ย่างก้าว”112 ปี จากท่าโพธิ์-สนามหน้าเมือง-โพธิ์เสด็จของ เบญจมราชูทิศ ” เมืองคอน

ส.ค. 01

ย่างก้าว”112 ปี จากท่าโพธิ์-สนามหน้าเมือง-โพธิ์เสด็จของ เบญจมราชูทิศ ” เมืองคอน

        

                          ในวาระที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (น.ศ.1) ก่อตั้งมาครบ 111 ปี โดยมีการฉลองวาระดังกล่าวในวันที่ 10 กรกฎาคม 2454 ผมในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งของรั้ว “ขาว-แดง “ ขอร่วมรำลึกด้วยความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาศรำลึกถึงสถาบันที่ประสาทวิชา ถึงแม้นจะเป็นจุดเล็กๆของ รั้วขาว-แดง  เพื่อเป็นการสดุดีต่อผู้ให้กำเนิดและผู้ก่อตั้งจึงขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และมหาบุรุษผู้เป็นปูชนียบุคคลเป็นปราชญ์ ผู้ประสาทวิชาการทางด้านการศึกษาในทุกๆด้านและรวมทั้งทางการศาสนา  จนทำให้ประชาชนในมณฑลนครศรีธรรมราชและทั่วทั้งดินแดนภาคใต้ได้รับอนิสงค์ซึ่งเท่ากับเราทุกท่านทั่้วภาคใต้เป็นหนี้บุญคุณพระเดชพระคุณท่านอยู่ทุกเมื่อเชื่่อวันต่อการมองกาลไกลของท่าน

pผู้ใก้กำเนิด-เบญจมราชูทิศ copy

                       ชาติภูมิ ท่านเป็นชาวนครศรีธรรมราช ท่านมีนามเดิมว่า”ม่วง” เกิดในสกุล “ศิริรัตน์” ภูมิลำเนาท่านอยู่บ้านหมาก คลองท่าพยา ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านกำเนิดในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2396 ในรัชกาลที่ 4 เป็นสหชาติในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 และได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรสมัยเบื้องต้นมาเป็นลำดับจนแตกฉานในด้านหนังสือไทย หนังสือขอมและมีความสามารถทางกัจจายะและศึกษาภาษาบาลีจนแตกฉานจนอายุได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแจ้ง อำเภอปากพนังและได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่วัดมเหยงค์ และย้ายไปอยู่ ณ.วัีดท่าโพธิ์วรวิหารและเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และได้วางรากฐานทางการศึกษาทุกๆด้านของ”เมืองคอน”ในเวลาต่อมา ท่านได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2477 คณาอายุได้ 82 ปี พรรษา 45 พรรษา 

 • ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                      พ.ศ.2434 เปิดคราวแรกมีนามว่า“โรงเรียนศรีธรรมราช” ณ วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                            วันที่ 1 เมษายน 2441(ร.ศ.117) พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธโช) ผู้อำนวยการ การศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี ร่วมกับพระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) ข้าหลวงเทศาภิบาลในสมัยนั้น รับสนองพระราชดำริองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนีขึ้น เปิดการสอนที่วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                             วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2442 เปิดโรงเรียนใหม่ในวัดท่าโพธิ์อีกหลังหนึ่ง มีนามว่า “โรงเรียนสุขุมภิบาลวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันที่ 10 พฤศจิกายน 2456  ได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรียนสุขุมภิบาล” มาเป็น“โรงเรียนเบญจมราชูทิศ” อันเป็นนามมงคลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัีว รัชกาลที่ 6 และย้ายออกมาอยู่อาคารเรีัยนหลังใหม่นอกกำแพงวัดด้านใต้ โดยเปิดสอนตั้งแต่ มัธยมปีที่ 1-6 แต่นั้นมา และมีนักเรียนชั้น ม.6 วัดท่าโพธิ์ จำนวน 15 รุ่น(พ.ศ.2464-2478)

                พ.ศ.2479 ได้ย้ายจากวัดท่าโพธิ์ ไป ณ.บริเวณสนามหน้าเมืองของบริเวณวัดพระสูง บนเนื้อที่  8 ไร่

                พ.ศ.2519 ได้ย้ายจากบริเวณสนามหน้าเมือง ไปอยู่ที่ 159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื่อที่ 88 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา จนถึงปัจจุยัน

       พ.ศ.2520 ได้สร้างรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี(ม่วง รตนธโข)

                วันที่ 22 กันยายน 2536 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯได้ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 • เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ยุคแรกกำเนิด

11880063yi81 (1) copy

นามพระราชทาน “เบญจมราชูทิศ”

2554-07-24-19-14-05_00121-1024x814 copy

อาคารเรียน”โรงเรียนสุขุมภิบาลวิทยา”ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น “เบญจมราชูทิศ”

Picture-150 copy

พระรัตนธัชชมุนีศรีธรรมราช(ม่วง  รัตนธชเถระ)

ถ่ายภาพร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ(ม.6 รุ่น 9)

IMG_00812 copy

นักเรียนและครู รุ่น ปี พ.ศ.2470

Picture-151 copy

คณะนักเรียน ม.6 ครูอาจารย์  ปีการศึกษา 2496

อดีตนักเรียนและอาจารย์เบญจมราชูทิศ

อดีต-ครูอาจารย์

            สำหรับส่วนตัวผมแล้วผมชอบภาพนี้มาก”รุ่นใหญ่”รุ่นพี่ ทีชอบการศึกษาแม้ไม่มีรองเท้าที่จะสวมใส่ไปเรียน “ก็ยังรักที่จะเรียน” ไม่ต้องมีการจ้างด้วยยานพาหนะเพื่อให้เรียน เหมือนสภาพปัจจุบัน

สมุดเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศในอดีต

 • เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ยุคกลาง

ปรัชญาโรงเรียน การเรียนดี ฝีมือเก่ง กิฬาเยี่ยม มารยาทยอด

ภาพถ่ายทางอากาศ

Picture-145 copy

pหอพระสูง11 copy

วิหารพระสูง

Picture-122 copy

benjama copy

อาคารเก่าของเบญจมราชูทิศ ที่รัชกาลที่ 6 เสด็จประทับแรม ณ.สนามหน้าเมือง ในคราวเสด็จ”เมืองคอน “

pคู่กัน copy

อาคาร/ศาลาทรงไทยคู่กันมา

Picture-120 copy

2554-07-24-19-22-42_00181 copy

        ความภูมิใจทีมีอดีตอาจารย์ใหญ่ “เสาหลัก”ของเบญจาราชูทิศ ท่านโดบอ้ามโอบเอื้อเจอจุนศิษย์ โอบชีวิตโอบความรักโอบศักดิ์ศรี โอบเมตาโอบด้วยใจโอบไมตรี โอบอารีโอบอุ้มโอบชุมชน(ความภูมิใจ ข้อ 38 ของสารนครศรีธรรมราช โดยคุณนิเวส วนคุณากร)

นักเรียน ครูอาจารย์ ถ่ายหน้าอาคาร(ยั่งยืน)

Picture-187 copy

อดีตห้องอาจารย์ใหญ่ / ห้องธุรการ  พ.ศ.2507( อ.เปล่งศรี อ.เพิ่มศักดิ)

และต้องขอโทษศิษย์ รั้ว ขาว-แดง ทุกท่านที่ไม่สามารถนำภาพของทุกๆท่านลงอย่างทั่วถึงได้   คุณคือใคร??..ลุ้นกันเองครับ

นักเรียน ครู อาจารย์ น.ศ.1 ม.6  รุ่น พ.ศ.2500

นักเรียน  น.ศ.1 ม.6 รุ่น 2500

นักเรียนและอาจารย์ ปี พ.ศ.2508

อดีตนักเรียนอาจารย์ ปี พ.ศ.2508

นักเรียน ม.ศ.4 ห้อง ก. ปี พ.ศ.2512

นักเรียน ม.ศ.2 ห้อง ข. ปี พ.ศ.2513

นักเรียน ม.ศ.1 ห้อง 102 ปีการศึกษา 2514

นักเรียนรุ่น ม.ศ.1 ปี พ.ศ.2516(1820) เป็นนักเรียนรุ่น 2 ยุค(สนามหน้าเมือง-โพธิ์เสด็จ)

 

วงดุริยางค์รุ่นใหญ่ 2513/2516

pผู้มาเยือน copy

เสียงระงมไปด้วยดนตรี และผู้มาเยือนจาก โรงเรียนปากพนังชายอำเภอปากพนัง (น.ศ.3 เยือน น.ศ.1) ปี พ.ศ.2511

          นอกจากการเรียน การศึกษาที่ติดอันดับต้นๆของประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลายๆด้านทั้งด้านฝีมือเก่ง/กีฬาเยี่ยม/มารยาทยอด ที่สร้างความภาคภูมิให้่แก่เบญจมราชูทิศ และที่มีความยิ่งใหญ่ตลอดมาอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถทางด้านการดนตรีโดยมีวงดุริยางค์ วงโยธวาทิต เป็นแห่งแรก

pเบญจมงานเดือนสิบ-2504 copy

กิจกรรมออกร้านในงานประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี 2504 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศและสมาคมศิษย์เก่า ณ.สนามหน้าเมือง ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์

ใยสัมพันธ์แนบแน่นจาก รั้วขาว-แดง(ทีมดุริยางค์)ยาวนาน 40 ปี พ.ศ.2514-2554 สุดยอดจริงๆๆๆๆ…..ครับ

pโรงอะไรนี้-ห้องประชุม copy

             ลุ้นรายชื่ออาคารที่ทุกท่านหลบฝน-หลบแดดกัน อาคารยืนยง/ปลงสังเวช/เปรตอาศัย/ไผ่บังแดด/แผดกัมปนาท/ตวาดนิกรพ่าย/ค่ายบางระจัน(คอกไม้ไผ่) แต่รำลึกด้วยความภาคภูมิใจ

 • เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช  ถึงยุคปัจจุบัน

ภาพถ่ายทางอากาศ เบญจมราชูทิศ ที่ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จัังหวัดนครศรีธรรมราช

แรกเริ่มอาคารใหม่

อาคารเรียนใหม่ค่อยๆเห็นรูปร่าง

 • บรรยากาศทั่วไป อดีต-ปัจจุบัน บริเวณเบญจมราชูทิศ

ช่วงก่อสร้างอาคารเรียน เบญจมราชูทิศ

มุมสูง

ร่มรื่น

Picture-109 copy
มุมสูงจากด้านหลัง

bm_0011 copy

bm_00011 copy

bm_00282 copy

 ส.ค.ส.ปี 2520 ของเบญจมราชูทิศ รุ่นแรก

Picture-194 copy

p21232 copy

บรรยากาศแรกเริ่ม-แรกอยู่

ปัจจุบัน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืิอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้าอาคาร 1

 • ใคร?คือคุณ…..ลุ้นกันเอง

ม.ศ.3 ห้อง 308 (2123) รุ่นแรกที่ ม.ต้น มีนักเรียนหญิงเข้ามาเรียนใน เบญจมราชูทิศ(แต่เดิมมีเฉพาะนักเรียนชาย)

ม.ศ.3 รุ่น 2123

นักเรียนและอาจารย์อีก 1 รุ่น ของยุคปัจจุบัน 

นักเรียนและอาจารย์อีก 1 รุ่น ของยุคปัจจุบัน

รุ่นไหนเนี๊ยะ ..ช่างเก็บนะ

อีกมุมหนึ่งของรุ่น 2 ยุค

กีฬา รุ่น 2123

กิจกรรม

ม.6 รุ่นรั้งท้ายสุด ปี 2553

รุ่น 2 ยุค กับรุ่นยุคปัจจุบัน

 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จากอดีด-ปัจจุบัน 

1

นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)

ครูใหญ่

พ.ศ. 2442

2

นายนาก สังขนิยม

ครูใหญ่

พ.ศ. 2442

พ.ศ. 2446

3

นายทอง คุปตาสา

ครูใหญ่

พ.ศ. 2447

พ.ศ. 2454


นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)

ครูใหญ่

พ.ศ. 2454

พ.ศ. 2455

4

นายพร้อย ณ นคร

ครูใหญ่

พ.ศ. 2455

พ.ศ. 2461

5

นายมี จันทร์เมือง

ครูใหญ่

พ.ศ. 2462

พ.ศ. 2473

6

นายคลิ้ง ขุทรานนท์

รักษาการครูใหญ่

พ.ศ. 2473

พ.ศ. 2474

7

นายโอบ ปักปิ่นเพชร

ครูใหญ่

พ.ศ. 2474

พ.ศ. 2500


นายโอบ ปักปิ่นเพชร

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2503

8

นายสังข์ ทองรมย์

รักษาการครูใหญ่

พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2504

9

นายบุญเนิน หนูบรรจง

รักษาการอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2505

10

นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์

รักษาการอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2506

11

นายสวัสดี ณ พัทลุง

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2517


นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์

รักษาการอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2521


นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2530

12

นายธรรมนูญ ธุระเจน

รักษาการผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2531

13

นายศุภมน เสาหฤทวงศ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2536

14

นางอรุณ นนทแก้ว

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2542

15

นายวิญญู ใจอารีย์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2549

16

ว่าที่ร้อยตรี ภักดี ชูหวาน

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2551

17

นายณรงค์ ทองขาว

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2551

ปัจจุบัน

ต้องขอขอบคุณข้อมูล-ภาพจาก  หอจดหมายหตุนายกรัฐมนตรี

อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์และอาจารย์ของห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศทุกท่าน

ดวงวิญญานของอาจาร์ยนะมา โสภาพงค์และสารนครศรีธรรมราช

คุณธนากาญจน์(ลุงสนิท)-อาจาร์ยเปล่งศรี(ป้าเล็ก) เพชรประเสริฐ  อดีตอาจาร์ยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คุณสุภาพ ทิชินพงศ์ น.ศ.1 ม.6  รุ่น 2500

คุณพรศักดิ์ เติมทอง,คุณสถาพร พฤกษะศรี,คุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์,คุณเสาวภา แซ่ลิ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาค ใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณปราโมทย์ ด่านสกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช


หากสนใจเผยแพร่ต่อหรือนำภาพไปใช้งาน กรุณาอ่าน การนำภาพ เมืองคอน.com ไปใช้

29 comments

 1. ใช้คำว่า มศ.นะครับ ห้อง ๒ ข ห้องผมเอง ๑๐๒ ครับ..

 2. คุณขวัญชัย มานะจิตต์
            ขอขอบคุณครับสำหรับข้อมูลและภาพ และถ้าหากทุกท่านมีข้อแนะนำหรือมีภาพ ผมยินดีเป็นอย่างมากครับ
           ขอบคุณครับ
          มล.พัน 2 สค.2554

 3.            ผมต้องขอบคุณ คุณปราโมทย์ ด่านสกุล ที่ให้ข้อมูล-ภาพ รุ่นที่มีใยสัมพันธ์อันยาวนาน 40 ปี (2514-2554)จากรั้วขาว-แดง
           ขอขอบคุณครับ
          มล.พัน 3 สค.2554

 4. ผมเห็นแล้วก็ดีใจแทนสถาบันแห่งนี้แทนน่ะครับ
  แม้ผมจะไม่จบจากที่นี่ แต่สถาบันแห่งนี้ก็คือความภูมิใจของคนคอน
  กาลเวลาผ่านมานานเท่าใด ความทรงจำดีดีก็ยังตราตรึงน่ะครับ

 5. ไชยรัตน์ วัตรสังข์ /

  เห็นแล้วน้ำตาไหล  ตื้นตันใจ  อยากกลับไปเป็นเด็กเบญจม ฯ อีกครั้ง  คิดถึงครู  อาจารย์  คิดถึงเพื่อน ๆ  พี่ ๆ  น้อง ๆ  ในอดีต  ถ้าไม่มีเบญจม ฯ  เราคงไม่มีวันนี้

 6. คุณNakhonkup999,คุณไชยัตน์ วัตรสังข์
             ผมดีใจครับ ในความคิดเห็นของผมแล้ว เพราะ ร.5และพ่อท่านม่วงคือผู้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่ริเริ่มการศึกษาทั้งหมดของเมืองคอนรวมทั้งภาคใต้ ถ้า ร.5และพ่อท่านม่วงไม่มองกาลไกล เราทุกคนคงยังไม่มีวันนี้ แต่ก็มีหลายๆท่านมีโอกาสเข้าไปศึกษา ณ.แหล่งกำเนิดทางการศึกษาของเมืองคอนครับ (มีอีกหลายโรงเรียนที่ท่านให้กำเนิด)
  ผมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ร่วมภาคภูมิใจกับ บ.ม.ของเมืองคอน
  มล.พัน 5 สค.2554

 7.          ผมต้องขอขอบคุณ ศิษย์เก่ารั้วขาว-แดงทุกท่านที่ได้ส่งภาพบรรยากาศเ่ก่าๆและผมได้ทะยอยลงโดยเฉพาะภาพหมู่ เพื่อให้ลงได้มากที่สุด ชุดหลังสุด คุณเสาวภา แซ่ลิ่ม (รุ่น 2123)ซึ่งได้รับข้อมูลจากเพื่อนร่วมรุ่นครับ
  มล.พัน 5 สค.2554

 8. แม้จะไม่เป็นศิษย์เก่า แต่ก็เคยสอบแต่ไม่ติด ฮา…….ข้อมูลแน่น เนื้อหาเยี่ยมครับ
  พี่โกมล……

 9. คุณหนึ่ง
  ขอบคุณครับ สำหรับกำลังใจ ไม่ใช่ศิษย์เก่าแต่ก็สนับสนุน พร้อมส่งเสริมทางด้านข้มูลตลอดมา
  มล.พัน 

 10. เจริญ ทองแก้ว /

  ที่มีอ.วิเชียร กลางถิ่นถ่ายกับนักเรียน ยื่น 5 คน และนั่ง 2 คน เป็นรุ่น 1820 ม.ศ. 409 ต่อ 509 ครับ
   

 11. คุณเจริญ
             ตอนนี้คุณอยู่ที่นครหรือเปล่าครับมีเบอร์ติดต่อไม่ครับ

 12. เจริญ ทองแก้ว /

  โกมลครับ ผมอยู่กระบี่ 083-690-1100

 13. พันโท จีระ ธนะเสน /

  ผมจบ ม.6 พ.ศ.2502  อยากพบและพูดคุยกับเพื่อนร่วมรุ่น ใครจบปีนี้ ติดต่อผมได้นะครับ ปัจจุบันผมอยู่ จ.กาฬสินธุ์ 
  บ้านเลขที่ 22 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0844741386
   

 14. พิมล ชนะคช /

  เจอรูปภาพของตัวเองในกีฬารุ่น 2123 ดีใจมาก ขอขอบคุณรุณโกมลมาก ๆ ที่นำเสนอโรงเรียนของเรา ดูมีคุณค่ามากเลยค่ะ

 15. คุณพิมล ชนะคช 
  ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ลูกขาว-แดงครับผม
 16. ทศยศ กระหม่อมแก้ว /

  พี่ komol รูปที่มีอาจารย์สุวิทย์ อาจารย์บุญเยิ้ม หน้าตึก 1
  เป็นห้องผมเอง 3/5 รุ่น 2932 ครับ

  ยังมีรูปเก่าอีกมาก ไว้เจอกินข้าวกันค่อยนำมาให้คัดเลือก
  ปู่ พ่อ พี่ ผม น้อง เรียนโรงเรียนนี้ทั้งตระกูลครับ

  • ขอบคุณครับ ผมตั้งใจจะเขียนเกียวกับรั้ว ขาว-แดงอีกสัก1 ตอนครับ

 17. มณทิรา องอาจ /

  ดีใจ มากที่สุด ค่ะ ที่ได้ พบเว็บนี้ อยาก เจอ เพื่อน เก่า ๆ จังเลย

 18. มณทิรา องอาจ /

  ใคร อยู่ห้อง อาจารย์ พรรณี สินไชย บ้างค่ะ … ม.ศ 4 ค่ะ ห้อง 409 – 509 ค่ะ

 19. ด้วยความยินดีครับสำหรับรั้วขาว-แดงครับ

 20. สมพิศ แก้วธวัชวิเศษ /

  จำได้ว่าอยู่ห้องอาจารย์พรรณี สินไชย นะ แต่จำไม่ได้ว่าห้องไหนแล้ว นานมากแล้วนะ ใครจำเราได้ช่วยบอกทีนะ เบอร์โทรเรา 081 956 5326

  • มณทิรา องอาจ /

   สมพิศ แก้วธวัชวิเศษ เราพยายาม ติดต่อ ตามเบอร์โทรแล้วแต่ ติดต่อ ไม่ได้ค่ะ

  • อรัญญา ชูสิทธิ์ /

   เรียนห้องเดียวกันคะ

 21. กฤษฎาพร จุลศักดิ์ /

  อยากได้ข้อมูลย้อนรอย ร.ร.กัลยาณีค่ะๆ

  • กฤษฎาพร จุลศักดิ์ /

   รบกวนขอข้อมูลสถานศึกษารรกัลยาณีหน่อยได้ไหมคะๆ ต้องการทุกด้านค่ะๆ

 22. Wirat Wattanarerk /

  นักเรียน น.ศ.1 ม.6 รุ่น 2500 picture 188 ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในภาพนี้ครับ ภาพนี้เป็นนักเรียน น.ศ.๑ หรือเบญจมยุคหน้าเมือง ขณะเรียนชั้น ม.ศ.1 เมื่อปีการศึกษา 2506 ครับ … นักเรียนรุ่นนี้จะเป็นนักเรียน ม.1 รุ่นสุดท้าย (พ.ศ.2503) หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นชั้น ป.5 เพื่อเตรียมตัวขยายการศึกษาภาคบังคับให้มากกว่า 4 ชั้นปี …ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนจาก 4-6-2 มาเป็น 7-3-2 และที่สุดที่ใช้ปัจจุบันคือ 6-3-3 การศึกษาภาคบังคับจะเป็น 6 ชั้นปี …

  • Wirat Wattanarerk /

   picture 188 เป็นนักเรียน ม.ศ.1 ข และ picture 189 เป็นนักเรียน ม.ศ.1 ค เมื่อปีการศึกษา 2506 ครับ นักรียนรุ่นนี้จะจบชั้น ม.ศ.3 ปีการศึกษา 2508 ครับ ถึงวันนี้คนรุ่นนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 68-70 ปี ส่วนใหญ่จะ 69 ปีครับ

 23. ขอบพระคุณรุ่นพี่ ที่เก็บข้อมูลต่างๆให้ชนรุ่นหลังดูค่ะ แอดมินเข้ามาดูเพจนี้เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม และ ขออนุญาต บันทึกรูปไว้ เก็บข้อมูลเผื่อชนรุ่นหลังค่ะ

  17-10-2565

 24. ธานินทร์ ทองมี /

  ขอขอบพระคุณท่านผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเพจเป็นอย่างสูงครับ ได้เข้ามาดูเพื่อรำลึกถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรัก จาก ป.๑ รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ (สถานที่ก่อเกิด รร.เบญจม) ถึง ม.ศ.๑ – ๕ ที่ บ.ม. ครับ

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>