ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-เหลียวหลังแลรอย พระธาตุเมืองคอนดอนพระ ตอน2/2

ก.ค. 30

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-เหลียวหลังแลรอย พระธาตุเมืองคอนดอนพระ  ตอน2/2

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณหาดทรายแก้วพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพอดีตจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ จัดพิมพ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 จากคุณยุรีย์ อังวิทยาธร        ณ บริเวณหาดทรายแก้วแห่งนี้ ทุกสัดส่วนของทรายทุกเม็ดที่หลอมรวม หล่อหลอมเป็นรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึง”"เครื่องพุทธบูชา”" ที่มาจากแรงศรัทธาอันแรงกล้า ความเคารพต่อ “สิ่งที่เป็นตัวแทนที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า” ของชาวพุทธเมืองไทยและชาวพุทธทั่วโลก             ในการก่อสร้างโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆรูปแบบการก่อสร้างจะมีผลต่อการสั่งสอน ปริศนาธรรม เชิงคุณธรรม ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นปรมัตธรรม จากสามัญชนถึงความเป็นอริยเจ้า...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุ-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “เมืองคอน” ปี 2554-2555

ธ.ค. 28

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุ-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “เมืองคอน” ปี 2554-2555

                  เส้นทางการวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดยนายเนติบัญชร ขุนรักษ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พศ.2546                        เป็นที่น่ายินดีที่สถานที่หลายแห่งเริ่มมีกิจกรรมช่วงขึ้นปีใหม่ เช่นการสวดมนต์-การวิ่งช่วงปีใหม่(ที่สนามหลวง)และหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 ของ”เมืองคอน”เมืองต้นแบบหลายประเพณีที่มีมาตั้งแต่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช และกำลังจะเป็นประเพณีอีกประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนและบ้านเมือง และยังส่งเสริมการออกกำลังกาย คือ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เลื่อกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลที”เมืองคอน” 19 มิย.2554

พ.ค. 19

เลื่อกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลที”เมืองคอน” 19 มิย.2554

           ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์รวม-ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน”เมืองคอน” และเมือง 12 นักษัตร  ภาพจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(สาขาหัวอิฐ)          ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่เขียนเรื่อง “ทางการเมือง” แต่ณ.ปัจจุบัน”เมืองคอน”จะมีการเลือกตั้งที่สำคัญ มีผลต่ออนาคตของเมืองคอน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯทุกชนิดของเมืองคอน โดยเฉพาะที่เข้ามาบริหารเทศบาลมีผลต่อ”ความเป็นอดีต-อนาคตของเมืองคอน”จะคงอยู่หรือจะถูกทำลายไปทีละชิ้นสอง-ชิ้น  ก็อยู่ในดุลพินิจของชาวเขตเทศบาลจะเลือกให้ “เมืองคอน งดงามดั่ง(ผิว)พระจันทร์วันเพ็ญ เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาต มีแต่ร่องรอยหลุมเต็มไปหมด เป็นมาสัก สาม สี่ปีที่แล้วมา(บทความโดยนายอัีกษร 03-01-2554)...

อ่านเรื่องทั้งหมด

“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

ก.ค. 26

“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

   อารัมภบท    จากแนวคิด จุดประสงค์ในการจัดทำเวป เพื่อถ่ายภาพจากสถานที่เก่าๆที่ปรากฏในภาพเก่าๆ  พร้อมทั้งถ่ายภาพ ณ.จุดเดิม(ปีปัจจุบัน)ควบคู่กันไป ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง จากสภาพเดิมเห็นสิ่งทีสูญหายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่สูญหายไปตามกาลเวลา ไม่มีใครที่ห้ามหรือหยุดยั้งไว้ได้ ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตกอยู่ในกฏไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป  ภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นผู้บรรยายความเป็นมา- เป็นไป ด้วยตัวมันเอง     ในการระบุข้อมูลสถานที่ อาจมีข้อผิดพลาด ชาว “เมืองคอน”  หรือทุกท่านที่มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ปรากฏ ขอให้ชี้แนะและบอกกล่าว เพื่อเมืองคอนของเราจะได้รู้และเข้าใจที่ถูกต้อง   ...

อ่านเรื่องทั้งหมด