ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-อดีตเกาะPolo tantalem เกาะเมืองพนัง เมืองเบี้ยซัด ปากพนัง ตอน 1

ก.ย. 11

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-อดีตเกาะPolo tantalem เกาะเมืองพนัง  เมืองเบี้ยซัด ปากพนัง ตอน 1

received_1064034590379486-horz-vert copyreceived_1064034593712819-vert copyreceived_1064034590379486-horz copy-vert

ภาพแผนที่ อดีตเกาะอำเภอเบี้ยซัดหัวเมืองพนัง อำเภอปากพนัง ชื่อเกาะPolo tantalem ในทะเลจีนใต้   พื้นที่จะทอดตัวยาวไปยังแหลมสนจังหวัดสงขลา ภาพ/ข้อมูลจาก ท่านพระครูเหมเจติยาภิบาล(โสพิทร์) วัดพระนคร  แผนที่ในราชสำนักสยาม(แสดงให้เห็นความเป็นท่าเรือ ของอ่าวปากพนัง ที่สำคัญทางการติดต่อทางทะเล)แผนที่สยามและประเทศราช ฉบับเซอร์จอห์น เบาริ่ง/F.A. Neale/ภาพคุณสารัท(นิก)ชลอ สันติสกุล ศิลปากรที่ 14 เมืองคอน/แผนที่กัลปณาจากคุณสุรเชษฐ์ แก้วสกุล สมัยพระเจ้าทรงธรรม ประมาณ พ.ศ.2160/คุณวันพระ สืบสกุลจินดา และเมือปากพนังเป็นเกาะชื่อเกาะPolo Tantalem น่าจะเป็นสภาพพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งสมัยพระนางเหมชาลาและเจ้าชายทนธกุมารนำพระบรมธาตุมาฝังไว้ ณ หาดทรายแก้ว เมื่อ พ.ศ.๘๕๔ โดยอิงจากข้อความในพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช เเลขที่ ๑ ฉบับหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี ที่ได้กล่าวว่าเป็นพื้นที่หาดทรายแก้วทะเลรอบ CR : โปรแกรมจำลองสภาพน้ำท่วมของนาซ่าที่ระดับ ๔ เมตรจากระดับน้ำทะเล 

               อำเภอเบี้่ยซัด หัวเมืองนัง คือเมืองท่าเก่าที่สำคัญในยุคโบราณ เป็นบ้านเกิดของผู้เขียนแม้จะอยู่ห่างไกลจากหัวเมืองนังจะเรียกว่า”ชนบท”ก็คงไม่ผิด แต่ก็มีสายเลือดแห่งลุ่มน้ำปากพนัง ลุ่มน้ำเค็มปากพนัง ญาติของผู้เขียนฝ่ายย่าแดง พันธรังษี เป็นคนบ้านพรุรวม ตำบล    อำเภอปากพนัง เป็นลูกชาวจีนโพ้นทะเล และมีเครือญาติอาศัยอยู่ในย่านตลาดปากพนัง”ร้านทองล่วนเอก” และได้อยู่กินกับปู่มด พันธรังษี เป็นชาวเหมก ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง โดยอาศัยสายน้ำปากพนังเป็นสื่อกลางและย้ายมาอยู่ชนบทบ้านหัวสวน หมู่ 7 ตำบลเกาะทวด เมื่อร้อยปีที่แล้ว

ฉนั้นข้าพเจ้าผู้เขียนจึงมีสายเลือดของชาว”ลุ่มน้ำปากพนัง”อย่างเต็มตัวที่จะเขียนอย่างภาคภูมิใจความเป็นอดีตอย่างชาว”ปากพนัง”

ในฐานะเป็นชาวลุ่มน้ำปากพนังและชาวปากพนังที่ได้ย้ายถิ่นฐานและยังคงอยู่ควรภาคภูมิ ภูมิใจในถิ่นกำเหนิดแห่งความเป็น”ลุ่มน้ำปากพนัง”

ผู้เขียนจึงขอนำภาพผืนดินที่เคยรุ่งเรือง มั่งคั่ง ภาพแห่งความสุขที่อยู่ในความทรงจำ ความเป็นเมืองท่า ดินแดนแห่งอู่ข้าว อู่น้ำ เป็นท่าเรือที่มีความยิ่งใหญ่ ที่ทำการค้า-การขายกับชาวต่างชาติทั้งประเทศสิงค์โปร์ จีน มาลายู อินเดีย ลังกา ชาติตะวันตกและนานาชาติ สินค้ามีทั้งข้าวสาร ของป่า อาหารทะเล และของกินของใช้นานาชนิด ซึ่งบรรพบุรุษแห่ง”ลุ่มน้ำเค็มแห่งปากพนัง”ได้เคยสร้างไว้ และเก็บภาพไว้เพื่อเตือนใจ จากรุ่นสู่รุ่น ในความเป็น”ชาวลุ่มน้ำปากพนัง”

อ่าวปากพนัง แม่น้ำปากพนัง

ลำน้ำปากพนัง2-horz copy

ลำน้ำปากอ่าวปากพนัง ในคราวรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองปากพนัง ภาพ/ข้อมูลภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล ศิลปากรที่ 14  เมืองคอน 

ลำน้ำปากพนัง-horz copy

ลำน้ำปากพนัง-บ้านปากแพรก ในคราวรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองปากพนัง ภาพ/ข้อมูลภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล ศิลปากรที่ 14  เมืองคอน 

Picture 2544383-horz copy

ภาพอดีตลำน้ำปากพนัง   จากหนังสือนิราสปากพนัง โดยหลวงประคองคดี ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ. 2482

P1050314

ภาพเรือพระที่นั้งมหาจักรี ในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองปากพนัง ร.ศ.108 ภาพจากโศกนาฏกรรม พายุโซนร้อนที่ปากพนังและแหลมตะลุมพุก 2505

Picture 266 copy

ภาพเรือพระที่นั้งของสมเด็จย่า ที่เสด็จเมืองปากพนัง ถ่ายภาพโดยคุณครูตรึก พฤกษศรี เจ้าของภาพคุณสถาพร พฤกษศรี

Picture 2544384-horz copy

ภาพอดีต ภาพปากพนังฝั่งตะวันออก และปากพนังฝั่งตะวันตกของลำน้ำปกาพนัง จากหนังสือนิราสปากพนัง โดยหลวงประคองคดี ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ. 2482

136-tile copy

ภาพอดีตหมู่บ้านริมน้ำและห้างอีสอาเซียติ๊ก ที่ลำน้ำปากพนัง ภาพจากอาจารย์พวงผกา ตลึลงจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศและคุณจรัส ยกถาวร ภาพอดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2448

Picture 2544386-horz copy

ภาพอดีต ภาพวิถีชีวิตของชาวปากพนังอีกวิถีหนึ่ง ภาพจากนิราสปากพนัง โดยหลวงประคองคดี และภาพโดยคุณครูตรึก พฤกษะศรี กรรมสิทธิ์ภาพของคุณสถาพร พฤกษะศรี ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2482 และ พ.ศ.2500

1.เรือแบบและขนาดต่างๆที่เข้ามาทำการค้า ทอดสมอในอ่าวปากพนัง เพื่อรอขนถ่าย-บรรทุกสินค้า เต็มไปหมดในลำน้ำปากพนัง

26-horz copyภาพเรือสำเภาสองหลัก เรือที่ชาวจีนไหหลำเป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้ในลุ่มน้ำปากพนัง ภาพ/ข้อมูลภาพจากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล ศิลปากรที่ 14  เมืองคอน  คุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

IMG_0021-horz copy

ภาพเรือยนต์ตัวเรือเป็นเหล็กเป็นเรือดัดแปลงเพื่อใช้บรรทุกข้าวสาร-สินค้าอื่นๆ  ภาพจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีและเพจออนไลน์ ดร.โรเบิร?ต เพนเดิลตัน 

P1050229-horz copy

ภาพเรือแขก เป็นเรือสองหลักที่ใช้ในการบรรทุกข้าวสารและอื่นๆในแม่น้ำปากพนัง ภาพ/ข้อมูลภาพจาก หนังสืองานเดือนสิบ ปี 2477  และคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

68767928_370884700261666_6086423023022243840_n-horz copy

ภาพเรือกลไฟ เรือโดยสารที่วิ่งในแม่น้ำปากพนัง  ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

P1050254-horz copy

ภาพอดีตเรือเดินทะเล ของมาลายูที่เข้ามาในอ่าวปากพนังเพื่อขนส่งข้าวสารไปยังภาคส่วนต่างๆ ภาพจากหนังสือรัตนานุสรณ์ เรืองเล่าของแม่ ลูกสาวขุนบวร ที่เมืองนคร/คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช  หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2448

P1050261-horz copy

ภาพอดีตเรือขนส่งสินค้าที่เข้ามายังแม่น้ำปากพนังเพื่อขนส่งสินค้า ภาพจากหนังสือบ้านพ่อที่ลุ่มปากพนัง

P1050287-tile copy

ภาพอดีตเรือใบบรรทุกข้าวสารไปขายที่ประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์และเรือบรรทุกสองหลัก เพื่อบรรทุกสินค้าข้าวสารไปขาย ณ จุดต่างๆ เมือ พ.ศ.2475 ภาพจากหนังสือบ้านพ่อที่ลุ่มปากพนังและเสน่ห์..เมืองพนัง

P1050250 copy

ภาพอดีตเรือยนต์ ที่ล่องขนส่งสินค้าและผู้คนตามลำน้ำแม่น้ำปากพนัง-จังหวัดต่างๆในอ่าวไทย ภาพจากหนังสือรัตนานุสรณ์ เรืองเล่าของแม่ ลูกสาวขุนบวร ที่เมืองนคร/คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช 

2.ซากร่องรอยแห่งความรุ่งเรือง เป็นซากปรักหักพังของโรงสีไฟริมแม่น้ำปากพนังที่ถูกทิ้งร้าง

ภาพโรงสีไฟขนาดใหญ่ริมลำน้ำแม่น้ำปากพนัง และมีการบันทึกไว้หน้าหนึ่งของประวัติศาสตรื ในคราวที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นหัวเมืองปักษ์ใต้ เมือ ร.ศ.124 ว่า”"อำเภอปากพนังนี้ ได้ทราบอยู่แล้วว่าเปนที่สำคัญอย่างไร แต่เมือไปถึง ยังรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึกว่าจะใหญ่โตมั่งคั่งถึงขนาดนี้“”และยังมีบันทึกของชาวต่างชาติอีกหลายชาติที่กล่าวถึงความรุ่งเรืองของชาว”ปากพนัง”ในอดีต 

โรงสีข้าวในสายน้ำปากพนังเริ่มรุ่งเรืองมาตั้งแต่ปลายรัชกาบที่ 4 ประมาณ พ.ศ.2447 จนมาถึงยุคโรยราประมาณ พ.ศ.2510  ซึ่งพอประมวลโดยสังเขป.

1.โรงสีไฟเอี่ยมเส็ง  ดำเนินการต่อโดยสกุล” สุชาโต”  โรงสี 1   ตั้งอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำปากพนัง

IMG_0012-horz copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา หนังสือบ้านพ่อที่ลุ่มน้ำปากพนัง

โรงสีไฟฮักหงี-horz

ภาพอดีตภาพโรงสีไฟฮักหงี(เอี่ยมเส็ง)ยุคแรกและหลังเกิดเหตุวาตะภัย 25 ตุลาคม 2505 ภาพจากหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

39-horz-vert copy

ภาพอดีตการรับเสด็จในคราวรัชกาลที่ 5 เสด็จทรงเปิดโรงสีไฟแห่งแรกของอำเภอปากพนัง เมือวันที 8 กรกฏาคม 2448 ภาพจากภาพ/ข้อมูลภาพจากคุณสารัท ชลอสันติสกุล ศิลปากรที่ 14  เมืองคอน อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง หนังสืออุทกวิภาชประสิทธิ คืนความสมบูรณ์สู่..ปากพนัง

2.โรงสีไฟเอี๊ยะหลี  โรงสี 2 ตั้งอยู่บ้านใหม่ เขตเทศบาลอำเภอปากพนังภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาIMG_0002 copyภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

3.โรงสีไฟเอี๊ยะเชียง  โรงสี 3 ตั้งติดกับโรงสี 2 เขตเทศบาลอำเภอปากพนัง

2 copy

ภาพ/ข้อมูลภาพจากคุณสารัท ชลอสันติสกุล ศิลปากรที่ 14  เมืองคอน ข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

4.โรงสีไฟหมงฮวด ยุคแรก โรงสีไฟกิมโจนเส็ง ยุค 2  โรงสี 4  ตั่งตรงข้ามกับโรงสี 2 เขตเทศบาลอำเภอปากพนัง

IMG_0004 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

5.โรงสีกวงฮั่ว  โรงสี 5 ตั้งอยู่ฝั่งฟ้าแม่น้ำปากพนัง เขตเทศบาลอำเภอปากพนัง

IMG_0005-horz copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา โรงสี 5 ขณะรื้อถอนในเดือน กรกฎาคม 2540

6.โรงสีฮงเซียงเฮง  โรงสี 6 ตั้งฝั่งขวาแม่น้ำปากพนัง เขตเทศบาลอำเภอปากพนัง

IMG_0007 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

7.โรงสีไทน่ำฟง ยุค 1 โรงสีฮะเซ่งพ้ง ยุค 2 โรงสียึดเส็งจั่น ยุค 3  โรงสี 7 ของบริษัทบวรพาณิชย์ ตั้งที่บ้านบางกรูด เขตอำเภอปากพนัง

P1050259 copy

ภาพอดีตจากหนังสือรัตนานุสรณ์ เรืองเล่าของแม่ ลูกสาวขุนบวร ที่เมืองนคร  คุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

8.โรงสีเตาเส็ง ยุคแรก โรงสีโฮฮอง ยุค 2 โรงสีบริษัทกอบกาญจน์ ยุค 3 ตั้งที่บางนาว เขตอำเภอปากพนัง

IMG_0009 copy

ซากโรงสี8ด้านข้าง-tile - Copy copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง/และภาพทิ้งร้างหลังจากเลิกกิจการภาพจากสารนครศรีธรรมราช ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

9.โรงสีง่วนไถ่  โรงสี 9 โรงสีแม่ครู ตั้งฝั่งซ้ายแม่น้ำปากพนัง เขตอเภอปากพนัง

IMG_0001 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

10.โรงสีไทยวพงษ์  โรงสี 10 ตั้งฝั่งขวาของแม้น้ำปากพนัง บ้านเนิน ใกล้สามสามแพรกเขตอเภอเชียรใหญ่่

IMG_0013 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

11.โรงสีลื่มเล่งหัง ยุค 1 โรงสีเลี่ยงฮะกงสี ยุค 2 โรงสีสระเกษ ยุค 3 โรงสีง่วนหลี ยุค 4 โรงสีไฟวลีย์  โรงสี 11 ตั้งที่ บ้านปากแพรก แม่น้ำปากพนัง เขตอำเภอเชียรใหญ่

IMG_0014 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

12.โรงสีไฟเฮียบเส็งฮง ยุค 2 โรงสีไฟแสงไทย ยุค 3  โรงสี 12 ตั้งริมแม่น้ำปากพนังช่วงตลาดเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่

IMG_0015 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

13.โรงสีล่วนเอ็กเชียง  โรงสี 13 ตั้งอยู่ลำนำ้ปากพนังช่วงบ้านปากบาง เขตอำเภอหัวไทร

IMG_0016 copy

ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

14.โรงสีบริษัทข้าวไทยปักษ์ใต้ โรงสีเก้าห้อง  ตั้งอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำปากพนัง ปัจจุบันเหลือแต่ปล้องตั้งใกล้หัวงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง เป็นโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ถ่ายเมือ ประมาณ พ.ศ.2491

IMG_0018 copy-horz copy

 ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

IMG_0010 copy

 ภาพอดีตความหนาแน่นของโรงสีไฟริมแม่น้ำปากพนัง ภาพอดีตจากคุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี หนังสือลุ่มน้ำปากพนัง ภาพและข้อมูลภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

3.ประเพณีออกพรรษา มีประเพณีชักพระทางน้ำ/ทางบก

ประเพณีชักพระทางน้ำเป็นประเพณีที่สีบทอดมาเป็นเวลาเริ่มตันของประเพณีด้วยการทำบุญตักบาตรในวันแรม 1 ค่ำ และมีการแห่นมพระซึ่งมีการแข่งขันกันว่าของวัดไหนมีความสวยงามมากกว่ากันและมีการชักพระทางน้ำ มีการแข่งเรือยาว

ขอขอบคุณ

ท่านพระครูเหมเจติยาภิบาล(โสพิทร์) วัดพระนคร

นายมิตร พันธรังษี/นางสาวปุณิกา พันธรังษี

คุณสารัท(นิก)ชลอ สันติสกุล ศิลปากรที่ 14 เมืองคอน/คุณบัณฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี/คุณสุรเชษฐ์ แก้วสกุล /คุณสถาพร พฤกษะศรี/คุณพยอม ปิดชิด ร้านคนสร้างภาพ/คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศน์    คุณศุภชัย แซ่ปุง/คุณวีระศักดิ์  ศรีวัชรินทร์   /อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ /คุณจรัส ยกถาวร/คุณยุรีย์ อังวิทยาธร

การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา โดยชวลิต อังวิทยาธร

100 ปีโรงเรียนปากพนัง/หลุ่มน้ำปากพนัง/ประวัติศาตร์ท้องถิ่นภาคใต้/อุทกวิภาชประสิทธิ คืนความสมบูรณ์สู่..ปากพนัง/บ้านพ่อที่ลุ่มปากพนัง/โศกนาฎกรรม พายุโซนร้อนที่ปากพนังและแหลมตะลุมพุก 2505/รัตนานุสรณ์ เรืองเล่าของแม่ ลูกสาวขุนบวร ที่เมืองนคร 

One comment

  1. You made a number of fine points there. I did a search on the subject matter and found nearly all persons will consent with your blog. Tori Barris Salita

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>