่งมหานคร...

อ่านเรื่องทั้งหมด

พินัยกรรม”กลับคืนสู่ธรรมชาติของท่านพุทธทาส”ตามความเข้าใจของผู้เขียน

พ.ค. 01

พินัยกรรม”กลับคืนสู่ธรรมชาติของท่านพุทธทาส”ตามความเข้าใจของผู้เขียน

              สำเนาพินัยกรรมจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าสุดสัปดาห์              เนื่องในโอกาส 106 ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ และ ผู้เขียนตั้งใจไว้มาตั้งแต่เริ่มทำ เวป เมืองคอน.com ว่าจะย้อนรอยเกี่ยวกับพินัยกรรมของท่านพุทธทาส เมื่อท่านกลับคืนสู่ธรรมชาติ ตามความเข้าใจ ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องตรงประเด็น ไม่ตรงจุดมุ่งหมายของท่านพุทธทาส ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะ เพื่อความถูกต้อง ผู้เขียนขอขอบคุณครับ               ตามคำสอน บทความ บทกลอน พระนิพนธ์ รวมทั้งปริศนาธรรมภาพต่างๆ ของท่านพุทธทาสแต่ละ คำสอน บทความ บทกลอน พระนิพนธ์และปริศนาธรรมภาพต่างๆ ปุถุชนเช่นผู้เขียน อาจเข้าใจไม่ลึกซึ่ง-ไม่เห็นแจ้ง ถึงแก่นจริงๆ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ชีวิตนี้…ธรรมชาติให้ยืมมา

ก.ย. 27

ชีวิตนี้…ธรรมชาติให้ยืมมา

              ภาพอดีต จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าสุดสัปดาห์  ช่วงวันที่ 16-22 กค.2536 ภาพเมื่อท่านพุทธทาสกลับสู่ธรรมชาติ ภาพจากมูลนิธิโกมล คีมทอง   ภาพเมื่อท่านพุทธทาสกลับสู่ธรรมชาติ ภาพจากมูลนิธิโกมล คีมทอง ชีวิตนี้…. ธรรมชาติให้ยืมมา เป็นคำกลอน หรือจะเรียกเป็นอย่างอื่น จริงแล้วถ้ารู้ความหมายตรงตัว เข้าใจความหมาย เห็นแจ้งตามความหมาย(หรือไม่ต้องถึงขั้นเห็นแจ้ง)เราก็ไม่ต้องมานั้งทะเลาะกัน  สภาพสังคมก็ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกัน ไม่ต้องแยกสี ไม่ต้่องแยกพวก สังคมโลก สังคมเมืองไทย ก็ไม่ต้องถึงขั้นค่อนข้างวิกฤติอยู่ขณะนี้ สังคมที่เคยอยู่อย่างสงบ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

แก่นพุทธศาสตร์ตามประสาผู้อ่าน

ส.ค. 29

แก่นพุทธศาสตร์ตามประสาผู้อ่าน

                                                                                                                                              ภาพและพิมพ์คำกลอน โดย น.ส.ยูถิกา พันธรังษี            ผู้เขียนได้เคยเริ่มอ่านงานเขียนของท่านพุทธทาส เมือประมาณ ปี 2526 เรื่อง "แก่นพุทธศาสตร์" เป็นเล่มแรก อ่านครั้งแรก ครั้งสอง ไม่เคยจะเข้าใจ อ่านอย่างไรถึงจะเข้าใจ  เมื่ออ่านไม่เข้าใจก็ไม่อ่านทิ้งหนังสือดังกล่าวเป็นคราวๆๆคราวละ หลายๆปี จนมาถึง ประมาณปี 2533 ได้พูดคุยกับผู้มีวิธีการอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส(คุณไพรัช) เมื่อได้พูดคุยท่านบอก...

อ่านเรื่องทั้งหมด