เก็บตำนานประเพณี”แห่ผ้าขึ้นธาตุ”เมืองคอน

ก.พ. 20

เก็บตำนานประเพณี”แห่ผ้าขึ้นธาตุ”เมืองคอน
                 
ภาพจากหนังสือประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชของคุณดิเรก พรตตะเสน
           จากการที่หน่วยงานต่าง/คณะบุคคล/บุคคลต่างๆของเมืองคอนได้สืบค้น ค้นคว้าเพื่อมาซึ่งความเป็นมาของตำนาน"ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ"โดยสืบค้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สิ่งของจากสถานที่ต่างๆตามประเพณีที่สืบต่อกันมาและสถานที่ตามตำนาน เพื่อที่จะให้"ชาวเมืองคอนรู้จักตัวเอง รู้จักประเพณีของตัวเองมีความเป็นมาอย่างไร สืบต่อก้นอย่างไร เป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจแค่ไหนในความเป็น"เมืองคอน"" สิ่งที่ยืนยันถึงได้โดยเกิดขึ้นในสมัยของพญาศรีธรรมโศกราช ทรงปกครองเมืองนครศรีธรรมราช เนืองในโอกาสสมโภชจากการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน
                     เพื่อเป็นการ"เก็บตำนานแห่ผ้าขึ้นธาตุ"เมืองคอน ผู้เขียนขอนำรายละเอียดดังกล่าวมาเพื่อสืบทอดเพื่อทราบถึง"ตำนาน"ตั้งแต่ต้นจนถึงวิธีปฏิบัติของคณะบุคคลและหน่วยงานของอดีต-ปัจจุบันและสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน พอสรุปคือ
1.จากตำนานของคุณดิเรก พรตตะเสน ประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนสามประเพณีมาฆบูชา การเวียนเทียนที่วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร การแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา
Ppicture 2544978
2.จากตำนานของคุณดิเรก พรตตะเสน จากประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช"ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ"
 
3.จากตำนานนครศรีธรรมราชของเรา โดยวิเชียร ณ นคร สมพุทธ ธุระเจน ชวน เพชรแก้ว ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ปรีชา นุ่นสุข พิมพ์ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2523
4.จากตำนานนิทรรศการทางวัฒนธรรม"ชีวิตไทยปักษ์ใต้ ครั้งที่ 2" ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช พิพิธภัณสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 28 กย.2521-1 ตค.2521 
 
5.จากตำนานประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราข ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน อพป.
 
 
6.จากตำนาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช โดยเกษม จันทร์ดำ จากอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 
 
7.จากตำนาน "ผ้าพระบฏ จากดอกฝ้ายสู่ผ้าผืนในคืนเดียว" สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
8.จากตำนาน "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร" 2554โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
 

9.จากตำนานจากคุณดิเรก พรตตะเสน ประเพณีกวนมธุปายาส จากหนังสือประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช

pมธุปายาส3

pมธุปายาส1

pมธุปายาส2

10.จากตำนานบรรยายจากภาพ"แห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2555"ภาพจาก Tat Nakhon si Thammarat และเวปต่างๆ
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติเมืองนคร ปี 2556
ขอขอบคุณ
หน่วยงานราชการ/บริษัท/คณะบุคคล/บุคคล ต่างๆที่ได้พยายาม รวบรวม ค้นคว้า ร่วมสัมมนา ให้ได้มาซึ่ง ประวัติศาสตร์ ประเพณีได้ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เมืองคอน โดยเฉพาะ
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
คุณดิเรก พรตตะเสน (ได้ถึงแก่กรรมแล้ว คุณดิเรก ได้ค้นคว้าเรื่องต่างของนครศรีธรรมราชมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเรื่องอื่นๆ)
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส อินทปัญโญโดยคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช
คุณประทุม ชุมเพ็งพันธุ์
ครูน้อม อุปรมัย
ขุนอาเทศคดี(กลอน มัลลิกะมาส)
อาจารย์นะมา โสภาพงค์
คุณวิเชียร ณ นคร
คุณสมพุทธ ธุรเจน
คุณชวน เพชรแก้ว
คุณฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
คุณปรีชา นุ่มสุข
คุณเอื้อม อุบลพันธุ์
และนักประวัติศาสตร์ทุกท่าน/ทั้งของเมืองนครศรีธรรรมราชและประเทศไทยที่ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช
เวปภาพ Tat Nakhonsi Thammarat
คุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร
เวปต่างๆที่ร่วมเผยแพร่ถึงตำนานความเป็นมาถึง ความสำคัญของ"เมืองคอน"
 
 
 
 

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>