ภาพแปะฟ้า “เก็บตก-ต่อภาพเก่าๆต่างสมัยช่วง สนามหน้าเมือง-หน้าค่ายวชิราวุธ”

มี.ค. 04

ภาพแปะฟ้า “เก็บตก-ต่อภาพเก่าๆต่างสมัยช่วง สนามหน้าเมือง-หน้าค่ายวชิราวุธ”
               ผมประทับใจที่ได้อ่านหนังสือ”จีนก่อนสมัยพุทธกาล” เขาบอกว่าจีนเป็นชาติเดียวในโลกที่เขียนประวัติศาสตร์แห่งชาติของตัวเองสืบทอดมาไม่น้อยกว่า 4,600 ปี ตั้งแต่สมัยของขงจื้อ และยังเขียนเกี่ยวถึงชาติิอื่นๆที่ไปติดต่อรวมถึงประเทศไทย การจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ของจีนมีลักษณะพิเศษคือ
1.แม่นยำในวันเดือนปี
2.เที่ยงธรรมในเรืองราวที่เกิดขึ้น
อาลักษณ์(ผู้รวบรวม ผู้จดบันทึก) ยอมตายดีกว่าที่จะต้องบิดพู่กันให้ผิดจากความจริง
               แล้วมองย้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ”เมืองเรา” บ้านเราแล้วให้มีความรู้สึกเศร้าใจ ประวัติศาสตร์ของตัวเองปัจจุบัน ยังไม่รู้เลยว่า ชนชาติไทย คือใคร มาจากไหนหรือเคยอยู่ ณ สถานที่เดิมหรือเปล่า และเมือตัวเอง/พวกตัวเองมามีอำนาจก็มีการเผาตำราที่ขัดแย้งกับพวกตัวเอง “ทำลายหลักฐานที่มีเพื่อเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่” แล้วบางจำพวกทำลายเพื่อการทำธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงว่า”ลูก-หลาน ต่อไปวันข้างหน้าจะมีสิ่งใดให้่เหลือ”ความภาคภูมิใจ”จะมีอะไรบ้าง
               ที่ผมทำเวป.เกี่ยวกับเมืองคอน ถึงแม้นว่ามีภาพประวัติศาสตร์ที่ย้อนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ถอยไปอันน้อยนิด ถ้าเที่ยบกันกับที่”เมืองคอน”เป็นเมืองเก่าแ่ก่มีอายุของเมืองเป็นพันๆปี ที่มีความยิ่งใหญ่จนได้ชื่อว่า “นครศรีธรรมราช มหานครมาแต่ยุคโบราณ และมีหลายๆท่านที่มีความเห็นร่วมกัน ได้มอบภาพถ่ายสถานที่ต่างๆให้ เพื่ออย่างน้อยรุ่นลูก-รุ่นหลานต่อไปภายหน้าจะไ้ด้เห็นสภาพ“เมืองคอน”และร่วมภาคภูมิใจต่อบ้านเกิดเมืองนอน ถึงแม้เพียงเล็กน้อย
                    และมีความแปลกของเมืองคอน ประวัติศาสตร์ของเมืองคอนจะมีมากในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพเป็นส่วนใหญ่ 
                    และผมคงไม่ต้องบรรยายภาพขอให้ภาพบรรยายตัวเอง ถ้าผมบรรยายภาพอาจผิดจากความจริง “จึงให้ภาพบรรยายตัวเอง ภาพ 1 ภาพอาจมีค่ามากกว่าคำบรรยายกว่า 1 ล้านคำ”ก็ได้
                    ภาพเหล่านี้ได้มาจากหลายท่านได้เสียสละและมาจากตำราหนังสือต่างๆ สถานที่จุดเดี่ยวกันแต่มีภาพต่างยุค ภาพอดีต ต่างสมัย เป็นประวัติศาสตร์ทางภาพถ่ายที่ทับซ้อนกัน

Picture-2544778 copy
Picture-2544784 copy
Picture-2544779 copy
ภาพอดีตตลาดนัดสนามหน้าเมือง จ่ายในวันเสาร์-อาทิตย์จากหนังสือ นครศรีธรรมราช 32 นครแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม บนด้ามแหลมทอง ถ่ายเมือ ถ่ายเมือ พ.ศ.2532 ตามประวัติเดิมตลาดสดอยู่ที่ตลาดคลองทา เนื่องจากบริเวณเดิมมีความรุงรังสกปรก จึงได้ย้ายตลาดสดจ่ายที่สนามหน้าเมืองชั่วคราว(พ.ศ.2513)จนกว่าจะสร้างตลาดใหม่ ในสมัยนายไสว สวัสดิสาร เป็นนายกเทศมนตรีเมือง นครศรีธรรมราช จากหนังสือสารนครศรีธรรมราชปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน มีค.2513
สนามหน้าเมือง-700x495 copy
ภาพอดีตบริเวณสนามหน้าเมือง เมืองคอน ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2476 ถ่ายจากบริเวณกำแพงเมืองเก่าย้อนไปอาคารสโมสรข้าราชการ(ปัจจุบันคือ ท.ท.ท.) ภาพจากคุณWirat Wattanarerk  ศิษย์เบญจมราชูทิศ สนามหน้าเมือง 
Picture 2545067
ภาพอดีตการแข่งขันฟุตบอลงานกาชาด ณ.สนามหน้าเมือง ถ่ายเมือ พ.ศ.2504 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์ 
pจุฬา-ธรรมศาสตร์2510 copy
ภาพเก่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จุฬา-ธรรมศาตร์ ณ สนามหน้าเืมือง เมืองคอน ถ่ายเมือ ปี พ.ศ.2510 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์
pสวนสนามของลูกเสือสนามหน้าเมือง1-copy copy
ภาพอดีตการสวนสนามของลูกเสือ บริเวณสนามหน้าเมือง ถ่ายเมือ ประมาณ พ.ศ.2510 ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี
Picture-2544392-700x437 copy
ภาพอดีตสะพานนครน้อย ถ่ายเมือ พ.ศ.2482 จากหนังสือนิราศปากพนังของหลวงประคองคดี เมื่อคราวเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปจังหวัดพระนคร

pสนามหน้าเมือง4 copy

ภาพอดีตการแข่งขันกีฬาของสถาบันต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นขบวนพาเหรด ถนนราชดำเนินสนามหน้าเมือง ปี 2513 ภาพจากคุณJiraporn Kanchana 
สวนสัตว์กำแพงเมืองเก่า
ภาพอดีตบริเวณสวนสัตว์ที่กำแพงเมืองเก่า ริมคลองหน้าเมือง ภาพจาก คุณเจริญ อังคสุวรรณ(แบน รักในหลวงห่วงประเทศ)
สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง
ภาพอดีตบริเวณสวนสาธาระัสนามหน้าเมือง ถ่ายเมือ ประมาณ พ.ศ.2536 ภาพจาก คุณเจริญ อังคสุวรรณ(แบน รักในหลวงห่วงประเทศ)
Picture-2544579-700x652 (1) copy
ภาพอดีตศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง เมืองคอน ถ่ายเมือ 18 พ.ค.พ.ศ.2476 จากหนังสือบันทึกรายวันของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติติวงศ์ จากคุณสารัตน์(คุณนิก)สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน
Picture-2545060-700x525 copy
ภาพอดีต ณ สนามหน้าเมือง จากสารนครศรีธรรมราช ฉบับครบรอบ 2 ปี กพ.2515
pลุกเสือ-525x700 copy
ภาพอดีตบริเวณสนามหน้าเมืองคอน ถ่ายย้อนจากศาลาประดู่หกไปทางสนามหน้าเมือง  นายอนันต์ สงวนนาม มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกเสือเสมาเมือง ในวาระครบรอบ 60 ปี ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 2 กพ.2515
Picture-2545073-500x368 copy
ภาพอดีตรถม้าเมืองคอน”คันสุดท้าย”ของบ่าวพุฒ สวาทธรรม ถ่ายบริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประมาณ พ.ศ.2515 ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ฉบับต้อนรับงานเดือนสิบ 2515 โดยคุณดิเรก พรตตะเสน 
IMG_8162 copy
ภาพอดีตอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามหน้าเมือง เมืองคอน ภาพจากร้านโก็ปี้ ข้างศาลากลางเมืองคอน
Picture-2111-700x463 copy
ภาพอดีตจากหนังสือ 99 ปี ชีวิตครูโอบ ปักปิ่นเพชร อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
417296_378433205507001_100000209732167_1710039_911672973_n-700x453 copy
ภาพอดีตจากคุณSomphon Lohsmithtikul ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2513 ภายในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามหน้าเมือง(ปัจจุบันคือ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช2)
Picture-1691 copy
ภาพอดีตสโมสรข้าราชเมืองคอน สนามหน้าเมืองคอน จากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
Picture-508 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ณ นครอุทิศ ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2494 ภาพจาก คุณเอื่อมพร ไชยปุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)
Picture-1951 copy
ภาพอดีต โรงตำรวจภูธร นครศรีธรรมราช พ.ศ.2432 (ปัจจุบันคือสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภาพจากหนังสือ ตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปไม่มีวันกลับของ นายพงษ์ศรี ภู่มะธน/หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Picture-2544981-700x346 copy
ภาพอดีตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต 2 นครศรีธรรมราช  ถ่ายเมือ พ.ศ.2521ภาพจากหนังสือ นครศรีธรรมราช โดยวิเชียร ณ นคร และคนอื่นๆ 
298992_285344534831837_1933809487_n2 copy
ภาพอดีตโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช) ภาพของอาจารย์ งามพิศ วิชชุวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบภาพจากคุณสันถัต (เฉ่ง)สารักษ์(ทองนอก)ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
img077 copy
img076 copy
img075 copy
ภาพอดีตบริเวณเจดีย์ยักษ์ (วัดพระเงิน)ห้างชุมแสง ภาพจากคุณจรัส ยกถาวร/คุณสุรพีร์ สมรูป
img035-434x700 copy
img0361 copy
ภาพอดีตบริเวณเจดีย์ยักษ์(วัดพระเงิน)โรงแรม-ภัตตาคารแสงนคร ภาพจากคุณจรัส ยกถาวร,คุณสุรพีร์ สมรูป
P1010559
IMG_6376
img0051 copy
img004 copy
img006 copy
ภาพอดีตบริเวณเจดีย์ยักษ์(วัดพระเงิน) และภาพปัจจุบัน พร้อมรถยนต์รับเสด็จพระเจ้าอยู่ คราวเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช ภาพโดยคุณจรัส ยกถาวร/คุณสุรพีร์ สมรูป
Picture-2545046-451x700 copy
ภาพเจดีย์ยักษ์ตอนพังลงมาช่วงฝนตกหนัก ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545061-700x503 copy
ภาพอดีตศาลาเทศบาล เมืองนครศรีธรรมราช ช่วงสมัย ร.ศ.129(พ.ศ.2456)-ร.ศ.131(พ.ศ.2458) มีพระยาศิริธรรมบริรักษ์ เป็นผู้บริหารเทศบาล จากหนังสือสารนครศรีธรรมราช ฉบับครบรอบ 3 ปี กพ.2516
pเทศบาล-525x700 copy
ภาพอดีตอาคารสถานีดับเพลิงของเทศบาล สร้างเมืองปี พ.ศ.2501 แลภาพอดีตอาคารเทศบาลเมืองนคร สร้างเมือปี พ.ศ.2507 จากสารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษรลรอบ 3 ปี กพ.2516
pแต่งตัวของชาวเมืองคอน2480-500x375 copy
ภาพเก่าการแต่งกายของชาวเมืองคอน ชาวท่าวังในอดีต ถ่ายบริเวณคริสจักรหน้าเทศบาล เมื่ิอปี พ.ศ.2470-2480 ภาพจากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
pครูโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา2492-560x700 copy
ภาพเก่าถ่ายบริเวณหน้าโบสถ์เบธเลเฮมและโรงพยาบาลคริสเตียน(ในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา) ปี พ.ศ.2494,2492 ภาพจากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน

Picture-2545032-700x440 copy

ภาพอดีตบริเวณสี่แยกกาชาด ถ่ายจากหน้าเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

Picture-2545033-700x437 (1) copy

ภาพอดีตถนนราชดำเนินช่วงอดีตโรงพยาบาลคริสเตียน(โรงพยาบาลหมอจำรัส)-โปสถ์คริสจักร ถ่ายจากหน้าโรงแรมไทยหลีไปเจดีย์ยักษ์ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

Picture-2545016-700x465 copy

ภาพอดีตบริเวณถนนกาชาด ถ่ายจากชั้นบนของโรงแรมไทยหลี ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์ ริเริ่มสุนทร ถ่ายเมือ ประมาณ พ.ศ.2518
Picture-2545047-700x438 copy
ภาพอดีตบริเวณถนนกาชาด ถ่ายย้อนไปตลาดผีหีบ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545025-700x452 copy
ภาพอดีตบริเวณโรงแรมไทยหลี ถ่ายจากบริเวณสี่แยกกาชาด ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์ ริเริ่มสุนทร
pครอบครัว ริเริ่มสุนทร
ภาพครอบครัว”ริเริ่มสุนทร”กับอดีตบริเวณวังของเจ้าพระยา
Picture-1711-700x462 copy
ภาพอดีต”ร้านน้ำชาของเมืองคอน”ใต้โรงแรมไทยหลี ถนนบ่ออ่างเป็นร้านน้ำชาที่”หรูในอดีต” ถ่ายเมือ พ.ศ.2505 ภาพจากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
pน้ำชาไทยหลี
ร้านน้ำชาที่โด่งดังมาแต่ก่อนคุณหงกิม(โก้กิ้ม) เล่าว่าร้านน้ำขาของท่านเปิดขายเมื่อตั้งแต่ พ.ศ.2494 ในร้านมีขายซาลาเป๋า/ป๋าท่องโก๋ ร้านน้ำชาแต่ก่อนมีขาย 2 อย่าง ใครจะกินน้ำชาจะต้องเข้่ามาในเมือง ร้านน้ำชาในสมัยนั้นมี  ใต้โรงแรมศรีไทย(ข้างวิกดาวในอดีต)ใต้โรงแรมบูรพาหลังสถานี/ร้านต๋าฮวง(บริเวณร้านทองมาลี-โกอันปัจจุบัน)ที่ีบวรบาร์ซา(ข้างโรงไฟฟ้าแต่ก่อน)
มาในยุคใหม่ มีในห้างสรรพสินค้า/มีทุกซอกทุกซอย
ปัจจุบันร้านของคุณหงกิม ยังเปิดให้บริการอยู่เริ่มขายตั้งแต่เช้ามืด-ถึงประมาณ 9 โมงเช้า มีป๋าท่องโฏ๋(พร้อมสังขยา) เป็นสูตรโบราณที่ขายมาจนถึงปััจจุบัน เนื้อนิ่ม/อร่อยเหมื่อนเดิม
Picture-2545026-700x445 copy
Picture 2545052
ภาพอดีตบริเวณโรงเรียนช่างถมโลหะภัณฑ์ นครศรีธรรมราช(ปัจจุบันคือวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช)และบริเวณโรงแรมไทยหลี ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์ ริเริ่มสุนทร
Picture 2545012
ภาพอดีตถนนราชดำิเนิน บริเวณด้านหลังโรงงเรียนช่างถมโลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช  ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
pศิลป-560x700 copy
ภาพอดีต-  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เดิมชื่อว่า “โรงเรียนช่างถม” ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2456 ที่วัดท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธชเถร เปรียญ) เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนช่างถม

 พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณนครศรีธรรมราช” ตั้งอยู่หน้าวัดวังตะวันออก พ.ศ.2505 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช” ข้อมูลและภาพจากสารนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยศิลปหัตกรรม

Picture-25450161-700x465 copy
Picture-2545024-700x445 copy
ภาพอดีตถนนราชดำเนินช่วงหน้าวัดตะวันตก ถ่ายจากสี่แยกกาชาด ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

Ppicture-187 copy

ภาพอดีตหน้าวัดวังตะวันตก เมือ พ.ศ.2502จากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
Picture-2545041-700x432 copy
ภาพอดีตถนนราชดำเนิน ช่วงหน้าวัดวังตะวันตก-สี่แยกกาชาด ถ่ายจากสี่แยกท่าวัง  ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
598386_302093139916527_1806508897_n
ภาพอดีตบริเวณหน้าหน้าโรงแรมไทยหลี ถ่ายเมือ 22 มีค.2525 ภาพจากคุณบอย(Thl boyzz)
pศาลาการเปรียญวัดวังตะวันตก1 copy
ภาพอดีตศาลาโรงธรรม(ศาลาการเปรียญ)วัดวังตะวันตก  และถูกรื้อถอนเมื่อประมาณ พ.ศ.2517 จากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
Picture-2544984 copy
Picture-2544986 copy
Picture-2544985 copy
ภาพอดีตภาพขบวนแห่มังกรทอง ปีมังกรทอง ตั้งแต่จากวัดศรีทวี-วัดพระบรมธาตุ-กลับศาลเจ้าหน้าวัดศรีทวี ถ่ายจากตึกชั้น2ข้างเซเว่นของขุนบวรย้อนไปสี่แยกท่าวัง ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร
Picture-161-463x700 copy
ภาพอดีต ภาพพ่อท่านคล้ายที่วัดวังตะวันออก ภาพนี้ถ่ายเมือ 60 ปีก่อนนับจากปี พ.ศ.2548 จากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
pวัดบูรณาราม copy
ภาพอดีตภาพอดีต บริเวณด้านหลังโบสถ์วัดบูรณาราม(ถ่ายย้อนไปสี่แยกท่าวัง) ที่มีกิจกรรมเวียนเทียน-ทำความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนวัดบูรณาราม ภาพจากคุณบอย(Thl boyzz)
pพิธีไหว้ครู-โรงเรียนวัดบูรณาราม-copy copy
ภาพอดีตกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนชูศิลป์วิทยา ภาพจากคุณบอย(Thl Boyzz)
pPicture-2544507-700x420 copy
ภาพอดีตบริเวณสี่แยกท่าวัง ถ่ายเมือ ร.ศ.162 ภาพจากอาจารย์สมชาย เปลี่ยวจิตร วิทยาลัยศิลปห้ัตถกรรมนครศรีธรรมราช
Picture 2544983
ภาพอดีตขบวนช้าง-ม้า ในพิธีรับเกศหลักเมือง เมืองคอน ปี 2530 ภาพจากหนังสือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์ในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 
pสี่แยกท่าวัง-700x467 copy
ภาพอดีตบริเวณสี่แยกท่าวัง ภาพจากคุณบอย(Thl boyzz)ถ่ายเมือ 22 มีนาคม 2525
Picture-2545043-700x427 (1) copy
ภาพอดีตย่านท่าวังบริเวณสี่แยกท่าวัง ถนนทางไปสี่แยกพัีฒนาการคูขวางตรงไปปากนคร  ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545040-700x438 copy
ภาพอดีตบริเวณถนนราชดำเนินวัดวังตะวันตก ถ่ายจากชั้นบนของโรงแรมไทยโฮเต็ล ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

Picture-2545038-700x431 copy
ภาพอดีตย่านท่าวังาตรงบริเวณวัดวังตะวันตกมองเห็นเจดีย์ยักษ์ ถ่ายจากชั้นบนช่วงหลังของอาคารของโรงแรมไทยโฮเต็ล ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

Picture-2545036-700x446 copy
ภาพอดีตบริเวณถนนราชดำิเนิย่านท่าวัง ถ่ายจากชั้นบนโรงแรมไทยโฮเต็ลไปทางสะพานราเมศร์ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545034-700x426 copy
ภาพอดีตบริเวณสี่แยกท่าวัง ถ่ายจากกลางสี่แยกท่าวังย้อนไปสถานีรถไฟ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545037-700x444 copy
ภาพอดีตถนนเนรมิตย้อนไปสถานี่รถไฟ ถ่ายจากชั้นบนของโรงแรมไทยโฮเต็ล ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545045-423x700 copy
ภาพอดีตย่านท่าวังบริเวณถนนเนรมิต ถ่ายจากชั้นบนโรงแรมไทยโฮเต็ลย้อนไปสถานีรถไฟ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545042-430x700 copy
ภาพอดีตย่านสี่แยกท่าวัง บริเวณถนนเนรมิต ถ่ายจากชั้นบนโรงแรมไทยโฮเต็ลย้อนไปสถานีรถไฟ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545027-700x446 copy
ภาพอดีตบริเวณหน้าโรงแรมเนรมิต ถ่ายจากสี่แยกท่าวังย้อนไปสถานีรถไฟถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545039-700x431 copy
ภาพอดีตบริเวณย่านท่าวังถนนหลังวิกดาว(ในอดีต)ถ่ายจากสี่แยกเนรมิตย้อนไปถนนกาชาด ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
หลังวัดวังตะวันตก1-700x502 copy
หลังวัดวังตะวันตก2-700x524 copy
หลังวัดวังตะวันตก3-700x525 copy
ภาพอดีตบริเวณวัดวังตะวันตก ถ่ายจากถนนกาชาดย้อนไปหลังวิกดาว  ถ่ายเมือ พ.ศ.2518 ภาพจาก คุณเจริญ อังคสุวรรณ(แบน รักในหลวงห่วงประเทศ)

Picture-2545028-700x434 copy
ภาพอดีตบริเวณสี่แยกเนรมิต ถ่ายจากหลังสถานีรถไฟย้อนไปสี่แยกท่าวัง ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2544506-700x509 copy
ภาพอดีตบริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟ ถ่ายเมือ ร.ศ.162 ภาพจากอาจารย์สมชาย เปลี่ยวจิตร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
Picture-2545051-700x442 copy
ภาพอดีตบริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
1312531017-500x426 copy
ภาพอดีตการก่อสร้างสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ณ บ้านนอกโคก ประมาณปี พ.ศ.2515 ภาพจากคุณNakhonkupp99
Picture-2545031-700x429 copy
ภาพอดีตบริเวณอดีตหน้าธนาคารออมสินสาขานครศรีธรรมราช ถ่ายจากบริเวณวงเวียนย้อนไปตลาดผีหีบ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545050-700x443 copy
ภาพอดีตบริเวณหลังสถานึรถไฟ ถ่ายจากอดีตหน้าธนาคารออมสินสาขานครศรีธรรมราชย้อนไปวงเวียนหลังสถานี ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-2545048-700x445 copy
ภาพอดีตบริเวณหลังสถานีรถไฟ ถ่ายจากหน้าวัดศรีทวีย้อนไปวงเวียนหลังสถานีรถไฟ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม(โก้กิ้ม)/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 
Picture-182-copy copy
ภาพอดีตเรือนไทยภาคใต้กลางตลาดท่าวัง บ้านเลขที่ 1733/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2464 และถูกรื้อถอนเมือ พ.ศ.2511 เนื่องจากเทศบาลมีข้อกำหนดไม่ให้่มีเรือนหลังคามุงจากภายในเขตเทศบาลด้วยเกรงเป็นเชื้อไฟ ปัจจุบันเป็นที่สร้างโรงเรียนศรีอนุบาล(หลังวิกวิโรจน์) ภาพจากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน
rubsadet1-700x513 copy
ภาพบริเวณสี่แยกท่าวังคราวที่รับเสด็จ รัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2448 ข้อมูล/ภาพจากหนังนครศรีธรรมราชในอดีต จากอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโีรงเรียนเบญจมราชูทิศ สารนครศรีธรรมราช
Picture-1603 copy
ภาพเก่าขบวนแห่ศพตั้งอยู่บริเวณหน้าบริษัทนครพันธุ์ มีท่านพระรัตนธัชมุนี(ม่วง รัตนธัชเถระ) ถ่ายเมือง พ.ศ.2477 จากหนังสือ ตำนวนชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นายพงษ์ศรี ภูมะธน
Pppicture-187 (2) copy
ภาพอดีตหน้าศาลเจ้ากวนอู ถ่ายเมือ พ.ศ.2502 จากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภู่มะธน ถ่ายจากฝั่งสะพานราเมศร์
Picture-111-700x487 copy
ภาพอดีตบริเวณใกล้ศาลเจ้ากวนอู ถ่ายเมือ 24 ธค.2509 จากหนังสือ น้อมรำลึกอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายน้อม อุปรมัย 17 กย.2526 ถ่ายจากสี่แยกท่าวังย้อนไปสะพานราเมศร์
Pppicture-2544507-700x506 copy
ภาพอดีตบริเวณก่อนถึงสะพานราเมศร์ หน้าบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายเมือ ร.ศ.162 ภาพจากอาจารย์สมชาย เปลี่ยวจิตร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ถ่ายจากสะพานราเมศร์ย้อนไปท่าวัง
Picture-2545105-700x503 copy

ภาพจากรายงานการสัมมนา ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 มอบโดยคุณอาภรณ์ (พี่เป้า) ไชยสุวรรณ,คุณสันถัต(เฉ่ง) สารรักษ์(ทองนอก),คุณนัสราห์ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

pสะพานราเมศร์1-700x467 copy
ภาพอดีตบริเวณเชิงสะพานราเมศร์ ถ่ายเมือ 22 มีค.2525 ภาพจากคุณบอย(Thl boyzz) ถ่ายจากสะพานราเมศร์

รูปเก่า0004-700x516 copy

 ภาพอดีตมุมสูงถ่ายจากถนนราชดำเนินบริเวณย่านท่าวัง-บริเวณจากสะพานราเมศร์ ถ่ายจากฝั้งสะพานราเมศร์ ภาพจากคุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์

Picture-2545035-700x438 copy

ภาพอดีตบริเวณเชิงสะพานราเมศร์ ถ่ายจากบนสะพานราเมศร์ ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2518 ภาพจากคุณหงกิม/คุณอรุณรัตน์/คุณบริพันธ์(บอย) ริเริ่มสุนทร 

387629_2474212030674_1396866278_n2-375x500 copy

ภาพอดีตเดินพาเหรดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาต่างๆในนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2513 ภาพจากคุณJiraporn Kanchana

pศึกษากุมารี (1) copy

ภาพอดีตโรงเรียนศึกษากุมารี(ศรีธรรมราชศึกษา) ช่วงปี 2509-2510 ภาพจากคุณ Auti Prayoon

Picture-2545059-700x476 copy

ภาพอดีตเก๋งจีนวัดแจ้ง ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ฉบับครบรอบ 2 ปี กพ.2515

Picture-2545106-700x518 copy

ภาพจากรายงานการสัมมนา ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 มอบโดยคุณอาภรณ์ (พี่เป้า) ไชยสุวรรณ,คุณสันถัต(เฉ่ง) สารรักษ์(ทองนอก),คุณนัสราห์ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

Picture 2544982
ภาพอดีต วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช เขต 1 (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช)ถ่ายเมือ พ.ศ.2521 ภาพจากหนังสือ นครศรีธรรมราช โดยวิเชียน ณ นครและคนอื่นๆ
Picture-2545056-500x399 copy
ภาพอดีตการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน เมื่อ 5-8 สิงหาคม 2514 ณ สนามกีฬานครศรีธรรมราช ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ฉบับต้อนรับงานเดือนสิบ กย.2514
178948_2474210670640_1192566858_n-700x525 copy
ภาพอดีตการแข่งขันกีฬาของสถาบันการศัึกษาต่างในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2513  ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพจากคุณ Jiraporn Kanchana
64771_302091109916730_1452022929_n
379186_302091346583373_329009011_n
ภาพอดีตบริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช-หน้าสุสานตั้งอั้ว หน้าค่ายวชิราวุธ ถ่ายเมือ 22 มีค.2525 ภาพจากคุณบอย(Thl boyzz) ถ่ายจากหน้าสุสานตั้งอั้วย้อนไปสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
pPicture-2545107-700x516 copy

ภาพจากรายงานการสัมมนา ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 มอบโดยคุณอาภรณ์ (พี่เป้า) ไชยสุวรรณ,คุณสันถัต(เฉ่ง) สารรักษ์(ทองนอก),คุณนัสราห์ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

 ขอขอบคุณ

คุณสารัตน์(นิก)สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน

คุณจรัส ยกถาวร

คุณสุรพีร์ สมรูป

คุณหงกิม(โก้กิ้ม) ริเริ่มสุนทร

คุณอรุณรัตน์ ริเริ่มสุนทร

คุณอดีศักดิ์ ริเริ่มสุนทร

คุณบุญทวี ริเริ่มสุนทร

คุณบริพันธ์(บอย)ริเริ่มสุนทร

คุณอรรถ ศิริรักษ์

คุณNakhonkup999

คุณบอยThl BOYZZ

คุณ Somphon Lohsmithtikul

คุณJiraporn Kanchana

คุณอาภรณ์ (พี่เป้า) ไชยสุวรรณ

คุณนัสราห์ จำปากลาย

คุณสันถัต(เฉ่ง) สารักษ์(ทองนอก) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลักลัีกษณ์

 คุณเจริญ อังคสุวรรณ(แบน รักในหลวงห่วงประเทศ

คุณสถาพร พฤกษะศรี

คุณวิเชียร ณ นคร

คุณสมพุทธ ธุระเจน

คุณชวน เพชรแก้ว

คุณฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

คุณปรีชา นุ่มนุ่น

คุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร

คุณพัฒนชัย ธีรพงศ์พัฒนา

คุณหมอรังสิต ทองสมัคร

สารนครศรีธรรมราช

คุณพุฒ สวาทธรรม

คุณดิเรก พรตตะเสน

19 comments

 1. เข้ามาติดตามผลงานดีๆ เหมือนเดิมครับสุดยอดมาก ผมใช้เวลานานพอสมควรสำหรับการนั่งดูภาพเหล่านี้เพื่อรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆ 
  บ้านผมอยู่ละแวกใกล้เคียงกับภาพที่ปรากฎครับ(สมัยเด็กพ่อใช้ไปซื้อน้ำชาร้านโกกิ้มบ่อย)

 2. คุณเดโช
         ไม่ทราบบ้านพี่อยู่บริเวณไหน ตามที่โก้กิ้ม ท่านบอก แต่ก่อนการกินน้ำชาต้องเดินทางมากินในเมือง บ้านพี่คงไม่ไกลเท่าได  ร้านน้ำชามีไม่มากเหมือนเดียวนี้ มีทุกตรอก ทุกซอย มีความสะดวกมากขึ้นมาก ขอบคุณครับพี่

 3. คุณโกมล
        ถูกต้องแล้วครับเมื่อก่อนร้านน้ำชามีน้อยร้านอื่นผมไม่ค่อยรู้่จักตอนเด็กรู้จักแต่ร้านโกกิ้ม(ใต้โรงแรมไทยหลี) โกกิ้มชงน้ำชาได้อร่อยมากผมจะกินต่อจากพ่อในกระป๋องนมผุกเชือกกล้วย ไม่ค่อยได้ไปนั่งที่ร้านหรอกแต่พ่อไปบ่อย ใต้ถุนโรงแรมอีกซีกนึงมีจีนแก่อ้วนป้อมอยู่อีกคนชื่อโกผก แกเป้นช่างเย็บผ้าตอนเด็กจะเอากางเกงขาสั้นของพ่อไปแก้ทรงให้เด็กใส่ไปโรงเรียนได้ บ้านผมอยู่ในโรงพยาบาลหมอจำรัส(บ้านพักคนงานด้านหลังติดถนนศรีปราชญ์)พ่อเป้นภารโรงที่นั่น  และผมก็เคยทำงานที่นั่นเมื่อปี 2513 ตรงนั้นเขาเรียกถนนบ่ออ่าง เพราะเมื่อสมัยก่อนในเขตโรงพยาบาลเยื้องกับโรงแรมไทยหลีด้านทิศใต้มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูนน้ำลึกมากไม่เคยแห้ง(เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 5 ม.ได้)  อยู่ใกล้กับห้องคลอดทางโรงบาลได้ใช้น้ำบ่อนี้ในกิจการต่างๆ ใกล้โรงแรมไทยหลีไปทางทิศเหนือเป็นโรงเรียนช่างถม (น.ศ.8) ตั้งอยู่หน้าวัดวังตะวันออก (ผมบวชที่นี่ปี 19) แล้วจะเขียนมาเล่าสู่กันฟังอีกครับ ขอบคุณมากที่พยายามอ่าน สวัสดีครับ

 4. คุณเดโช
                ขอบคุณครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงพยาบาหมอจำรัส ผมไปนั้งคุยกับลูกสาวโก้กิ้มที่ให้ภาพมา พี่สาวบอกมาว่ามีต้นไม้ใหญ่มากด้านตรงข้ามโรงเแรมไทยหลี(พี่สาวมีคนมาซื้อของเลยได้คุยนิดเดียว พี่สาวจะขายของเลยไม่กล้าคุยมาก) ขอบคุณพี่มากที่จะเขียนต่อไป ผมคิดว่าคงมีหลายๆคนที่ยากอ่านเพราะเป็นภาพอดีต สภาพของโรงพยาบาลหมอจำรัส ที่หาคนที่รู้จริงในปัจจุบันคงยากมาก อย่างน้อยๆเป็นการสืบทอดข้อมูล ทำให้นึกภาพออกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 5. โรงบาลหมอจำรัสพอตอนหวันมุ๊งมิ๊งแล้วน่าฃาต มีเสียงจิ้งหรีดและคางคกร้องกันดังเทือนไปเหม็ด มีต้นลั่นทม(ลีลาวดี)ส่งกลิ่นหอมไปล๊อด ตรงสี่แยกกาชาดมีอุบัติเหตุบ่อย(ไฟมืด) ส่วนในโรงบาลมีห้องดับจิต(ตอนนี้น่าจะเป็นส่วนอาพาร์ทเม้นท์) ยังนึกถึงได้ดีเลยแม้จะผ่านมาเกือบ40ปีแล้ว

 6. คุณ borichi
         ขอบคุณสำหรับคำบรรยาย ที่ทำให้เห็นภาพในโรงบาลหมอจำรัส ในอดีตครับ

 7. คุณโกมล
        ต่ออีกนิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลหมอจำรัสนะ ตามที่ลูกสาวโกกิ้มบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่นั้นคือต้นประดู่นั่นเองใหญ่มาก เวลาออกดอกจะหอมมาก ต้นไม้ต้นนี้ขึ้นอยู่ปากประตูทางเข้าโรงพยาบาลด้านซ้ายมือ(สังเกตุดูในรูปที่ีมีนักกีฬายืนหันหลังให้โรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่ใหญ่มาก) ขวามือจะเป็นอาคารโรงพยาบาล ตรงนี้มีจีนแก่คนหนึ่งขายน้ำแข็งใสอยู่ชื่อโกกิ้ม(เหมือนกันแต่อายุแก่กว่าเจ้าของร้านไทยหลี) แกมีลูกชาย 2 คน เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก สม้ยก่อนโรงพยาบาลจะตั้งอยู่ที่ฝั่งถนนราชดำเนินทั้งหมด ตามที่คุณ borichi  บอกมีต้นลั่นทมหลายต้นปลูกกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนห้องดับจิต(ห้องเก็บศพ)ของโรงพยาบาลตั้งอยู่หลังอาคารตึกหมอสวอท(ชื่ออาคาร) เด็กๆ จะกลัวกันมากพอมืดแล้วจะไม่กล้าออกไปวิ่งเล่น มีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่เดินผ่านไปมา นั่นคือสภาพในอดีตของโรงพยาบาลหมอจำรัสก่อนที่ขยายกิจการเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน (เท่าที่จำได้) ขอเรียนถามคุณ borichi สักนิดนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเผื่อว่าเราอาจจะอายุคราวเดียวกัน หรืออาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้ ไม่ทราบว่าบ้านท่านอยู่ตรงไหนหรือครับ ส่วนผมชื่อจริงนามสกุลจริงและรายละเอียดก็ตามคอมเม้นท์แรกนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ

 8.  เรียนพี่เดโช ถนอมสังข์
            ผมเกิดปีพ.ศ.2512ครับ น่าจะเป็นรุ่นน้องครับ บ้านผมก็ร้านน้ำชาสหมิตร ผมเป็นลูกโกกิ้ม เพราะแรกก่อนผมชอบไปวิ่งเล่นที่โรงบาลหมอจำรัสบ่อยๆ เลยจำได้ดีครับ  

 9. คุณborichi 
           ในคอมเมนต์ จะอ่านได้เฉพาะบรรทัดแรก ที่มีแทบสีจะอ่านไม่ได้ครับ สำหรับผมอ่านได้จากhotmail.com แต่คุณเดโชน่าจะอ่านไม่ได้ครับ
 10. เรียน คุณ borichi
       ผมอ่านออกแล้วโดยการใช้เม้าท์เฟสดำทั้งหมดก็จะอ่านได้ครับ ขอบคุณมากครับที่ช่วยตอบยินดีที่ได้รู้จักลูกโกกิ้มครับ ผมคงจำใบหน้าโกกิ้มไม่ได้เสียแล้ว แต่ถ้าเจออีกครั้งผมคงจำได้ สมัยนั้นมีโกกิ้ม โกผก (ตัดผ้า มีลูกชื่อโกเลน) และโก……(น่าจะเป็นโกผัดหรือเปล่าลืมแล้ว)มือชงน้ำชาชอบนุ่งกางเกงขาสั้น ภาพผู้หญิงสวยๆ ผูกหูกระต่ายใช่คุณแม่หรือไม่ ผมคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นภาพแบบนี้แต่นานมากแล้ว และไม่ทราบว่าโกกิ้มท่านเป็นยังบ้างยังอยู่หรือไม่ ส่วนผมปีนี้ 60 ปีพอดีครับปัจจุบันทำสวนเล็กๆ น้อยๆ อยู่ที่พัทลุง ขอบคุณอีกครังที่เข้ามาพูดคุยและร่วมกันรำลึกอดีต และขอบคุณเวบดีๆ ของเมืองคอนและคุณโกมล ผู้จัดทำ สวัสดีครับ

 11. โกผกแกเสียนานแล้ว โกเลนลูกชายแกไปขายไก่ย่างอยู่หลังวัดวังออก(เสียแล้วเหมือนกัน) ส่วนโกผัดแกก็ไปขายน้ำชาที่โรงบาลหมอจำรัสใหม่(แกสียแล้วครับ) ภาพนั้นแม่ครับแกชื่อเจ๊จิ้น ส่วนพ่อนั้นแกก็เดินไม่ค่อยคล่องแล้ว ในรูปภาพที่4 ที่พี่โกมลแกถ่ายมาครับ

 12. ที่นี่คือคลังปัญญา แห่งคนคอน เพื่อเมืองคอนโดยแท้ครับ..
   
  สื่อภาพถ่าย สะท้อนได้ดีมากๆครับ
   
  ขอเป็นกำลังใจให้เสมอครับ 

 13. คุณnakhonkup999 
                 ขอขอบคุณทีเข้ามาชม และก็เข้ามาให้กำลังใจตลอดมา ขอบคุณด้วยความจริงใจครับ

 14. เสกสรร /

  ผมดีใจมากครับที่ได้ชมภาพอดีดของเมืองนคร ผมเติบโตที่คอนแต่ปัจจุบันผมอยู่กทม ผมอายุ 31 ปีแล้วครับ ผมคิดว่าจะกลับไปหาที่ขายก๋วยเตี๋ยวที่ในตัวเมืองคอน ผมเกิดที่ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ(นอกโคก) ผมคิดถึงคอนมากครับ ผมขอบคุณพี่ที่เอาภาพมาลงให้ดูมากๆครับ ขอบคุณครับ

 15. คุณสกสรร
              ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับช่วงหลังสถานี่นอกโคกช่วงใกล้นี้ผมได้ภาพจากน้องค๊อฟเตอร์/คุณป๋องโฟโต้ /คุณศุภชัยจะลงอีกครั้งครับ สำหรับเปิดร้านเมือใดบอกด้วยครับ จะไปชิมลองแลครับ

 16. เห็นแล้วคิดถึงวันที่ยังเอียดๆ
  ขอบคุณมากๆ เลยสำหรับภาพที่หาดูได้ยากแล้วอย่างนี้
  ผมอยู่หน้าหอนากาครับ

 17. มีโรงแรมศรีรุ้งด้วยที่ขายน้ำชารู้สึกแปะแกจะชื่อ โกฮิ้น (ปัจจุบันเป็นโรงแรมไทยฟ้าข้างป่ากล้วยสี่แยกยิ้มๆนะ)

 18. คุณสุเมธ ขอบคุณครับ ที่เข้าชมและเพิ่มเติมความรู้ให้ครับ

 19. ธัชพล สง่าอารีย์กูล /

  จะขออนุญาติใช้ภาพ โรงเรียนสตรีนครศรีธรรมราชเพื่อประกอบสารคดีเรื่อง การแกสลักผักผลไม้ครับ
  ติดต่อกลับที่เบอร์ 081-580-6803 หนุ่ย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *