ภาพแปะฟ้าเมืองคอน ตอนช่วงวัดศรีทวี-ตลาดคลองทา-อาชีวะ-ท่าวัง

ก.ย. 20

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน ตอนช่วงวัดศรีทวี-ตลาดคลองทา-อาชีวะ-ท่าวัง
     จากเจตนาเดิมที่ไ้ด้ทำเวปเกี่ยวกับภาพเเก่าเมืองคอน(http://www.gotonakhon.com/?page_id=20) และได้มีหลายๆท่านที่ได้กรุณาให้นำภาพเพื่อเป็นการเผยแพร่ โดยหวังว่าจะเป็นสิ่งเตือนใจของชาวเมืองคอน ว่าเมืองคอน มีความน่าอยู่อย่างไร ได้หวังไว้ว่า การเผยแพร่ถึงแม้ว่าจะมีผู้นำภาพไป“ประดับเืพื่อแสดงถึงอดีตเมืองคอน เพื่อไว้บูชาสำหรับภาพที่เป็นที่เคารพ”เพียงให้เครดิตภาพเหล่านั้น(http://www.gotonakhon.com/?page_id=6463)สักเล็กน้อยก็เป็นความอิ่มใจ-ภาพภูมิใจ ที่ได้เก็บภาพเหล่านั้นมาอันเป็นเวลายาวนาน อย่างมีคุณค่าโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจากการนำมาเผยแพร่เลย”ผมถึงไม่พยายามจะลงลายน้ำในภาพเพราะจะทำให้ภาพ”เสียคุณค่า”ของภาพไปอย่างหน้าเสียดาย(ถึงแม้ปัจจุบันมีความทันสมัยจะแก้ได้ก็ตามแต่คงจะไม่เหมือนเดิม)”ตามความเห็นของผู้เขียนหากเป็นดังว่า ชาวเมืองคอนคง มีภาพและนำมาเผยแพร่โดยไม่หวงแหนอีกไม่น้อยแน่นอนครับ”
          และก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของภาพเก่าของเมืองคอนที่แต่ก่อนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งเป็นที่เจริญรุ่งเรืองเช่น ย่านหน้าวัดศรีทวีและใกล้เคียง  หลังสถานีรถไฟบ้าน”นอกโคก”ตลาดคลองทา” จากประวัติศาสตร์ส่วนนี้่มีความสำคัญทีมีการใช้ยานพาหนะทางเรือเคยเป็นท่าเรือที่ขนส่งสินค้าของชาวเหนือ(ลานสกา,พรหมคีรี,ฉวาง) เป็นตลาดที่มีการซื้อ-ขายเป็นตลาดแรกๆของเมืองคอน เป็นตลาดใหญ่ที่มีการซื้อ-ขายก่อนที่จะมีการจ่าย มาเป็นจ่ายที่สนามหน้าเมือง-ตลาดสดคูขวางอย่างปัจจุบันโดยได้รับภาพเพื่อเผยแพร่จากคุณมณีรัตน์-คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ/คุณเอื่อมพร ไชยมุติและคุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋องโฟโต้)ซึ่งถ่ายในช่วงประมาณปี พ.ศ.2490-2501ซึ่งเป็นการเก็บภาพในพิธีเคลื่อนศพจากบ้านไปยังฮวงสุ่ย ณ บริเวณหน้าค่ายวชิราวุธและบริเวณหน้าร้านที่อยู่อาศัยบริเวณ ณโรงแรมทันสมัยซึ่งเป็นโรงแรมดังในอดีต
scan0002-700x455 (1) copy
ภาพอดีตบริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟบ้านนอกโคก(นครศรีธรรมราช) ถ่ายเมือ ประมาณ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
pพี่ป๋อง12jpg copy
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียวัดศรีทวี ถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยปุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)
ถนนเทวราช copy
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณหน้าวัดศรีทวี(วัดท่ามอญ)ถ่ายจากวงเวียนหน้าวัดศรีทวี-ไปสู่ถนนเทวราช  ภาพอดีตถ่ายเมือ คราวน้ำท่วมเมืองคอน พ.ศ.2518 ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มกราคม 2558
pค๊อฟเตอร์10-700x467 copy
scan0037 copy
scan0024 copy
SAM_3199
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าวัดศรีทวี ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพแก่บรรพบุรุษของชาวเมืองคอน เชื้อสายจีน ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
scan0017-700x440 copy
pค๊อฟเตอร์12-copy copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพพิธีแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับของชาวเมืองคอนเชื้อสายจีนบริเวณถนนยมราชช่วงหน้าวัดศรีทวี ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
pพี่ป๋อง3-copy copy
scan00071-copy copy
SAM_3400
ภาพอดีตเมืองคอน-ช่วงถนนวัดคิดถ่ายจากลานจอดรถคิวรถตู้นครศรี-สฎ.ย้อนไปถนนราชดำเนิน(ภาพแรกมีความพิเศษตรงด้านหลังมีวิถีชีวิตของชาวเมืองคอน คือควายลากเกวียนบนถนนวัดคิด)ถ่ายเมือ พ.ศ.2494และ พ.ศ.2498 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)และภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
pพี่ป๋อง5-560x700 copy
pพี่ป๋อง6
pพี่ป๋อง13 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณโรงแรมทันสมัย ภาพอดีตครอบครัว”ยรรยงนิเวศ”และร้านค้า การจ้างทำรถสามล้อที่ใช้อยู่ในเมืองคอนในอดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
pพี่ป๋อง8-700x525 copy
SAM_3184
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณอดีตโรงแรมทันสมัยโรงแรมดังในอดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
pพี่ป๋อง11jpg copy
SAM_3350
ภาพอดีตเมืองคอน-โรงเหล้า”จุดศูนย์รวมเหล้าประจำเมืองคอน”ในอดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
Picture-443 copy
Picture-441 copy
SAM_3346
ภาพอดีตเมืองคอน-น้ำท่วมบริเวณถนนถนนวัดคิด-ถนนถนนเทวราช(ข้างปั้มเชลล์ท่าวัง) ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ  17 สิงหาคม 2556
pพี่ป๋อง21 copy
Picture-512 copy
ภาพอดีตเืมืองคอน- บรรยากาศบริเวณหน้าวิกหนัง”เริงรมย์ภาพยนต์”ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2494  ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)
pค๊อฟเตอร์9 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ประวัติโรงภาพยนต์”เริงรมย์ภาพยนต์”วิกล่าง (ปัจจุบันคือลานจอดรถตู้ไปสุราษฎร์ธานี)ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น”ธรรมราชภาพยนต์ เมื่อประมาณ 2498 “นิวคิงส์ภาพยนต์ 2500กว่าและสุดท้ายก่อนหยุดฉายคือ”นครชัยภาพยนต์  ภาพและข้อมูลภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ /คุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
pพี่ป๋อง4-700x525 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-รถแห่หนังโฆษณาในอดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)
pหลู่กวงอิ้น1-525x700 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-อดีตคือร้านค้าไม้รูปพรรณและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ(ร้านหลู่กวงฮิ้น/หลู่ฟ้าฮิ้น) ถ่ายเมือ ประมาณ พ.ศ.2480 ปัจจุบันคือธนาคารออมสินจำกัด สาขานครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
pหนึ่ง copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านนอกโคก ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2503 ภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
pค๊อฟเตอร์8 copy
SAM_3126
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณวงเวียนสถานรถไฟบ้านนอกโคก ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2501 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
pค๊อฟเตอร์7 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณหลังสถานี่รถไฟบ้านนอกโคก ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปุจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2556
pค๊อฟเตอร์6jpg copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ช่วงถนนยมราชจากสามแยกกาชาด-ก่อนถึงสถานีรถไฟ ภาพอดีตถ่ายเมือ  พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 17 สิงหาคม 2566
และ ณ บริเวณนี่มีร้านน้ำชาที่เปิดมาแล้ว3 ช่วงอายุ หลายๆท่านที่ชอบบรรยากาศเก่า
1368743_661577873867275_252773192_n
1372852_661579770533752_1156748257_n
1305537_661577793867283_945138059_n (1)
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง
SAM_3108
ประวัติตลาดคลองทา คือ”คลองทา”เป็นคลองสายนี้ที่ทอดจากทิศใต้ไปทิศเหนือเชื่อมกัยคลองท่ามอญ แบ่งตลาดท่าวังออกเป็นฟาตะวันตกและฟากตะวันออก เป็นคลองมีลักษณะล้อมรอบสันทรายแต่โบราณ ที่”คลองทา”ล้อมรอบเรียกว่า”บ้านนอกโคก”หรือ”กระหม่อมโคก”ตามยุคแรกของ”ตามพรลิืงค์” คลองทาคือคูเมืองล้อม”บ้านนอกโคก”หรือ”กระหม่อมโคก” เมื่อพุทธศตวรรษที่ 10 และต่อมามีเศรษฐีและชาวบ้านหลายๆท่านบุกรุกทำให้คลองไม่มีทางไหล ตื้นเขินและทางเทศบาลได้ทำเป็นถนนและเป็นตลาดในเวลาต่อมา(ข้อมูลจากนามภูมิในนครศรีธรรมราช หนังสือรายงานการสัมมนาประวัีติศาสตร์ ครั้งที่ 4 โดยคุณดิเรก พรตตะแสน มอบโดยคุณอำนวย ทองทะวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)
ตลาดคลองทาและตลาดผีหีบ อดีตสองตลาดนี้มีัความสำคัญมากเพราะสะดวกต่อการติดต่อของ”ชาวเหนือ “ในการติดต่อค้าขาย แต่เนืองจากยุคต่อมาประชาชนมากขึ้นทำให้ตลาดแออัดและทำให้จราจรขัดข้อง นายกเทศมนตรีสมัยนายไสว สวัสดิสารจึงได้ย้ายมาจ่ายที่สนามหน้าเมือง เมื่อ พ.ศ.2513 เพื่อรอสร้างตลาดที่ถาวรที่ ตลาดสดพัฒนาการคูขวาง ข้อมูลจากสารนครศรีธรรมราช มีค.2513
pค๊อฟเตอร์11 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ช่วงบริเวณเจดีย์ยักษ์-หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 12 สิงหาคม 2556
pพี่ป๋อง1 copy
SAM_3076
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพงานบริเวณหน้าเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช-วัดพระเงิน(เจดีย์ยักษ์) ถ่ายเมือ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)
scan0020-700x452 copy
pค๊อฟเตอร์2 copy
SAM_3055
ภาพอดีตเมืองคอน-ช่วงบริเวณหน้าวัดวังตะวันตก-ก่อนถึงสี่แยกท่าวัง ภาพอดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 12 สิงหาคม 2556
pค๊อฟเตอร์1
ภาพอดีตเมืองคอน-ถ่ายบริเวณสี่แยกท่าวังถ่ายเมือ พ.ศ.2499 ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 12 สิงหาคม 2556
ขอขอบคุณ
คุณศุภชัย แซ่ปุง
สารนครศรีธรรมราช
คุณเอื่อมพร ไชยปุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)
คุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
คุณเทียบ คุณอาภรณ์ (แซ่ภู่)ทองสง
คุณอำนวย ทองทะวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
คุณอรรถ ศิริรักษ์
คุณศิริโชค การนิล

16 comments

 1. ตืดตามเข้ามาชมผลงานยอดเยี่ยมจริงๆ เจ้าของภาพเก็บภาพไว้ได้ดีมากแม้เวลาจะผ่านมานานแสนนานแล้วก็ตาม และขอชมเชยคุณโกมลฯ ที่พยายามหามุมภาพเพื่อถ่ายให้ได้ใกล้เคียงกับภาพเก่ามากที่สุด เมืองคอนบ้านเรามีอดีตที่น่าติดตามมากมาย ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำเวบครับ

 2. จีระศักดิ์ อรุณมีศรี /

  คิดถึงตอนเราสมัยเด็กอยู่ท่าวังครับ……เป็นสถานที่ที่ผมเคยเห็นและเคยอยู่ในอดีต และได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง.
  ขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพทั้งหมด และเวปโกทูนคร.คอม อย่างสุดซึ้ง.

 3.                คุณเดโช ถนอมสังข์ ,จีระศักดิ์ อรุณมีศรี  ผมดีใจและมีความสุขครับ ที่สิ่งที่ผมทำ ทำให้อย่างน้อยคนเมืองคอนได้เห็นสภาพเมืองคอนในอดีตและทำให้อย่างน้อยที่สุด พี่ทั้งสองได้รำลึกถึงอดีตของท่าวัง และคงมีอีกหลายๆคน(ผมคาดหวัง)ระลึกถึงอดีตและรวมไปถึงน้องๆรุ่นปัจจุบันครับ

          ขอขอบคุณที่เข้าชมและลูกยอครับ

 4. อยากเรียนว่าผมชอบภาพกลุ่มนี้มาก จึงเข้ามาอีกครั้งมีหลายภาพที่ได้เห็นแล้วนึกถึงสมัยเด็กมากเท่าที่จำได้
  1. โรงหนังวิกล่าง (เพิ่งเห็นป้ายว่าชื่อเริงรมย์ภาพยนตร์) เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง เช่นวิกคิงส์ แต่เราก็เรียกวิกล่างนั่นแหละ 
  2. โรงสีเก่าขุนบวร และอาคารหอการค้า(คล้ายเจดีย์จีน) 
  3.โรงแรมบูรพา ข้างโรงหนังวิกบน(นครภาพยนตร์)อยู่เยื้องสถานีรถไฟ เป็นคู่แข่งกับวิกล่าง เวลางานเดือนสิบทั้ง 2 วิกนี้จะงัดเอาหนังที่ดีที่สุดจาก กทม.มาฉายวิกละประมาณ 2 เรื่อง สลับรอบกันฉายจนสว่าง ผู้ชมที่เป็นนักดูหนังตัวจริงก็จะสลับโรงกันดู ออกจากวิกบนก็ไปวิกล่าง เสร็จวิกล่างก็ไปวิกบนอีก จนลืมเที่ยวงานเดือนสิบไปเลยก็มี
  4. อาคารเทศบาลหลังเก่าที่เป็นไม้(จำได้ว่าเข้าไปเล่นในนั้นแล้วหมามันไล่กัดจึงวิ่งหนีขึ้นไปบนเทศบาล)บ้านผมอยู่หลังเทศบาลฯ
  5. ตลาดคลองทา (เดิมเป็นคลองมีต้นสาคูมาก เทศบาลเอาขยะมาถมเลยได้ถนน) ตลาดผีหีบ (เพราะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเปลวแขกกับเปลวฝรั่ง(คริสต์)
  ขอขอบคุณพื้นที่ดีๆตรงนี้อีกครั้ง ขอให้คณะผู้จัดทำจงมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะครับ สวัสดี

 5. คุณพี่เดโช ถนอมสังข์ ขอบคุณมากครับพี่

 6. ศุภชัย /

  ชื่นชมครับทุกภาพและข้อเขียนย้อนรำลึกไปถึงตอนเด็กๆแม้นบางเรื่องลึกเกินกว่าอายุแต่ยังพอได้ยินยายกับแม่เล่าให้ฟัง…..

 7. ศุภชัย /

  กำลังอยากจะลอกภาพโดยวิธีเขียนสีน้ำลงกระดาษแต่บางรูปมิทราบว่าเจ้าของภาพจะหวงหรือเปล่าครับ

 8. คุณศุภชัย เพื่อเป็นการผยแพร่เกียรติคุณ/เมืองคอน มีดี ด้วยความยินดีครับ
 9. jaras yokthavorn /

  ขอให้กำลังใจ กับสิ่งดีๆ มีอะไรให้ ช่วยเหลือ ยินดี ครับ

 10. พี่ทั้งสอง  ผมขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับและขอบคุณไปถึงทึ่พี่ให้ทั้งภาพเผยแพร่,ความช่วยเหลือและความรู้ครับ โอกาสหน้าคงต้องรบกวนอีกครับ

 11. ศุภชัย /

  เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและดีแล้วและไม่ทำให้เสียหายด้วยครับ ผมการันตี

 12.  พี่มลหอการค้ารื้อตอนปีไหนครับ เห็นผมถามพ่อแกบอกว่ารื้อก่อนปี2500 ส่วนคลองทาเสียดายที่ไม่มีภาพให้ดู

 13. สมัยเด็กบ้านพี่สาวอยู่ข้างวัดศรีทวี จำได้ว่าตัวเองชอบดูหนังมาก ชอบไปนั่งดูเขาวาดภาพโฆษณาหนังที่วิกล่าง มีทั้งหนังไทย หนังจีน นั่งดูได้เป็นวันๆ ยังจำกลิ่นสีที่ใช้วาดได้ดี ยังติดจมูกอยู่จนทุกวันนี้ ไม่ทราบว่าสับสนหรือเปล่า จำได้ว่าวิกหนังชื่อวิกเฉลิมนคร ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นวิกนครชัยรง

  • วิกนครชัย ส่วนวิกคิงส์จะอยู่หลังสวนพระเงิน
   วิกแม็คเคนน่าแถวตลาดท่าม้า
   วิกเฉลิมนคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิกนครชัย
   วิกสุรชัย เปลี่ยนเป็นวิกอินทรา
   วิกนครภาพยนต์ เปลี่ยนเป็นวิกดาว
   ส่วนย่านห้างสหไทยในปัจจุบัน จะเป็นที่ตั้งของโรงหนังสองโรงคือวิกสมจินต์(ห้างลัคกี้ในปัจจุบัน)แล้วก็วิกวิโรจน์(ห้างสหไทยในปัจจุบัน)

   • ขอแก้ไขข้อมูลนิดหนึ่ง วิกวิโรจน์อยู่ติดกับห้างสหไทย๑และห้างลัคกี้ส่วนวิกสมจินต์ก็คือห้างสหไทย๒ ไม่ใช่สหไทยพลาซาที่บิกซีนะครับ สองวิกนี้จะอยู่ติดกันทำให้สับสนเรื่องของชื่อโรงหนัง

   • ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลและคำชี้แนะครับ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *