นิราสรอบอ่าวนคร โอกาสครบรอบ 55 ปีวาตภัยแหลมตะลุมพุก 25 ตุลาคม 2505

ก.ย. 02

นิราสรอบอ่าวนคร โอกาสครบรอบ 55 ปีวาตภัยแหลมตะลุมพุก  25 ตุลาคม 2505

“”"นครจะไร้ยาก บางจากจะไร้ทุกข์ ปากพนังจะสนุก แหลมตะลุมพุกจะเป็นวัง”"”พังเพยที่สื่อความหมาย                        

                     ภูมิหลังแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ปัจจุบันคือแหลมที่ยื่นไปในทะเลเหมือนเขาควาย(ปลายแหลมโค้ง)ที่มีเขาข้างเดียว ที่ยื่นไปในอ่าวไทย ถ้ามองย้อนอดีตของแหลมตะลุมพุกไปประมาณ 235 ปี จากปัจจุบัน แหลมตะลุมพุกคือแหลมชุมพุก เป็นแหลมที่มีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนชาวไทย จีน แขกและชาติอื่นๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแหลมที่ยื่นไปทางทิศตะวันออกเข้าไปในอ่าวสยาม ถ้าวัดจากบริเวณริมด้านตะวันออกสุดของเขาควายปัจจุบัน มีพื้นที่ที่กว้างออกไปไม่น้อยกว่า 30 กม.เพราะด้วยเหตุภัยธรรมชาติ อาจรวมถึงน้ำมือของคน แผ่นดินได้ร่นเข้ามาเหลือ”"เป็นเขาควายข้างเดียว”"เหมือนปัจจุบันและถ้าหากธรรมชาติและคนยังมีพฤติกรรมต่อๆไปเหมือนปัจจุบันแล้ว อาจไม่มีแหลมตะลุมพุกในแผนที่โลก และถ้าแหลมตะลุมพุกมีพื้นที่กว่้างใหญ่แล้วเหตุการณ์วาตภัยเช่น ปี 2505 คงไม่ร้ายแรงเท่า คงไม่เกิดความเสียหายอย่างมากมาย

แหมตะลุมพุกเมือ 235 ปี copy

ภาพจากhttp://www.davidrumsey.comและแผนที่สำนักสยามสมัย รัชกาลที่ 1-2

           ต้องขอขอบคุณ คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลและข้อมูลภาพ ทำให้ได้เห็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงของ แหลมตะลุมพุกในช่วงเวลา ประมาณ 235 ปี จะเห็นได้ว่าแหลมตะลุมพุกหรือแหลมชุมพุกและอำเภออื่นๆ มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่ที่ตั้งอยู่บนเกาะเมืองลิกอร์ หรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอ่าวสยาม ตัดขาดจากผืนแผ่นดินใหญ่ เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรด้านการเกษตร ด้านการประมง เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ มีความเจริญรุ่งเรือง เมืองเฟื่องฟู มีการติดต่อการค้าขายกับชาวต่างชาติ เป็นแหล่งก่่อเกิดอาระธรรม ทางด้านพระศาสนา ประเพณีด้านต่างๆ เช่น ประเพณีงานเดือนสิบ(แหล่งทำขนมใช้ในประเพณี) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ตามประวัติผ้าพระบฏผืนแรก ที่นำไปห่มพระบรมธาตุก็เกิดจากอำเภอปากพนัง น่าจะพบเจอะบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมตะลุมพุก และได้นำขึ้นห่มพระบรมธาตุฯช่วงสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และเป็นประเพณี”"แห่ผ้าขึ้นธาตุ”"”จนมาถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์วาตภัยในอดีต ครบรอบ 55 ปี เพจ”"เมืองคอน.com”"ขอร่วมรำลึกเป็นการไว้่อาลัยกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงขอนำเหตุการณ์ที่”"แหลมตะลุมพุก”"เป็นแหลมที่เป็นปกติ โดยนำบทละคร”"นิราสรอบอ่าวนคร”"ที่คุณครูตรึก พฤกษะศรี ได้แต่งบรรยายสภาพที่ออกจากโรงเรียนปากพนัง ผ่านลำน้ำแม่น้ำปากพนัง เดินทางไปแสดงละครที่แหลมตะลุมพุก ที่บริเวณบ้านของนายสุทิน มณีราช ท่านเป็นกำนันที่ ตำบลแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัย พ.ศ.2505 ท่านเป็นกำนันมาตั้งแต่ พ.ศ.2475-พ.ศ.2495  แสดงโดยคณะครูและนักเรียน พ.ศ. 2489  เพื่อหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับงาน พละศึกษา ก่่อนเกิดวาตภัย ประมาณ 16 ปี เป็นการหวลรำลึกและหลังการเกิดวาตภัยจากพายุโซนร้อน”"แฮเรียต”"เมือ 25 ตุลาคม 2505

ท่านคุณครูตรึก พฤกษะศรี มีอาชีพรับราชการครู มีความสามารถหลายด้าน เป็นนักกลอน นักประวัติศาตร์ นักเขียน นักแต่งเพลง นักถ่ายรูป และผลงานอีกชื้นหนึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกยุคแรกๆของเมืองนครเกี่ยวกับวรรณศิลป์และเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือ”นครศรีฯกวีศิลป”"

หน้าปก-552x700

บอกนิราส

21148465_904335419730530_348033923_n

อาคารเรียนลักษณาวิทยาคาร-tile

ท่าเรือฝั่งตรงข้ามโรงสี ๑-tile

1503751815682 copy

1503751777136 copy

ท่าเรือ ที่ลงเรือเพื่อเดินทางไปทำการแสดงละคร ที่แหลมตะลุมพุก ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี

21148282_904335413063864_1039371030_n

1503751812490 copy

ผ่านด่านภาษี ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี

หน้า 4

SAM_5057-horz copy

ก่อนปากน้ำ copy

1503751791263-copy-700x452

ล่องเรือไปตามลำน้ำปากพนัง ภาพจากคุณอดิศักดื์  เดชสถิตย์/คุณสถาพร พฤกษะศรี

ปากน้ำปากพนัง copy

ถึงปากน้ำ ปากพนัง ภาพจากคุณอดิศักดิ์ เดชสถิตย์

หน้า 5

หน้า 6

เรืออวน copy

20986576_861760330655947_1094631422_n-horz copy

เขาควายแหลมตะลุมพุก copy

ออกอ่าวปลายแหลมตะลุมพุก ภาพจากคุณอดิศักดิ์ เดชสถิตย์/I me clip

หน้า 7

Copy-of-พฤกษะศรี_0012 copy

P1020169-horz copy

3 พักแรมแล้วรุ่งเช้าเดินทางกลับ-tile copy

2 ลูกเสือเดินทางไกลไปพักแรมที่แหลมพะลุมพุกก่อนเกิดลมพายุ-tile copy

IMG20170410155820-tile copy

21105516_1417807168335558_1828317292256486855_n copy

บริเวณปลายแหลม อดีต-ปัจุบัน ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี/คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

ภาพกำนันสุุทิน มณีราช

การแสดงของเด็ก ๑-tile

การแสดงของเด็ก ๓

บริเวณที่แสดงละคร”จันทโครพ”ในอดีตและรูปแบบการแสดงละคร เพื่อหารายได้สร้างอุปกรณ์ด้านพละศึกษาที่บ้านกำนันสุทิน มณีราช ภาพอดีต-จากคุณสถาพร พฤกษะศรี ภาพปัจจุบันจากคุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

ย้อนรอยภาพหลังเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อน “แฮเรียล”25 ตุลาคม 2502

ภาพความเสียหายหลังจากพายุ แฮเรียต ผ่านไป ที่แหลมตะลุมพุก ภาพจากหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Gallery6-horz copy

Gallery4-horz copy

ภาพความเสียหายหลังจาก พายุ แฮเรียต ผ่านไปที่แหลมตะลุมพุก ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี ถ่ายโดยคุณครูตรึก พฤกษะศรี

`พฤกษะศรี_00022 copy

Copy of `พฤกษะศรี_00033-horz copy

5-ต้นไม้ใหญ่ยังโคนล้มเมื่อโดนลมพายุ

ภาพความเสียหายหลังจากพายุแฮเรียต ผ่านไปที่แหลมตะลุมพุก ภาพจากเพจต่างๆ

CSIuHgCUsAAAkWE-tile

CSIuF_FVAAEespS-tile

pict13-tile

pic5802f57746c70pic5-tile

ขอขอบคุณ

คุณสถาพร พฤษะศรี ทาญาติคุณครูตรึก พฤกษะศรี

คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช คุณอดิศักดิ์ เดชสถิตย์

คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ คุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

คุณทศพร จิตพิศุทธิ์ุ

คุณป้าฉิ้ม บุญประเสริฐ

คุณประยุทธ์ ฐานะวัฒนา กำนันตำบลแหลมตะลุมพุก เจ้าของร้าน”ครัวกำนัน”

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>