ภาพแปะฟ้า”คนเมืองคอน”เคยรู้จักโรงแรมเหล่านี้ไม๊ะ(ในอดีต)

ม.ค. 03

ภาพแปะฟ้า”คนเมืองคอน”เคยรู้จักโรงแรมเหล่านี้ไม๊ะ(ในอดีต)

 


แผนที่วัดท่าโพธิ์เป็นจุด เป็นท่าเรือที่ปรากฏ “ในแผนที่โลก”

ที่มีความสำคัญเมือหลายร้อยปีก่อน ในฐานะที่เป็นท่าเรือที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง

(ภาพจากประวัติความเป็นมาของวัดท่าโพธิ์วรวิหาร โดยครูน้อม อุปรมัย)

22010-11-15-14-49-53_0043 copy

 • แผนที่ในราชสำนักสยาม(แสดงให้เห็นความเป็นท่าเรือ คลองที่สำคัญทางการติดต่อทางทะเล)ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน

pเมืองท่าเมืองคอนในอดีต3 copy

 • แผนที่บริเวณท่าวัง เมืองคอน(ภาพโดยคุณสุรศักดิ์(ไก่) นพรัตน์)

               ที่ผู้เขียนได้นำภาพของท่าเรือ”วัดท่าโพธิ์”(อดีตคือท่าเรือ”ท่าวัง”),แผนที่ในราชสำนักสยามและภาพของอาณาบริเวณของ”ท่าวัง”ปัจจุบันนำเกริ่นมาก่อนเนื่องจาก

ผู้เขียนได้พบภาพในอดีต”นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนกบัญชีพาณิชย์”ที่มามืองคอนเมื่อประมาณ พ.ศ.2505 โดยลงรถไฟที่สถานีรถไฟเมืองคอนและคุณอนันต์ ศิริรักษ์ (อดีตท่านเป็นทนายความของเมืองคอนปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว)ท่านได้บันทึกภาพขณะนักศึกษาฯได้ลงจากรถไฟและเตรียมตัวเข้าที่พัก ในภาพถ่ายนั้นถ่ายที่หน้า”โรงแรมสายรุ้งและโรงแรมบูรพา” ผู้เขียนมีความสงสัยว่า”โรงแรมสายรุ้ง”ในเมืองคอนมีด้วยหรือ?

111111111

ภาพอดีตโรงแรมสายรุ้ง(สินฟ้า)และโรงแรมบูรพา ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2505

              ผู้เขียนเลยหาข้อมูลโดยสอบถามจากผู้รู้(ต้องอายุอย่างน้อย 60 ปี ขึ้นไป)และต้องอาศัยหรือไป-มา แถวบริเวณท่าวังมาก่อน ปรากฏว่า“โรงแรมสายรุ้ง”ปัจจุบันไม่มีแล้วแต่ในอดีต“เคยมี” เลยมีความคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษา และได้ข้อมูลว่าทั่วบริเวณท่าวัง-ท่าโพธิ์(ท่าเรือในอดีต) มีโรงแรมอยู่เกื่อบทุกซอก ทุกซอย บ้างซอยมีหนาแน่นมาก

 • แล้่วทั้งหมดละทีเ่ท่าไหร่และเพราะอะไร? ถึงมีเยอะขนาดนั้น

และถ้าจะสอบถาม“เรื่องโรงแรมในอดีต”ของ“เมืองคอน”(เฉพาะบริเวณท่าวัง-ท่าโพธิ์ท่าเรือในอดีต)ต้องหาข้อมูลจากวัยรุ่นกระทง(ในอดีต) โดยข้อมูลมาจากคุณประวัติ(น้าหวัด) ภิรมย์กาญจน์ ,เจ๊ฮั่ว(ร้านค้าอุปกรณ์พระเครื่อง) ทั้งสองท่าน ค้าขายอยู่ที่วัดวังตะวันตก ที่เคยคลุกคลีอาศัยอยู่บริเวณนี้(“ท่าวัง”)มานาน เมื่อรู้ข้อมูลแล้วต้องบอกว่า “มีโรงแรมในอดีตเป็นอันดับต้นๆของประเทศ(โดยมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน)

 • จำนวนโรงแรมทั้งหมดในอดีตของ”เมืองคอน”(บริเวณที่กล่าว)มีจำนวนถึง 33 แห่ง  (ยังมีอีก 1 แห่งบริเวณสี่แยกท่าวังยังหาข้อมูลไม่ได้)
 • แล้วเพราะอะไรล๊ะ ถึงมีโรงแรมมากมายขนาดนั้น
 • ตามความคิดเห็น(ส่วนตัว)พออนุมานได้คือ

1. “เมืองคอนในอดีต”(เมืองละคร เมืองลีกู ลิกอร์ ลูกู ตามสำเนียงชาวโปตุเกส) เป็นเมืองท่าที่สำคัญมาแต่โบราณ(ท่าวัง,ท่าแพ,ท่าหน้าเมืองโบราณ,ท่าเรือ) นับตั้งแต่ยุคศรีวิชัยประมาณ พ.ศ.1,000-1,800 เป็นต้นมา ในบรรดาเรือเดินสมุทธมีของชาวจีน,ชาวอินเดีย,และอาหรับ,ชาวฮอลันดาและฯลฯ เพื่อมาค้าขายในเมืองคอน  ในอดีต“เมืองคอน”เป็นเมืองท่าที่ปรากฏในแผนที่โลก(ภาพด้านบนครับ) และหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเมืองท่าที่สำคัญ คือ”ปัจจุบัน”เทศบาลนคร ได้ขุดคลองท่าโพธิ์เพื่อทำเขื่อนกั้นน้ำ ในการขุดพบเศษถ้วยชามและเครื่องใช้อย่างอืนๆของชาติที่มาติดต่อค้าขายที่ “เมืองคอน” มากมายที่ตกลงไปในแม่น้ำต่างยุคต่างสมัย เช่นดังภาพเหล่านี้ และจากหลักฐานปัจจุบันที่มีนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์และหลักฐานอื่นๆ พบถึงสมัียราชวงศ์ถัง(ประมาณ พ.ศ.1161-1449)ของประเทศจีน ต้องขอขอบคุณ “พระครูใบฎีกาวีระปานเนียม วัดท่าโพธิ์วรวิหาร”  ที่ให้ึความอนุเคราะห์ให้ถ่ายภาพต่างๆที่ท่านเก็บมาได้จาก“ท่าเรื่อท่าวัง”เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นว่าในอดีตจุดนี้ ณ ที่บริเวณแห่งนี้มีความสำคัญมาแต่อดีต เป็นการยืนยันถึงความเป็นมาของเมือง“ท่าโพธิ์”ในอดีต ซึ่งมีค่าแทนคำพูดเป็นล้านๆคำโดยไม่ต้องมีคำอธิบายมากมาย

เศษถ้วย-ชาม เครื่องใช้ต่างๆหลายยุค-หลายสมัย หลายเชื่อชาติ

ถ้วยชามของชาวฮอลันดาที่เข้ามาติดต่อค้าขายยุคกรุงศรีอยุธยา

ลูกปัด  

และปี๊โบราณ(ช่วงยุคต้นกรุงรัตนโกสินธ์ิ)ที่ใช้แทนเงินของชาวจีนโบราณที่เก็บได้จากการขุดคลองท่่าวัง(สะพานราเมศร์)

เหรียญพญาครุฑ-พญานาคที่ประทับตรา”นะ”ที่พบในคลองท่าวัง(สะพานราเมศร์)ที่ใช้ในกองทัพช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์ (ข้อมูลจากหนังสือ”เงินตรานโมและประวัตินครศรีธรรมราช โดยคุณชวลิต อังวิทยาธร)

2010-12-17-21-45-28_00666 copy

2.”เมืองคอนในอดีต”เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ

3. “เมืองคอนในอดีต”เป็นที่แสวงโชคของนักแสวงโชคของชาติหลายชาติในอดีต เช่นชาวจีน ชาวอินเดียและอาหรับและยุโรป

4. “เมืองคอนในอดีต” เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในดินมีแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะชาวจีน(ที่ชอบแสวงโชคมาตั้งแต่โบราณ)จะชอบและมีความสามารถในการทำการค้า งานด้านเชิงพาณิชย์ เลยมาตั้งรกรากที่เมืองคอนและเมืองใกล้เคียงในคาบสมุทธนี้ เป็นจำนวนมากมาย

ถ้าถามว่า“คนไทย”เชื้อสายจีนในเมืองคอน มีเท่าไหร่ บอกได้เลยว่า”มีมาก”ยิ่งบริเวณ”ท่าวัง” ซึ่งเป็นเมืองท่าเดิม มีไม่ต่ำกว่า แปดสิบเปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นชาวจีนที่มาตั้งรกรากที่เมืองคอนในอดีต

ผู้เขียนเองถ้าถามว่ามีเชื้อสายจีนไม่ มีครับ เพราะคุณย่า(ย่าแดง)เป็นเครือญาติกับ“ร้านทองล้วนเอก”ซึ่งเดิมพ่อ(เตี่ย)ของคุณย่ามาจากเมืองจีนท่านมาขึ้นเรือที่”ท่าเรือปากพนัง”และอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองบางวำ อำเภอปากพนังและใช่ว่าเฉพาะบริเวณที่เป็นเมืองท่าที”เมืองคอนเท่านั้นที่ มีชนชาวจีน มาตั้งรกรากเช่นที่เมืองสิบสองนักษัตร สทิงพระ จ.สงขลาที่มีชาวจีนมาตั้งรกรากเช่นตระกูล”พฤกษะศรี”มีชาว“ฮกเกี้ยน”(ก้งท่าน แซ่ตั้งและชาวปากพนังเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะเป็นชาว”ฮกเกี้ยน”)มาเป็นเวลานานประมาณ 210 ปี (ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ปากพนังเมืองคอน 3 ช่วงอายุบรรพบุรุษ)

             เพื่อเป็นการรื้อฟื้นอดีต -สู่- ปัจจุบัน ให้เห็นถึงร่องรอยอดีตถึงความยิ่งใหญ่ เป็นเมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวมาแต่โบราณและเป็นศูนย์การทางการค้าขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า และเงินตรา โดยเฉพาะเป็นเมืองท่าที่จอดเรือของพ่อค้าและท่ารถไฟที่สำคัญ จากการที่เคยเป็นเมืองท่าผู้คนไปมามากมายจึงต้องมีที่พัก,ทั้งชั่วคราวและถาวร จึงทำให้มี”โรงแรมมากมายใน”เมืองคอน” และปัจจุบันโรงแรมเหล่านั้นได้แปลสภาพการให้บริการด้านที่พักผ่อนของผู้เดินทาง และบางแห่งยังคงเปิดกิจการ,เป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัย (แปรสภาพไปตามสังคมและกาลเวลา)มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างลองตามไปดู”สภาพความเป็นจริงปัจจุบัน”เหล่านั้นครับ

 • มีคำถามส่งท้ายว่า“แล้วเมืองไหนบ้าง”(ในอดีต)ทีมีโรงแรมหนาแน่นเท่า”เมืองคอน”?และถ้าหากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ไม่ถูกต้องก็ขอความกรุณา ชี้แนะและแนะนำด้วยครับเพื่อความถูกต้อง “ขอขอบคุณครับ
 • จะเริ่มจากภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้(มีทั้งหมด 33 แห่ง)

1.. อดีตคือ โรงแรมสินฟ้า-โรงแรมสายรุ้งถ่ายเมื่อ พ.ศ.2505(ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์)  ปัจจุบัน เป็นสถานที่ค้าขาย(ศูยน์รวมล๊อตเตอรี่)ถ่ายเมื่่อ พย.2553

1.สินฟ้า-สายรุ้ง.2

2..อดีต โรงแรมบูรพา ปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 พ.ศ.2505(ภาพจากหอจดหมายเตุนายกรัฐมนตรี คุณอรรถ ศิริรักษ์)  ปัจจุบัน เป็นศูนย์บูรพาพลาซ่า ขายเสื้้อผ้าและอื่นๆ ถ่ายเมื่อ พย.2553

3..อดีตโรงแรมศรีไทย (ข้างวิกดาว)อยู่ตรงข้ามอดีตธนาคารออมสินสาขานครศรีธรรมราช ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2505  ปัจจุบันเป็นร้านขายประเภทของเด็กเช่น ตุ๊กตาและอื่นๆ ปัจจุบันถ่ายเมื่อ  พย.2553

4.อดีตโรงแรมเอเซีย ปัจจุบันยังเปิดเป็นโรงแรมแต่ชื่อใหม่เป็นชื่อ”โรงแรมอุดม” ถนนยมราช ถ่ายเมื่อ พย.2553

5..อดีตโรงแรมอุดม ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ ถนนยมราช  ถ่ายเมื่อ พย.2553

6..อดีตโรงแรมเยาวราช ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่ ถนนยมราช (ย้ายจากปากซอยไปอยู่ด้านใน) ถ่ายเมื่อ พย.2553


7..อดีตโรงแรมเมืองทอง ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ ณ.ถนนกาชาด ถ่ายเมื่อ พย.2553

8..อดีตโรงแรมนครโฮเต็ล ปัจจุบันยังดำเ้นินการอยู่ .ถนนยมราช ถ่ายเมื่อ พย.2553

9..อดีตโรงแรมบัวหลวง ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่ ณ.ถนนกาชาด ถ่ายเมื่อ พย.2553

10..อดีตโรงแรมแสงนคร ปัจจุบันเป็นร้านชายของโชว์ห่วยและเสริมความงามผู้หญิง ถ่ายเมื่อ พย.2553

11..อดีตโรงแรมไทยหลี ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี) ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่ ณ.ถนนราชดำเนิน ถ่ายเมื่อ พย.2553

12..อดีตโรงแรมรุ่งเรืองถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(เลิกกืจการแล้ว)ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี  ปัจจุบันเป็นร้านขายอวนและวัสดุก่อสร้าง ถ่ายเมื่อ พย.2553

13.อดีตโรงแรมเกษมสุข,โรงแรมเวียงใต้(เลิกกิิจการแล้ว) ปัจจุบันที่ที่ทำการของบริษัทนครสหกิจขนส่งและลานจอดรถ ถ่ายเมื่อ พย.2553

14.อดีตโรงแรมทักษิณ ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่ ณ.ถนนศรีปราชญ์ ถ่ายเมื่อ พย.2553

15.อดีตโรงแรมธงหยวน ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(เลิกกิจการแล้ว) ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ปััจจุบันเป็นอาคารไม่มีคนอยู่ ถ่ายเมื่อ พย.2553

16.อดีตโรงแรมซุ่นฮัว ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 (เลิกกิิจการแล้ว)ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี  ปัจจุบันคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าวัง ไปถึงธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาท่าวังและย่านการค้าถัดไปโดยประมาณ ถ่ายเมื่อ พย.2553

17.อดีตโรงแรมสากล ปัจจุบันเปนที่ดินว่างเปล่า ถ่ายเมื่อ พย.2553

18.อดีตโรงแรมไทยโฮเต็ล ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 (ภาพจากคุณโมแอ็ด(คุณศุภชัย(หนึ่ง)แซ่ปุ่ง) สามาชิกเวปกรุงชิง)ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่เป็นบางส่วน ถ่ายเมื่อ พย.2553

.

19.อดีตโรงแรมเวียงฟ้า ปัจจุบันยังดำเนินกาิจการอยู่ ณ.ถนนเนรมิต ถ่ายเมื่อ พย.2553

20.อดีตโรงแรมเสรี ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ในนามชื่”โรงแรมสยามโฮเต็ล” ถ่ายเมื่อ พย.2553

21..อดีตโรงแรมนำสมัย(ภาพอดีตถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2518 ได้เลิกกิจการแล้ว)ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี  ปัจจุบันเป็นร้านค้าาขายหนังสือ,เครื่องเขียนและอื่นๆ ถ่ายเมื่อ พย.2553

22.อดีตโรงแรมต้งฮวง ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(เลิกกิจการแล้ว)ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี  ปัจจุบันเป็นร้านค้าขายทองคำ

23..อดีตโรงแรมเนรมิตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(ได้เลิกกิจการแล้วประมาณ พ.ศ.2520กว่าๆ)ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี  ปัจจุุบันเป็นร้านค้าชายทองคำและอื่นๆ ถ่ายเมื่อ พย.2553

24..อดีตโรงแรมสวัสดี ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(ได้เลิกกิจการไปล้ว)ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี   ปัจจุบันเป็นร้านขายเครืองเขียนและรองเท้า ถ่ายเมื่อ พย.2553

 

25.อดีตโรงแรมสุทธิ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490,2518(เลิกกิจการแล้ว)ภาพจากลุงสนิท,คุณอรรถ ศิริรักษ์ หอจดหมายเหตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นร้านค้าขายของ ถ่ายเมื่อ พย.2553

26.อดีตโรงแรมเซี่ยงไฮ้ 2 ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ถ่ายเมื่อ พย.2553

27.อดีตโรงแรมศรีทอง ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากคุณโมแอ็ด สมาชิกเวปกรุงชิง  ปัจจุบันยังดำิเนินกิจการอยู่ในชื่อ”นิวศรีทองโฮเต็ล” ณ.ถนนยมราช ถ่ายเมื่อ พย.2553

28.อดีตโรงแรมเค่งเคียมภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 (เลิกกิจการแล้ว)   ปัจจุบันเป็นร้านขายยาและอาหาร ถ่ายเมื่อ พย.2553

29.อดีตโรงแรมแสนสุข (เลิกกิจการแล้ว)  ปัจจุบันเป็นที่จอดรถ รถตู้คิวนครศรีฯ-ทุ่งสง ถ่ายเมื่อ พย.2553

30.อดีตโรงแรมเซี่่ยงไฮ้ 1 ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 (เลิกกิจการแล้ว)ภาพจากคุณโมแอ็ด สมาชิกกรุงชิง  ปัจจุบันเป็นค้าขายรถจักรยานยนต์ ถ่ายเมื่อ พย.2553

31.อดีตโรงแรมศรีธรรมราช(ครูศรีนุ่น) (เลิกกิจการแล้ว) ปัจจบันเป็นร้าค้าขายรถจัรยานยนต์ ถ่ายเมื่อ พย.2553

32.อดีตโรงแรมทันสมัย (เลิกกิจการแล้ว ปัจจุบันเป็นร้านขายน้ำชา ขนมและคิวรถตู้ นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ถ่ายเมื่อ พย.2553

33.อดีตโรงแรมศรีรุ่ง ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ใช้ชื่อ”โรแรมไทยฟ้า” ถ่ายเมื่อ พย.2553

และขอขอบคุณ คุณสง่า ร้านน้ำชาหน้าวัดมุมป้อมและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ๋ยนามที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในอดีตแก่ผู้เขียน


10 comments

 1. เด็กคอน /

  แต่ละภาพผมยังเกิดไม่ทันเลยครับ ผมเป็นอีกคนนึงที่ชอบดูภาพในอดีต
  ยิ่งเมืองนครเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต ขอบคุณครับสำหรับภาพที่หาดูได้ยากแบบนี้

 2. สมัยเด็ก ๆ ได้ย้ายมาอยู่กับลุงที่ถนนกาชาด
  ลุงเปิดร้านตัดเสื้อ ชื้อร้านบางกอก
  แถว ๆนั้นจะเป็นตึกติดกัน 4-5 คูหา
  3-4 ห้องแรกตรงหัวมุมถนนกาชาดตัดถนนคลองทา
  จะเป็นบาร์หรือไนต์คลับ สาว ๆที่เป็นคู่เต้นรำเต็มไปหมด
  ครึกครื้นทุกคืนวัน ยังจำได้ไม่รู้ลืม
   
  เมื่อปี 30 กลับไปแถวนั้นอีกครั้ง ตึกไนต์คลับ
  เดี้ยวนี้เปลี่ยนเป็นร้านขายส่งขนมของเล่นสำหรับเด็ก
   
  ส่วนถนนจำเริญวิถี ปี 30 เห็นมีร้านหนังสือเปิดใหม่แห่งแรกในเมืองนคร
  ที่ขายหนังสือ นิตยสาร ทุกอย่าง ผมยังอุดหนุนหนังสือถ่ายภาพ
  ของ อ.ทอม เชื้อวิวัฒน์ ชื้อ องค์ประกอบศิลป ณ.ปัจจุปันหนังสือเล่มนี้ยังเก็บไว้

 3. เด็กท่าวัง /

  โอ้ อดีตเปนแบบนี้นี่เอง~ ผมเด็กปัจจุบันเกิดปี41ครูให้มาหาอดีตในชุมชนแถวบ้านเลยได้มาเจอไรดีๆ ขอบคุณสำหรับรูปและข้อมูลครับ

  [D]eviL_[X] B.M.30455

 4. คุณเด็กท่าวัง
  ลุงยินดีและที่ใจครับ

 5. หนึ่ง โอรส /

  10 อดีตเป็นร้านขายปืน ไม่ใช่โรงแรมไหม?

 6. สุรพีร์ /

  ก่อนจะเป็นร้านปืนชุมแสง เคยเป็นโรงแรมแสงนคร น่าจะเป็นปี 2497

 7. คุณ หนึ่ง โอรส
        ขอขอบคุณครับ สำหรับเกี่ยวกับโรงแรมแสงนคร ใกล้บริเวณเจดีย์ยักษ์ คุณสุรพีร์ได้ตอบไปแล้ว ตามประวัติเป็นโรงแรม เป็นภัตตาคารก่อนจะเป็นร้านขายปืน ซึ่งคุณสุรพีร์ บ้านของท่านอยู่ด้านหลังของร้านขายปืนตั้งอดีต-จนถึงปัจจุบัน 
  มล.พัน

 8. ใช่ครับโรงแรมศรีรุ่งภาพสุดท้าย….เมื่อก่อนอาก๋งและแน่ะของผม(ภาษาไหหลำ)เป็นผู้ดูแลอยู่ครับ ข้างล่างเป็นร้านน้ำชา อาก๋งผมขายเองสมัยแกหนุ่มๆ พ่อผมเด็กๆ55555 ผมเห็นจากรูปถ่ายที่บ้านครับ ว่างๆจะเอามาลงให้ดู (พอดีพ่อผมเคยเป็นช่างถ่ายภาพเมื่อตอนหนุ่มๆเป็นช่างอยู่ร้าน นครอาร์ตและร้านห้องภาพคิง)เลยมีภาพเก่าๆเยอะที่บ้านแต่ต้องไปค้น …..ขอบคุณเวปครับที่ให้ความรู้จากภาพเก่าๆ ดูแล้วได้อะไรเยอะจริงๆ(ปล.คิดถึงอาก๋งกับปะป้าคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ)

 9. คุณสุเมธ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมจะขอดูภาพที่คุณบอก จะได้ไม่ครับ เบอร์ผม 083-1022243 ครับ

 10. ลูกเขยป้าเวียง /

  ผมใช้บริการโรงแรมป้าเวียงตั้งแต่วัยรุ่น แล้วมาเลิกใช้บริการหลังจากแต่งงาน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *