ชีวิตนี้…ธรรมชาติให้ยืมมา

ก.ย. 27

ชีวิตนี้…ธรรมชาติให้ยืมมา

              ภาพอดีต จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าสุดสัปดาห์  ช่วงวันที่ 16-22 กค.2536

  • ภาพเมื่อท่านพุทธทาสกลับสู่ธรรมชาติ ภาพจากมูลนิธิโกมล คีมทอง

 

  • ภาพเมื่อท่านพุทธทาสกลับสู่ธรรมชาติ ภาพจากมูลนิธิโกมล คีมทอง
  • ชีวิตนี้…. ธรรมชาติให้ยืมมา
  • เป็นคำกลอน หรือจะเรียกเป็นอย่างอื่น จริงแล้วถ้ารู้ความหมายตรงตัว เข้าใจความหมาย เห็นแจ้งตามความหมาย(หรือไม่ต้องถึงขั้นเห็นแจ้ง)เราก็ไม่ต้องมานั้งทะเลาะกัน  สภาพสังคมก็ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกัน ไม่ต้องแยกสี ไม่ต้่องแยกพวก สังคมโลก สังคมเมืองไทย ก็ไม่ต้องถึงขั้นค่อนข้างวิกฤติอยู่ขณะนี้ สังคมที่เคยอยู่อย่างสงบ ร่มเย็นคงไม่เลวร้ายอย่างปัจจุบัน
  • ชีวิตนี้…..ธรรมชาติให้ยืมมา
  • เมื่อถึงเวลาต้องคืนชีวิตให้แก่ธรรมชาติแล้ว เราไม่สามารถนำพาอะไรไปได้เลย แม้แต่ "น้ำสักหยดที่รดผ่านมือ" การมีชีวิตปัจจุบัน เหมือนกับการที่เรื่อชีวิตต้องจอดท่าเรื่อชั่วคราวที่ท่าเรือนี้ เมื่อจากท่าเรื่อนี้ไป คงเหลือแต่รอยจารึก ที่หลงเหลืออยู่้ว่า มีคุณงามความดี ความชั่ว(ความไม่ถูกต้อง)ที่ตัวผู้จากไปได้กระทำไว้เป็นอย่างไร ถ้าคุณงามความดีมาก ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าทำชั่ว(ไม่ถูกต้อง)ไว้มาก  ยังหลงระเริงอยู่กับการกระทำเรื่องไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  ก็จะเป็นที่กล่าวไปในทางไม่ดีไม่รู้วาย และ อาจยังกระทบถึงความเป็นอยู่ของลูกของหลาน ถึงตระกูล กับเรื่องที่ตัวเองได้กระทำไว้ เมื่ออย่างนี้แล้วไม่คิดที่กระทำสิ่งถูกต้องไว้ เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้กล่าวถึงในทางที่ดีๆบ้างหรือ?
  • ชีวิตคนเปรียบเทียบเหมือนก้อนเมฆ เมื่อกำเนิดชีวิต ก็เหมือนเมฆที่เกาะกลุ่ม, เกาะกลุ่มเพราะเหตุผล เหตุปัจจัย การกำเนิดชีวิตคนก็ต้องมีเหตุ โดยธาตุต้องรวมกลุ่มปรุงแต่งและแตกสลายเมื่อต้องคืนธรรมชาติ "ชีวิตนี้่…ธรรมชาติให้ยืมมา" ก้อนเมฆก็เหมือนกันเมื่อมีลมหรือเหตุอย่างอื่นทำให้ก้อนเมฆแปรรูป สลายตัว(ความไม่มีตัวตน" ตัวกู" ที่แท้จริง) [(สำหรับเีกี่ยวกับกำเนิดชีวิต การใช้ชีวิต "ท่าน ติช นัท ฮันต์" ได้อธิบายไว้อย่างดียิ่ง ถ้าทุกท่านสนใจ กรุณาเข้าชมได้จากสารคดี "จากสวนโมกข์สู่หมู่บ้านพลัม"(เวปเพื่อนบ้าน)ซึ่งคุณสุทธิชัย  หยุ่น ได้ทำสารคดี เป็นสารคดีที่ทรงคุณค่าแก่มวลมนุษย์โลก ท่านอาจเป็นบุคคลหนึ่ง "โพล่งทางความคิดก็เป็นได้" เมื่อท่านได้ชม)]      
  • ถึงเวลาของชีวิต "ก็ต้องส่งคืนธรรมชาติ"ที่ทุกคนไม่อาจหลีกพ้นทุกรูป ทุกนาม ไม่ยกเว้น                                         
  • แล้วคุณละคิดอย่างไร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *