บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ก.ย. 25

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ภาพแปะฟ้าเมื่องคอน จุดต่อไป       ถัดจากบริเวณหอนาฬิกาแล้ว มีสถานที่่ ที่มีความสำคัญซึ่งตามประวัติเดิมแล้วคือวังของพระยานครศรีธรรมราช(เจ้าน้อย)ผู้เป็นต้นตระกูล ณ.นคร  ที่บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างเป็นสถานที่ราชการ เป็นใจกลางของงานราชการทุกประเภท ร่องรอยที่แสดงความเก่าแก่ แสดงถึงความสำคัญที่คงเหลื่ออยู่ก็คือ“บ่อน้ำ”ประจำวัง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังของร้านโก้ปี๊(อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลาง)  ผมได้เข้าไปดูที่บ่อน้ำ จะ มีน้ำเกื่อบถึงปากบ่อ คนโบราณเขามีความสามารถในการคัดเลือก สรรหาสถานที่ ที่จะตั้งเมื่อง มีความอุดมสมบูรณ์...

อ่านเรื่องทั้งหมด

บริเวณศาลพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

ก.ย. 12

บริเวณศาลพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

ก่อนอื่น  ต้องขอไว้อาลัยแด่ “อาคารเก่า”อาคารสุขศาลา”ของเมืองคอน          เมื่อเวลาไม่สบายนอกจากโรงพยาบาลแล้ว จะไปไหน”ไปสุขศาลา”          เมื่อเวลาสุนัขหรืองูกัด นอกจากโรงพยาบาลแล้ว จะไปไหน “สุขศาลา” โดยเฉพาะ “สุขศาลา”ที่หอนาฬิกาเป็นที่รวมการดูแลรักษาประชาชนทุกประเภทมานมนานซึ่งต่อไปก็เป็นเพียงตำนานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตำนาน”อาคารสุขศาลา”ของเมืองคอน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่คู่เคียงกับหอนาฬิกาเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมื่องคอนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นหอนาฬิกาก็จะต้องเห็น”อาคารสุขศาลา”คู่เคียงกันแต่เป็นที่น่าเสียดายที่อาคารดังกล่าวได้ถูกทำลายลง         ...

อ่านเรื่องทั้งหมด