บริเวณศาลพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

ก.ย. 12

บริเวณศาลพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

ก่อนอื่น 

ต้องขอไว้อาลัยแด่ “อาคารเก่า”อาคารสุขศาลา”ของเมืองคอน

         เมื่อเวลาไม่สบายนอกจากโรงพยาบาลแล้ว จะไปไหน”ไปสุขศาลา”

         เมื่อเวลาสุนัขหรืองูกัด นอกจากโรงพยาบาลแล้ว จะไปไหน “สุขศาลา”

โดยเฉพาะ “สุขศาลา”ที่หอนาฬิกาเป็นที่รวมการดูแลรักษาประชาชนทุกประเภทมานมนานซึ่งต่อไปก็เป็นเพียงตำนานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตำนาน”อาคารสุขศาลา”ของเมืองคอน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่คู่เคียงกับหอนาฬิกาเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมื่องคอนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นหอนาฬิกาก็จะต้องเห็น”อาคารสุขศาลา”คู่เคียงกันแต่เป็นที่น่าเสียดายที่อาคารดังกล่าวได้ถูกทำลายลง

         อาคารหลัีงนี้ตามประวัติ(เท่าที่รู้มาไม่ทราบถูกต้องหรือไม่)ได้รับบริจาคจากตระกูล ณ.นคร อาคารมีอายุประมาณครึงศตวรรษ จนถึงปัจจุบันก็ถูกทำลาย(สค.2553) โดยตระกูล ณ.นครบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ใช้เป็นสถานบริการทางด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของบุคคลทั่วไป “อาคารเก่าๆ ภาพเก่าๆของเมืองคอนได้หมดไปอีก 1สถานที่”ทีเหลือก็เป็นตำนาน เป็นเพียงความทรงจำเก่าๆ เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งกับเมืองคอน เมื่องที่มีอดีตประวัติศาสตรอันยาวนานที่อดีตเขาชอบทำลายของเก่าๆ จนมาถึงปัจจุบัน

ขอแสดงความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง

Untitled-1 copy

                                                           ถ่ายเมื่อ สิงหาคม 2553

Copy-of-อาคารสุขศาลาว่างเปล่า copy

                              “อาคารสุขศาลา”ว่างเปล่า หรือแต่ความทรงจำ ถ่ายเมื่อ กันยายน2553

  • ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”บริเวณพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

Copy-of-วัดสวนป่าน-2504เก่า-ใหม่อรรถ copy

ภาพอดีด ภาพวัดส่วนป่าน ถ่ายเมื่อ 2504(ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ สิงหาคม 2553

Copy-of-ศาลพระเสื้อเมืองเก่า-ใหม่1 copy

ภาพถ่ายในอดีตถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 (จากเวปคุยเรื่องท่องเที่ยว)   ภาพพถ่ายปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ถ่ายจากด้านหน้าหอนาฬิกา copy

ภาพอดีตถ่ายด้านหน้าหอนาฬิกาเมืองคอน ถ่ายเมื่อ ธันวาคม 2508(จากเวปคุยเรื่องท่องเที่ยว)  ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ตรงหอนากา1 copy

ภาพพิธีแห่เปิดอาคารศาลพระเสื้อเมืองหลังใหม่ถ่ายบริเวณตรงหอนาฬิกาเลีียวกลับ ภาพอดีตถ่ายเมื่อ ธันวาคม 2508 (ภาพจากเว็ปคุยเรื่องท่องเที่ยว)  ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ตรงหอนากา22 copy

พิธีแห่เปิดอาคารพระเสื้อเมืองหลังใหม่ถ่ายบริเวณตรงหอนาฬิกาเลี้ยวกลับ ภาพอดีตถ่ายเมื่อ ธันวาคม2553(ภาพจากเวปคุยเรื่องท่องเที่ยว)              ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Copy-of-ตรงประตูพระเสื้อเมือง copy

พิธีแห่เปิดอาคารศาลพระเสื้อเมือง เมืองคอนหลังใหม่ถ่ายตรงบริเวณตรงประตูทางเข้าศาลพระเสื้อเมือง ภาพอดีตถ่ายเมื่อ  ธันวาคม 2508(ภาพจากเวปคุยเรื่องท่องเที่ยว) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กันยายน 2553

Picture 1046249-vert copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณ”หอนาฬิกาและสุขศาลา” ภาพขบวนแห่นาคเพื่อบรรพชาอุปสมบทของคุณทวีศักดิ์ พัฒนกิจจำรูญ ถ่ายเมื่อ 10 กรกฎาคม 2509 ภาพจากคุณพศวัฒน์ พัฒนกิจจำรูญ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มิถุนายน 2557

Picture 684-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณอดีตวงเวียน””สุขศาลา””ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.2495 ปัจจุบันคือหอนาฬิกา ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ข้อมูลภาพจากคุณปราโมทย์ ณ นคร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ข้าหอนาฬิกาและคุณSujira Pinภาพปัจุบันถ่ายเมือ มิถุนายน 2557

Picture 1046252-vert copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณ”หอนาฬิกาและศาลากลาง” ภาพขบวนแห่นาคเพื่อบรรพชาอุปสมบทของคุณทวีศักดิ์ พัฒนกิจจำรูญ ถ่ายเมื่อ 10 กรกฎาคม 2509 ภาพจากคุณพศวัฒน์ พัฒนกิจจำรูญ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มิถุนายน 2557

 

ฐานพระสยมเป็นเทวสถานเก่าแก่ของพราหมณ์ สร้างประมาณ พ.ศ.1,600 (ภาพจากเล่าเรื่องเล่นๆเมืองลิกอร์โดยโกแอ็ด ร้านโกปี๊เมืองคอน)

                 ภาพฐานพระสยมเทวสถานเก่าแก่ของพราหมณ์ ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ สิงหาคม 2553

4 comments

  1. เสียดาย กลับไปคงไม่ได้เห็นอีกแล้ว 

  2. คุณคงเสียดายเหมือนผมที่เสียดาย ได้แต่เสียดายกลับมาเมืองคอนเดียวหลงทางน๊ะ

  3. เสียดายสุดๆๆๆครับ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *