ภาพอดีตพระบรมธาตุเจดีย์-ในโอกาสพิเศษที่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอนเข้าบัญชี สู่ “มรดกโลก”

ส.ค. 16

ภาพอดีตพระบรมธาตุเจดีย์-ในโอกาสพิเศษที่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอนเข้าบัญชี สู่ “มรดกโลก”
Picture-2545236-488x700 copy         ภาพอดีตถ่ายเมือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเมืองคอน พ.ศ.2507 ภาพหนังสือเอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช คุณสันถัต(เฉ่ง) ทองนอก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            โดยผมจะนำเสนอภาพที่หลายๆท่านได้มอบภาพให้มาถ้าหากท่านใด ที่จะนำภาพไปบูชาและเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ก็ขอให้“ให้เครติดภาพเหล่านั้น เพื่อให้ความรู้สึก อิ่มใจ-ภูมิใจแก่เจ้าของภาพที่ได้สะสมมาเป็นเวลาอันยาวนานด้วยความเต็มใจที่จะนำมาเผยแพร่และได้มีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้่ “ผมจะไม่ลงลายน้ำ ที่จะทำให้ภาพเสียคุณค่าของภาพไปครับ”

       และขออนิสงค์แด่ ผู้มีส่วนร่วม-ผู้ชม ถวายเป็นเครื่องพุทธบูชา ขอให้สำเร็จ สมบัติสามประการ คือมนุษย์สมบัติและสวรรคสมบัติ มีพระนิพพานเป็นที่สุดตามประเพณีพระอริยะเจ้าก่อนนั้นแล
 
pริเริ่มสนุนทร1 copy
ภาพอดีต -ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากด้านหน้าและด้านหลังก่อนการสร้างซุ่มประตูด้านเหนือและด้านใต้ ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2497 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
pริเริ่มสนุนทร2 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากด้านหน้า ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2497 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

pริเริ่มสนุนทร3 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากด้านหน้าและด้านข้าพระวิหารหลวง ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2497 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

pริเริ่มสนุนทร4 copy

ภาพอดีต-พระแอด(พระสังกจาย)ตอนที่ไม่มีศาลาพระแอด ในบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2497 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร

pริเริ่มสนุนทร6 copy

ภาพอดีต-บริเวณซากปราวาฬในพระระเบียงคด ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2497 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร

pริเริ่มสนุนทร5 copy

ภาพอดีต-บริเวณลานโพธิ์ ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2497 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร

ภาพพระธาตุวีรภัทร-สุวรรณภูมิ copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณมณีรัตน์-คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ

scan0003 copy

ภาพอดีต-ถ่ายจากหน้าวิหารหลวง เมื่อประมาณ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ

scan copy

ภาพอดีต-ถ่ายจากหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ เมื่อประมาณ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ

scan0001 copy

ภาพอดีต-ถ่ายจากต้านหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ ประมาณ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ

pค๊อฟเตอร์ copy

ภาพอดีต-บริเวณเจดีย์พระเจ้าตากและหน้าประตูวิหารคด(ประตูเหมรังษี) ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2494 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ

scan00021 copy

ภาพอดีต-บริเวณวิหารคด ถ่ายประมาณ ปี พ.ศ.2494 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ

Picture-2271-444x700 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2515 จากร่มโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ที่ระลึกฉลองชนมายุ 90 ปี พระรัตนธัชมุนี(คุณฐาภรณเถร ป.)

2010-11-09-17-33-34_00352 copy

ภาพอดีต-ภาพพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ถ่ายจากมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2502 ภาพจากคุณสุภาพ ทิชินพงศ์

Picture 282

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2520 ภาพจากหนังสือ ประวัิติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย โดยคุณธรรมทาส พานิช

Picture-226-547x700 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายประมาณ พ.ศ.2520 ภาพจากหนังสือตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดยพระมหาระแบบ ฐิตญาโณ วัดบวรนิเวศ

2011-01-24-18-05-30_0115 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2518  ภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

Picture-184 copy

pศุภชัย-560x700 copy

ภาพอดีต-บริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากด้านหน้า-มณฑปพระพุทธบาทจำลองและบรเิ้วณพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2518 ภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

pพี่สถาพร2 copy

ภาพอดีต-ประเพณีการทำบุญบริเวณพระวิหารคด ถ่ายเมือ พ.ศ.2515และ พ.ศ.2513 ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี

พระธาตุเมืองคอน_0004-700x442 copy
พระธาตุเมืองคอน_0005-700x447 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากมุมสูงที่มณฑปพระพุทธบาทจำลองและจากวัดหน้าพระบรมธาตุ ถ่ายเมือ พ.ศ.2503 ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี

pระบายสี2 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากด้านหน้าถ่ายเมือ พ.ศ.2503 ท่านเจ้าของภาพบอกว่าที่ภาพเป็นภาพสี เนืองจากคุณพ่อ(คุณครูตรึก พฤกษะศรี)ของท่านได้ระบายสีๆได้สวยงามมาก เนื่องจากแต่ก่อนกล้องที่ถ่ายเป็นภาพสีหาได้ยากมาก ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี

pPicture-183-700x447 copy

pสถาพร copy.ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2503 ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี

pพี่สถาพร1 copy

ภาพอดีต ภายในบริเวณเจดีย์รายและหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2502และ พ.ศ.2512 ภาพาจากคุณสถาพร พฤกษะศรี 

1-700x415 (1) copy

Picture-143-449x700 copy

Picture-278 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ.2500 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์

Picture-279-700x538 copy

ภาพอดีต บริเวณหน้าพระวิหารหลวง ในการอุปสมบทของ เรืออากาศตรีวิวิตต์ ดำรักษ์ เมือง 23 ก.ค.2504 เป็นธรรมเนียมถ้าได้อุปสมบทวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ของชาวเมือง 12 นักกษัตริย์แล้ว ถือเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ ที่ถือปฏิบัติเป็นต้นมา ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์

pบวชคุณครูตรึก copy

pบวชคุณครูตรึก2 copy

ภาพอดีต-ประเพณีการบวชที่วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ถือเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ของคุณครูตรึก พฤกษะศรี เมือ พ.ศ.2513

Picture 185

ภาพอดีต -พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2514

oknationพ.ศ.2521

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ. 2520 จากหนังสือ นครศรีธรรมราชของเรา โดยวิเชียร ณนคร สมพุทธ ธุระเจน ชวน เพชรแก้ว ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ปรีชา นุ่นสุข

พ.ศ

ภาพอดีต -พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2521 ภาพจากหนังสือกำแพงเมือง มรดกทางวัฒนธรรมของชาวนคร โดยคุณคุณชวน เพชรแก้ว คุณปรีชา นุ่นสุข 

Picture-2661-700x544 copy

รูปเก่าหลังวัดพระบรมธาตุ0002-700x540 copy

ภาพอดีต พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากบริเวณด้านหลังวัดพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากคุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์ พ.ศ.2500

Picture-267-700x438 copy

Picture-268 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากสารนครศรีธรรมราช

Picture-25452171-453x700 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์์ ถ่ายจากเครื่องบินปีก 2 ชั้น ประมาณปี พ.ศ.2482 จากหนังสือ เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช  ภาพจากคุณสันถัต(เฉ่ง) ทองนอก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1471-536x700 copy

ภาพอดีต พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

Picture-153-435x700 copy

ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ “หนังสือประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้ฯลฯ”

Picture-220-487x700 copy

ภาพอดีต-ภาพอดีตพระบรมธาตุเจดีย์กับหลักเมือง เมืองคอน เมื่อดำเนินการแกะหลักเมืองแล้วเสร็จและนำไปยังวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร เมื่อ 15 ก.พ.2531 ก่อนจะแห่แหนไปประดิษฐานที่ สนามหน้าเมือง เมืองคอน เครดิตภาพจากหนังสือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

pคุณนิก copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ รัชกาลที่ 5 ทรงถ่ายภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pคุณนิก2 copy
ภาพอดีต-บริเวณพระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
Picture-283-526x700 copy
ภาพอดีต -ภาพพระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาก่อนการปฏิสังขรณ์ พ.ศ.2440 ภาพจากคุณปรีชา นุ่นสุข  หนังสืือผันหลังแลเมืองนคร วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
pคุณนิก5 (1) copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pคุณนิก6 copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pวัดพระมหาธาตุวรวิหาร-ถ่ายเมื่อประมาณ-ร.ศ
วัดพระธาตุ6-700x536 copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ถ่ายเมือ ร.ศ.117 ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน คุณพยอม ปิดชิด ร้านคนสร้างภาพ อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์  คุณจรัส ยกถาวร/คุณสุรพีร์ สมรูป
pคุณนิก71 copy
ภาพอดีต-ภายในบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากคุณคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pคุณนิก8 copy
ภาพอดีต-บริเวณพระบรมธาตุเจดีย์และพระวิหารหลวง รัชกาลที่ 5 ทรงถ่าย ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pคุณนิก9 copy
ภาพอดีต-บริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
ร
ภาพอดีต -ภาพบริเวณพระวิหารธรรมศาลา รัชกาลที่ 5 ทรงถ่าย ภาพจากคุณ Koson Chopaka
Picture-289-700x423 copy
ภาพอดีต -บริเวณกำแพงหน้าวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ถ่ายย้อนจากทิศใต้ไปทิศเหนือ(ประตูเยาราช) ถ่ายประมาณ พ.ศ.2441 ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสัติสกุล/คุณปรีชา นุ่นสุขจากหนังสืิอ ผันหลังแลเมืองนคร ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
scan0007-500x367 copy
pเจดีย์ศรีวิชัย
ภาพอดีต-บริเวณเจดีย์รายและเจดีย์ทรงศรีวิชัย รัชกาลที่ 5 ทรงถ่าย ภาพสารนครศรีธรรมราช คุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pทรงถ่าย1 copy
pทรงถ่าย2 copy
วัดพระธาตุ23-700x551 copy
ภาพอดีต-บริเวณวิหารพระทรงม้า รัชกาลที่ 5 ทรงถ่าย ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pทรงถ่าย3 copy
ภาพอดีต-พระธรรมศาลา-ภายในวิหารธรรมศาลา พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช ภายในวิหารหลวง รัชกาลที่ 5 ทรงถ่าย ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pหอจดหมายเหตุ1 copy
pหอจดหมายเหตุ2 copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี
Picture-187-479x700 copy
ภาพอดีต-ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากตะวันตกไปตะวันออก โดยคุณประทุม ชุมเพ็งพันธุ์ หนังสือ ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ “ครบเครื่องเรืองภาคใต้”
IMG_0147-700x488 copy
IMG_0143-535x700 copy
ภาพอดีต-ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากเครื่องบินปีก 2 ชั้น ประมาณ พ.ศ.2508 และ พ.ศ.2482 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี เมืองคอนและศิลปวัฒนธรรมภาคใต้”ครบเครืองเรื่องเมืองใต้”โดยคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

Picture-2544557-700x591 copy
  ภาพอดีต- พระบรมธาตุเจดีย์ก่อนบูรณะ  บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์โดยท่านปาน เมื่อ พ.ศ. 2433-2437 ภาพจากจดหมายตรวจราชการแหลมมาลายู ร.ศ.121(พ.ศ.2476) เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ โดยคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
pเสด็จแหลม copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ภาพจากจดหมายตรวจราชการแหลมมาลายู ร.ศ.121(พ.ศ.2476)ของเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัิติวงศ์ โดยคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
Picture-2544593ชีวิวัฒน์-492x700 copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์จากหนังสือชีวิวัฒน์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช โดยคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุลสำนักศิลปากรที 14 เมืองคอน/คุณสันถัต(เฉ่ง) ทองนอก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Picture-25443902482-437x700 copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ พ.ศ.2482 ภาพจากหนังสือนิราสปากพนังของหลวงประคองคดี
panaddarpratardkorn2 copy
ภาพอดีต-พระบรมธาตุเจดีย์ 
ซ่อมพระวิหารหลวง1 copy
ภาพอดีต-การรื้อ-ซ่อมพระวิหารหลวง พ.ศ.2458 ภาพจากหนังสือตำนนจากคุณอภิชาติ ธีระจารุวรรณ
Picture-2545256-700x691 copy
ภาพอดีต พระบรมธาตุเจดีย์ พ.ศ.2458 ภาพจากสารนครศรีธรรมราช
ส่งท้ายด้วยภาพ
Picture-281-487x700 copy
ภาพจากหนังสือนิราศนครศรีธรรมราช โดยคุณอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(กวีนิพนธ์) ประจำปี พ.ศ.2532
DSC_0311-700x463 (1) copy
DSC_0337-700x463 copy
ภาพอดีต-จากคุณพยอม ปิดชิด ร้านคนสร้างภาพ เมืองคอน
000005 copy
ภาพอดีต-ภาพบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ภาพจากร้านห้องภาพนครอาร์ต เมืองคอน 
กิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการรับเสด็จ
IMG_0148-700x490 copy
IMG_0149-485x700 copy
ภาพอดีต-ชาวศรีลังกาแสดงศิลป ถวายเป็นพุทธบูชา ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี
140-700x509 copy
ภาพอดีต-การรำมโนราห์ ฉลอง-พุทธบูชา ในวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ในคราวที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองคอน 4 ก.ค.2441 ภาพจากคุณปรีชา นุ่นสุข หนังสือผันหลังและเมืองนคร/อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์/คุณจรัส ยกถาวร
35โนราลานวัดพระมหาธาตุ-700x499 copy

36โนราลานวัดพระมหาธาตุ-700x486 copy

38วัดพระธาตุ-700x551 copy

84-700x468 copy

รำมโนราห์หน้าวัดพระมหาธาตุวรวิหารถ่ายเมื่อประมาณ-ร.ศ

143-700x515 copy

2011-02-14 21-57-49_0255

ภาพอดีต-ภาพการแสดงศิลปท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล  สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน /คุณปรีชา นุนสุข/อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ/คุณจรัส ยกถาวร/คุณสุรพีร์ สมรูป/คุณชวลิต อังวิทยาธรและจากสารนครศรีธรรมราช

แห่หน้าวัดพระบรมธาตุ3

ภาพอดีต ชาวเมืองคอน เชื้อสายจีนแห่มังกรทอง เพือถวายพุทธบูชา ภาพจากเวปการท่องเทียว

pแห่ผ้าขึ้นธาตุ8ปี-551-375x500

ภาพอดีต แห่ผ้าขึ้นธาตุ บูชาพระธาตุ ภาพจาก Tat Nakhon si Thammarat

เครื่องสักการะเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมธาตุเจดีย์

ตามธรรมเนียม-ประเพณีของชาวพุทธ-ไม่ว่าไทยหรือชาวต่างประเทศ ตั้งแต่โบราณด้วยความศรัทธามักจะแสดงออกโดยการถวายสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นพุทธบูชา ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่เข้าไปที่พระบรมธาตุเจดีย์ จะนำสิ่งของที่ติดตัวมาถวายเป็นพุทธบูชาเช่น แก้ว แหวน เงินทอง เพชร นิล จินดา สร้อยแบบต่าง  กำไลข้อมือ ข้อเท้า เครืองแต่งกายทุกประเภท พระเครื่อง-พระบูชาจะเป็นเครื่องเงิน-ทองคำ ของยุคต่างๆ ของใช้-เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีที่สุด เป็นพุทธบูชา  ชาวเกษตรกรรมก็ทำสิ่งของที่เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง เช่น ต้นหมาก ต้นขาว เครืองใช้ ทำจากทองคำ เงิน ถ้วย ชาม ไห และอื่นๆ รวมไปถึงต้นโพธิ์เงิน-โพธิ์ทองถวายเป็นเครื่องพุทธบูชา“”เพื่อขอให้สำเร็จสมบัติสามประการ คือ มนุษย์สมบัติและสวรรคสมบัติมีพระนิพพานเป็นที่สุด ตามประเพณีพระอริยะเจ้าแต่ก่อนนั้นแล”"

003-466x700 copy

ภาพอดีต-เพื่อเป็นพุทธบูชา ภาพจากคุณพยอม ปิดชิด ร้านคนสร้างภาพ

Picture-249-565x700 copy

Picture 250

Picture-251-580x700 copy

Picture-252-476x700 copy

Picture-253-645x700 copy

Picture-254-635x700 copy

Picture-2551-473x700 copy

Picture-256-649x700 copy

Picture 257

pเครืองสักการะ1 copy

pเครืองสักการะ2

pเครืองสักการะ3

pเครืองสักการะ4-500x400 copy

pเครืองสักการะ5

pเครืองสักการะ6jpg

Picture 229

pเครืองสักการะ7

pเครืองสักการะ8-500x500 copy

Picture-277-500x326 copy

pเครืองสักการะ9-250x500 copy

pเครื่องพุทธบูชา1 copy

ภาพสิ่งของ-เครื่องใช้ต่างๆที่ชาวพุทธนำไปถวาย-เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาพระบรมธาตุ ภาพจากคุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

pเครื่องพุทธบูชา2 copy

pเครื่องพุทธบูชา3 copy

pเครื่องพุทธบูชา4 copy

ภาพสิ่งของ-เครื่องใช้ต่างๆที่ชาวพุทธนำไปถวาย-เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาพระบรมธาตุ ภาพจากคุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

pเครืองพุทธบูชา31 copy

pเครืองพุทธบูชา32 copy

pเครืองพุทธบูชา33 copy

pเครืองพุทธบูชา34 copy

ภาพสิ่งของ-เครื่องใช้ต่างๆที่ชาวพุทธนำไปถวาย-เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาพระบรมธาตุ ภาพจากคุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

pเครืองพุทธบูชา35 copy

pเครืองพุทธบูชา36-560x700 copy

pเครืองพุทธบูชา37-560x700 copy

ภาพสิ่งของ-เครื่องใช้ต่างๆที่ชาวพุทธนำไปถวาย-เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาพระบรมธาตุ ภาพจากคุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

pเครื่องพุทธบูชา41 copy

pเครื่องพุทธบูชา42-560x700 copy

pเครื่องพุทธบูชา43-560x700 copy

ภาพสิ่งของ-เครื่องใช้ต่างๆที่ชาวพุทธนำไปถวาย-เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาพระบรมธาตุ ภาพจากคุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

Picture-236-500x392 copy

pปัจจุบัน-500x333 copy

ขอบขอบคุณข้อมูลภาพและภาพจากหนังสือ

1.รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 พ.ศ.2526 โดยคุณอำนวย ทองทะวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2.ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อปลิ้ม วุฒิศักดิ์ 3 พ.ค.2554
3.การบูรณะปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 
4.ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยคุณนพวัฒน์ สมพื้น คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋องโฟโต้)
5.สำนักพิมพ์สารคดี เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน นครศรีธรรมราช ดินแดนแห่งพุทธศาสตร์ ปัญญาชนและคนช่าง
6.สารดีชุดถิ่นทองของไทย โดยสมัย สุทธิธรรม
7.นครศรีธรรมราช 32 นครแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาต และศิลปวัฒนธรรมบนด้ามแหลมทอง
8.คีตนาฏกรรม..ตำนาน พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
9.เรียนรู้ บูชา พระบรมธาตุเมืองนคร
10.เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดคุณสันถัต(เฉ่ง) ทองนอก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ 
11.โบราณสถานในเขตควบคุมดูแลรักษา/ประวัติศาสตร์ โบราณคดี นครศรีธรรมราช สำนักงานโบราณคดี และพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช
12.สารนครศรีธรรมราช
13.ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้”ครบเครื่องเรื่องภาคใต้”โดยคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
14 คุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร
15.อาจารย์ สมชาย เปลี่ยวจิตร
16.โอเคเนชั่น
17.คุณNakhonkup999.
18.คุณเกษรา /คุณเจษฎา/คุณยูถิกา/คุณปุณิกา พันธรังษี
19.คุณประวัติ ภิรมกาญจน์

12 comments

 1. ขอบคุณสำหรับภาพเก่าๆในอดีตที่มีคุณค่าหาดูได้ยากยิ่ง ผมชอบภาพทุกภาพเลยครับสวยมากตามแบบภาพโบราณ

 2. ภาพเก่าๆ ที่หาดูได้ยากมาก หากไม่ค้นหากันจริงจัง หาไม่เจอ ขอขอบคุณแอดมินมากๆ ครับ
  และผมขออนุญาตนำภาพเหล่านี้เผยแพร่ต่อนะครับ โดยผมจะนำลงเป็นตอนๆ ไปครับ

 3. คุณSu Suk ขอบคุณครับ ที่จะนำไปเผยแพร่ ภาพทั้งหมดได้จากท่านเจ้าของภาพหลายๆท่าน ที่่ยินดีให้นำมาเผยแพร่ในเวป ถ้าจะนำไปเผยแพร่ขอแค่ให้เครดิตภาพ เจ้าของภาพทุกท่านก็เต็มใจให้เผยแพร่ครับ เพื่อเมืองคอนบ้านเราครับ

 4. ดีมากครับ

 5. ขอบคุณครับ

 6. วิโรจน์ แก้วเติมทอง /

  เรื่องราวดีๆหาอ่านหาชมอยาก ุดยอดครับ

 7. วิโรจน์ แก้วเติมทอง /

  โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระหลวงพ่อทวดที่ตาขุนพันสร้าง ให้ความรู้กับนักสะสมพระเครื่องได้อย่างกว้างขวาง

 8. วิโรจน์ แก้วเติมทอง /

  ผมมีภาพเก่าๆของกรุงเทพประมาณปี 2450 กว่าๆ สนใจมั่ยครับ

  • ด้วยความยินดี ถ้ามีภาพเกี่ยวกับเมืองคอนยิ่งดีมากๆๆครับ

 9. วิโรจน์ แก้วเติมทอง /

  ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเสียนานมีภาพเก่าๆของหาอยากมาให้ได้ชมกัน ขอบคุณที่เสียสละเวลา เพื่อลูกหลานรุ่นใหม่ๆๆได้รู้จักเมืองนครในอดีตมากขึ้น

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>