ภาพแปะฟ้า”ย้อนรอยผ่านภาพเก่าสู่ภาพปัจจุบัน”ช่วงถนนพระเงินถึงบริเวณถนนบ่ออ่าง”เมืองคอน”

ก.พ. 24

ภาพแปะฟ้า”ย้อนรอยผ่านภาพเก่าสู่ภาพปัจจุบัน”ช่วงถนนพระเงินถึงบริเวณถนนบ่ออ่าง”เมืองคอน”
 • เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีตำนาน มีประวัติศาสตร์มากมายที่เล่าต่อๆกันมาคือช่วง “ถนนพระเงินถึงบริเวณถนนบ่ออ่าง”  เป็นที่ๆมีเจดีย์ที่ใหญ่รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ”เมืองคอน”เป็นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีตำนานหลายรูปแบบหลายอย่าง และนี้คืออีกตำนานหนี่ง

มีนิทานเล่าขานนิทานเรื่องระหว่างเจดีย์ยักษ์กับพระบรมธาตุเจดีย์ เล่าว่า

         สมัยโบราณปรากฎว่ามียักษ์ตนหนึ่งเข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราช ต้องการจับคนในเมืองกินเป็นอาหาร ระหว่างนั้นทางชาวเมืองกำลังก่อสร้างเจดีย์พระธาตุอยู่ ชาวบ้านจึงขอร้องยักษ์ตนนั้นว่าอยากสร้างเจดีพระธาตุให้เสร็จก่อนแล้วจะยอมให้กินเป็นอาหาร ทันใดนั้นก็มีชายผู้หนึ่งนึกพิเรนจึงท้าเจ้ายักษ์ตนนั้นว่าถ้าแน่จริงให้มาแข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้ายักษ์ก็รับปาก เวลาผ่านไปเจ้ายักก็เริ่มสร้างเจดีย์ ทางยักษ์ตนนั้นใช้เวลาไม่นานก็สร้างเจดีย์กำลังจะเสร็จแล้ว ทางชาวเมืองเห็นว่ายังไงก็คงไม่มีทางสร้างเสร็จก่อนเจ้ายักษ์แน่ๆจึงคิดอุบายนำผ้าสีเหลืองมาห่มเจดีย์พระธาตุ ด้วยระยะห่างระหว่างพระธาตุกับเจดีย์ยักษ์ทำให้เจ้ายังมองไปเห็นเหมือนว่าชาวเมืองสร้างเจดีเสร็จก่อนตนจึงเกิดโมโหอย่างมาก ด้วยความโกรธจัดจึง“ฉัด”ยอดเจดีย์ของตนที่กำลังจะเสร็จจนยอดหักไปตกที่ตำบลโพธิ์เสด็จ แล้วด้วยความอับอายยักษ์ตนนั้นจึงวิ่งออกจากเมืองไป ชาวเมืองดีใจเป็นอย่างมากจึงเกิดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 • แหละนี้คือเจ้าของตำนาน

pเจดีย์ยักษ์2437-2440 copy

ภาพอดีตภาพเจดีย์ยักษ์ ถ่ายประมาณ พ.ศ.2437-2440(ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์)

pเจดีย์ยักษ์ต่างที่มา copy

ภาพอดีตภาพเจดีย์ยักษ์ถ่ายเมื่อ ร.ศ.117(ภาพจากศิลปากรที่ 14″เมืองคอน”

และุคุณอรรถ ศิริรักษ์)

04 copy

ภาพอดีตเจดีย์ยักษ์(ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธรและคุณอธิวิทย์ วรวัฒน์ศุภรัฐ(บุตรชาย))ถ่ายช่่วงปี พ.ศ.2518 เนื่องจากฝนตกหนักทำใ้ห้เจดีย์ร้าวและพังลงมาเป็นบางส่วน

pเจดีย์ยักษ์2518 copy

ภาพอดีตภาพเจดีย์ยักษ์ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี)

เจดีย์เกิดอาการแตกร้าวขององค์เจดีย์เมื่อเิกิดฝนตก-น้ำท่วมเมื่อปี 2518

 

2011-02-21-22-14-27_03373 copy

ภาพอดีตจากคุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518

pบริเวณเทศบาล copy

ภาพอดีตภาพบริเวณเจดีย์ยักษ์ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี) ภาพปัจจุบัน(บริเวณที่ตั้งเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช)ถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

2011-02-18-22-54-16_0320 copy

2011-02-14-23-00-56_02881 copy

ภาพอดีต ภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่างยุค ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2494,2540  (ภาพจากสารนครศรีธรรมราช) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กพ.2554

gมุมหนึ่งของเจดีย์ยักษ์ copy

ภาพอีกมุมหนึ่งของเจดีย์ยักษ์ ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

pปัจจุบัน copy

ภาพปัจจุบันบริเวณด้านหน้าของเจดีย์ยักษ์ ถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

pองค์พระเงินปัจจุบัน copy

ภาพปัจจุบัน พระเงินหน้าเจดีย์ยักษ์ ถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

Picture 1046253-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณ”เจดีย์ยักษ์-เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ภาพขบวนแห่นาคเพื่อบรรพชาอุปสมบทของคุณทวีศักดิ์ พัฒนกิจจำรูญ ถ่ายเมื่อ 10 กรกฎาคม 2509 ภาพจากคุณพศวัฒน์ พัฒนกิจจำรูญ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มิถุนายน 2557

 • และบริเวณ อดีตเคียงข้างคู่ตำนานเจดีย์ยักษ์

pอดีตมิชชันนารี2470 copy

ภาพอดีตโรงพยาบาลมิชชันนารี(โรงพยาบาลคริลเตียน)โรงพยาบาลแห่งแรกของเมืองคอน สร้างช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินและทรงกรุณาอุดหนุนสร้างอาคาร เป็นจำนวนเงิน 4,000.-บาท พ.ศ.2411-2453 (งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 22,500.-บาท) เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทำลายลง ภาพอดีตถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2470(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

ใส่รูปภาพpอดีตมิชชันนารี2470 copy

ภาพอดีตโบสถ์คริสตจักรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2470 (ภาพจากคุณพยอม ร้านคนสร้างภาพ สารนครศรีธรรมราช หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

paบริเวณโบสถ์2 copy

ภาพอดีตบริเวณคริสจักรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายเมื่อประมาณ ร.ศ.117(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี)ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

p2518 copy

ภาพอดีตน้ำท่ามใหญ่หน้าคริสจักร”เมืองคอน” ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี)

ภาพปัจจุบันบริเวณหน้าคริสจักร”เมืองคอน”ถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

Copy-of-แข่งกิฬาสีของ-โรงเรียนอนุบาลลูกรัก copy

ภาพอดีตขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลลูกรัก”เมืองคอน” ขบวนผ่านบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนคร ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2535 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธ.ค.2553

ภาพอดีตบริเวณหน้าเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธค.2553

2011-02-14-20-20-17_0210 copy

ภาพอดีต-ปัจจุบัน คิวรถรับจ้างตลาดคลองทา(ตลาดผีหีบ)ภาพ 3 ยุค ภาพอดีตยุกแรก ถ่ายประมาณ พ.ศ.2477 ภาพอดีตยุค 2  ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2542(ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร,คุณอธิวิทย์ วรวัฒน์สุภรัฐ,และสารนครศรีธรรมราช) ภาพยุคปัจจุบันถ่ายเมื่อ กพ.2554

5 comments

 1.  แรกแต่ก่อนตอนเด็กๆ(ประมาณปีพ.ศ.2514-2522)โรงบาลคริสเตียนเก่าโคตรเปลียวเลย(น่าฃาต) พอหวันมุ๊งมิ๊งจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องดังบนต้นลั่นทม(ลีลาวดี) ต้นลั่นทมก็ส่งกลิ่นหอม แถวสี่แยกก้อรถชนกันปะจำ เดือนนึงต้องมีคนตายทุกๆเดือน

 2. ธีรกศักดิ์ /

  ภาพสวยงามมาก ขลัง และหาดูดได้ยาก ขอบคุณมากครับ

 3. ธีระศักดิ์ /

  ภาพสวยงามมาก ขลัง และหาดูดได้ยาก ขอบคุณมากครับ

 4. ธีระศักดิ์ /

  ภาพสวยงามมาก ขลัง และหาดูได้ยาก ขอบคุณมากครับ
  ขออภัย ข้างบนพิมพ์ผิด

 5. คุณธีระศักดิ์ ด้วยความยินดีครับ

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>