ตามรอยพ่อหลวงเสด็จเมืองคอน จากร่องรอยแห่งความทรงจำ 2502

ก.ย. 20

ตามรอยพ่อหลวงเสด็จเมืองคอน จากร่องรอยแห่งความทรงจำ 2502

เสด้จเข้าวัดพระธาตุ2502 copy

        ปี พ.ศ.2502นครศรีธรรมราชหัวเมืองใหญ่เมืองใต้เมืองแห่งวิถีพุทธ วิถีชีวิตบนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและคู่พระบารมีนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จประพาสเพื่อเยี่ยมเยือนพสกนิกรของพระองค์ความปลาบปลื้มของชาวบ้านชาวเรือนในยุคนั้นที่จะได้ชื่นชมในพระบารมีของทั้งสองพระองค์ช่างทรงคุณค่า ด้วยเพราะตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2493 มานั้นยังมิเคยเสด็จมาทางปักษืใต้เลย การเตรียมการรับเสด็จต่างเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงทั้งหน่วยราชการและประชาชน ภาพอดีตที่จะนำเสนอเป็นการถอดช่วงเวลาสำคัญในการเสด็จมายังนครศรีธรรมราชที่ได้บันทึกเป็นวิดีโอและนำมานำเสนอกับภาพปัจจุบันปี 2560 เพื่อความเข้าใจและภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเมืองนครศรีธรรมราช….เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นหัวเมืองใหญ่ที่เป็นต้นแบบของเมืองน้อยใหญ่ เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมอันยิ่งใหญ่ได้เสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรของพระองค์ท่านตามรอยเสด็จในครั้งนี้และครั้งใหนๆอีกหลายครั้งจะยังคงฝังลึกตราตรึงในความทรงจำพวกเราชาวเมืองนครฯตลอดไป และรอยจารึกนี้จะส่งผ่านชั่วลูกชั่วหลานบนแผ่นดินแห่งนี้ แผ่นดินพ่อ ที่พวกเราผู้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

1481629177044กะปาง

กะปาง21481629186443

เสด็จนคร 02 1

ทรงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังอ.ทุ่งสง โดยทรงเสด็จผ่านมาทางตำบลกะปางมีการจัดสร้างซุ้มรับเสด็จอย่างสวยงาม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชบริพาร และพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งได้ถวายพระแสงประจำเมือง ในอำเภอทุ่งสงนั้นมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก มีราษฎรเปล่งเสียงขึ้นมาว่า “คิดถึงพระองค์มาหลายวันแล้ว” ซึ่งคงหมายถึงได้รู้ข่าวว่าพระองค์ท่านจะเสด็จจึงเฝ้ารอวันรับเสด็จด้วยอย่างใจจดจ่อ

1481629215965

เสด็จนคร 02 21481629224486

พื้นที่รับเสด็จในตัวอำเภอทุ่งสงปัจจุบันคือที่ว่าการอำเภอทุ่งสง บริเวณสี่แยกถนนชัยชุมพล บริเวณนี้จะมีการจัดสร้างซุ้มในรูปแบบผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีน แสดงให้เห็นว่าพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จนั้นมัทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้มาพึ่งบารมีพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านอยู่ในอำเภอทุ่งสง มาตั้งแต่บรรพบุรุษเสด็จนคร 02 3 ทุ่งสง

ซุ้มรับเสด็จในยุคสมัยนั้นดูอลังการและพิถีพิถันตามแบบฉบับซึ่งมีทั้งศิลปแบบไทยชาวบ้าน และผสมผสานด้วยศิลปผสมไทยและจีน ซึ่งต่างร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างทั้งโดยภาคราชการ และประชาชน ทั้งประชาชนที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จต่างจูงลูกจูงหลานมาคอยรับเสด็จทั้งสองพระองค์ท่านอยู่ก่อนเป็นเวลานานแล้ว

1481629226836

เสด็จนคร 02 4 ทุ่งสง1481629229184

เสด็จนคร 02 5 ทุ่งสง


เสด็จนคร 02 7 ทุ่งสง
เสด็จนคร 02 8 ทุ่งสงพสกนิกรในพระองค์ท่านต่างมารอชื่นชมพระบารมีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังอำเภอร่อนพิบูลย์

อำเภอร่อนพิบูลย์

P1010639สถานที่รับเสด็จคือโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอร่อนพิบูลย์  โรงเรียนร่อนพิบูลย์เดิมซึ่งปัจจุบันพื้นที่นี้อยู่ติดกับตัวที่ว่าการอำเภอร่อนพิบลูย์ และโรงเรียนแห่งนี้ปัจจุบันยังเปิดสอน ในส่วนเป็นที่ทรงประทับของทั้งสองพระองค์ทางโรงเรียนยังคงดูแลเก็บรักษาไว้ โดยมีการพิมพ์ภาพที่ทั้งสองพระองค์ประทับใว้เมื่อปีที่เสด็จติดประดับใว้ให้รู้อำเภอร่อนพิบูลย์-2

P1010651

 สำหรับการจัดสร้างซุ้มรับเสด็จและพลับพลาชั่วคราวอันเป็นที่ทรงประทับเมื่อเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอร่อนพิบูลย์นั้น ทางราชการได้มอบหมายให้ทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างและเตรียมงานทั้งหมด ในขณะนั้นมีอาจารย์ศิลปะซึ่งจบการศึกษามาจากโรงเรียนเพาะช่างในสมัยนั้นได้มาประจำตำแหน่งที่โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ได้เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด

จะเห็นได้จากภาพที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จนั้น ดูเป็นบรรยากาศแบบพ่อแสดงความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกับลูก ความประทับใจนี้ฝังแนบแน่นในห้วงความทรงจำของชาวร่อนพิบูลย์และชาวไทยทุกคนไปตลอด จวบแม้กระทั่งทุกวันนี้หรือตราบนานเท่านานก็ยังจะคงได้ยินเสียงเล่าชานถึงพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย
อำเภอร่อนพิบูลย์-3

P1010650เสด็จออกจากร่อนพิบูลย์

ตรงบริเวณสี่แยกอำเภอร่อนพิบูลย์เป็นที่จัดตั้งซุ้มรับเสด็จที่ทางครูและอาจารย์ของโรงเรียนร่อนพิบูลย์ร่วมกันจัดสร้าง วัสดุในยุคนั้นก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยนำวัสดุจากธรรมชาติที่หามาได้เช่นไม้โครงเสา ไม้หมาก ไม้ไผ่ ไม้ระแนงต่างๆ นำมาตกแต่งประดับประดาเป็นสัญญลักษณ์พระบรมธาตุประจำจังหวัดบ้าง เป็นอักษรบ้าง อย่างสวยงาม

จากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อมายังตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอพระพรหม (ปัจจุบัน) ผ่านสี่แยกหัวถนน(สี่แยกศาลามีชัย) เข้าสู่อำเภอเมืองโดยได้เสด็จเข้าสักการะพระบรมธาตุ

เสด็จเข้าประตูเยาราช2502 copy

received_10212091945148245-horz copy

เสด็จนคร 02 9 พระธาตุนคร-vert copy

หน้าเจดีย์พระบรมธาตุ2502 copy

เสด็จนคร 02 10 พระธาตุนคร-vert copy

20939030_10212124453960945_826345123_n-horz copy

Picture-1000-horz-700x435

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความผูกพันและทรงศรัทธาทรงพระดำเนินตามรอยอดีจบูรพกษัตริย์ทรงพระศรัทธาในคำสอน และทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงเป็น“พุทธมามกะ” และทรงเป็น “พุทธศาสนูปถัมภก” และพระองค์ยังเปี่ยมไปด้วยความเป็น“ธรรมราชา” ผู้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยธรรมานุภาพซึ่งพระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ และสังคหวัตถุ 4 ประการ ดำรงพระองค์สืบสานพระราชจริยวัตรตามรอยอดีจบูรพกษัตริย์ในอดีต ทรงปฏิบัติพระองค์ สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”

ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ถวายพระสารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ ในคราวเสด็จทรงนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ พ.ศ.2502

เสด็จนคร 02 11พระธาตุนคร-vert copy

เสด็จนคร 02 13พระธาตุนคร-vert

ภาพขณะทรงเสด็จกราบนมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ด้านหน้าของวิหารหลวงฝั่งทิศใต้

เสด็จนคร 02 12 พระธาตุนคร-vert

ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมารอเฝ้ารับเสด็จจากภาพคือด้านหน้าของวัดพระบรมธาตุ ซึ่งจะมองเห็นโบสถ์วัดหน้าพระบรมธาตุ

ขบวนรถถึงศาลากลาง20642014_1396257417157200_341535814_o

P1020116 copy

เสด็จถึงศาลากลางประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงเสด็จเข้านมัสการพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองนครศรีธรรมราชทรงสักการะหอพระพุทธสิหิงค์120662861_1396257407157201_1058926159_o

ทรงเสด็จถึงพลับพลาที่ประทับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายพระบรมธาตุจำลองเสด็จนคร 02 16 ผู้ว่าถวายพระธาตุจำลอง20641188_1396257413823867_560045212_o

เสด็จนคร 02 19 พระดำเนินผ่านประชาชนหน้าศาลากลาง-horz

เสด็จนคร 02 15 พลับพลาหน้าศาลากลางนคร20641213_1396257400490535_1926449630_oเสด็จนคร 02 17 ท่านขุนพันธ์ร่วมรับเสด็จ20662608_1396257410490534_1297831562_o

เสด็จนคร 02 20 พระดำเนินผ่านประชาชนหน้าศาลากลาง-horz

พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช ในสมัยนั้นขณะยังรับราชการตำรวจร่วมถวายการอารักขาท่ามกลางประชาชนที่มารอเฝ้าชมพระบารมี

ถนนราชดำเนิน1

20677025_1396256817157260_424765624_o

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 โดยระหว่าทางรถพระที่นั่งพระราชดำเนินไปบนเส้นทางถนนราชดำเนินผ่านตำบลในเมือง ตำบลท่าวัง ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธ ไทยอิสลาม และชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ต่างมาเฝ้ารอบรับเสด็จเต็มทั้งสองฝั่งถนนตลอดเส้นทาง มีการจัดทำซุ้มถวายพระพร ตลอดเส้นทาง ณ จุดสำคัญๆ เช่น ตรงถนนราชดำเนินด้านหน้าสมาคมพาณิชย์จีน , บริเวณชุมชนชาวท่าวังสี่แยกท่าวัง

09-copy

ถนนราชดำเนิน220676714_1396256807157261_1972017229_o ถนนราชดำเนิน3-ช่วงกลับจากค่ายตรงหน้าศาลกวนอู

82-horz copy

เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกา์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ (มฑลทหารบก) ทรงพระราชดำเนินผ่านสวนรื่นฤดีและทรงสักการะวีรชนที่อนุสาวรีย์วีรไทยพร้อมทั้งตรวจแถวทหารที่ มณฑลทหารบกที่ 5 (ปัจจุบันคือ มณฑลทหารบกที่ 41)ถนนในค่ายวชิราวุธ20726925_1399388793510729_2099489127_o

Picture-462 (1)-horz copy

18155321_10211100801410271_1529206112_n

วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาล-มทบ-5

SAM_0149 copy

20727329_1399586826824259_378114966_o

อนุสาวรีย์วีรไทย-horz

อนุสาวรีย์วีรไทย2-horz

จวนผู้ว่า copy

ทรงเสด็จเยือน-มัสยิดประจำจังหวัด-horz copy

ทรงเสด็จไปยังน้ำตกพรหมโลก ในระยะก่อนถึงประมาณ 10 กม.ทรงเปลียนยานพาหนะ เนืองจากทางที่จะเสด็จค่อนข้างกันดาร ที่ชาวเมืองคอนได้ร่วมมือกันทำทางขึ้นไปยัง น้ำตกพรหมโลก น้ำตกพรหมโลก ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช หรือเขาหลวง มีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี 

ทางเข้าน้ำตกพรหมโลก2 copy

พ่อท่านคล้าย-vert

ทรงพักผ่อน

ทรงเล่นน้ำ copy

ภปร.สก น้ำตกพรหมโลก

พระมหากรุณาธิคุณที่ยังจารึกในความรู้สึกของผู้เขียนและทีมงานเก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์ (ขอขอบคุณภาพจากภาพยนตร์เสด็จพระราชดำเนิน ยูทูป, ภาพเปรียบเทียบในปัจจุบัน โดยคุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศน์, เขียนและภาพโดยคุณศุภชัย (หนึ่ง) แซ่ปุง

15645207_10209983194070786_1626599552_n

ภาพจาก ศิลปวัฒนธรรม มอบให้โดยคุณชฎาพร แซ่หลี

ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวนครศรีธรรมราช ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

 เมื่อผมเข้าไปดูในเพจต่างๆที่นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับพระองค์ท่านหรือรำลึกถึง พระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จจากพวกเราไป อดน้ำตาซึมออกมาทุกครั้ง การเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆที่ชาวไทยร่วมกันแสดงออกถวายซึ่งความอาลัยต่อพระองค์ไม่บ่อยนัก เมื่อดูทุกครั้งอดน้ำตาซึม อดอาลัยต่อพระองค์ไม่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่านี้คือกฏธรรมชาติ ที่ทุกพระองค์ ทุกนามจะต้องพบเจอะ ไม่มีข้อยกเว้น จากความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา เมื่อ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ย่อมดับไปเป็นธรรมดา

ในนามของเพจ “”เมืองคอน.com””ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่ง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะจัดทำเพจเมืองคอน.comและชาวนครศรีธรรมราช

กิจกรรมร่วมถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของชาวนครศรีธรรมราช 

20217015_1381995358583406_1712088083_n-tile

20269831_1381995391916736_580705452_n-tile

20217277_1381995375250071_1573006146_n

ภาพจากร้านรุ่งโรจน์พานิช  ถนนบ่ออ่าง นครศรีธรรมราช ภาพโดยคุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้)

21744694_1431642076952067_1550738789_n-horz copy

21767583_1431642160285392_1205260277_n-horz copy21767583_1431642160285392_1205260277_n-horz copy

มีห้างขายผ้าในตัวเมืองนครศรีธรรมราช คือห้างผ้าโชคดี ที่ทุกเช้า ก่อนให้พนักงานปฏิบัติงาน ทุกคนต้องออกกำลังกาย ร้องเพลงชาติและที่สำคัญมีเพลง””ต้นไม้ของพ่อ””ทุกเช้ารำลึกถึง ถวายความอาลัยต่อพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีคุณานุปการของชาวไทย นำโดยคุณอัมภาพันธ์ นิลประภา และกิจกรรมอีกอย่างคือ ในทุกวันอาทิตย์จะมีอาหารกล่องแจกแก่ประชาชน ในช่วงเช้า ซึ่งท่านปฏิบัติมาประมาณ 3-4 ปี เป็นกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน

P1020181-horz copyP1020189-tile

การแสดงออกถึงการถวายความอาลัย ของหน่วยงานราชการ เอกชน ชาวชนบท ชาวเมือง โดยมีดอกดาวเรือง 1 กอ 1 กลุ่ม หน้าที่อาศัย บ้านพัก  ที่ทำการ  /การแปรอักษร จากที่ต่างๆ

P1020207-tile

P1020200-tile

P1020203-horz copy

mSQWlZdCq5b6ZLkwYVAnT96QF09swQNW-horz

14900331_10202389945865944_5831992416962606168_n

NjpUs24nCQKx5e1Ezby62fZyfZRocgTcHiHjy9o9tFI-horz

14939605_1146242798744714_8590872838120199383_o

004 (2)

744726-01

04cd2b-tile

21325908_660946847438305_529344129_n

และนี้คือ2 คน ด.ญ ชนัญชิดา คงศรี ด.ช ณภัทร คงศรี ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมถวายความอาลัย ต่อพระเจ้าอยู่หัว ของอำเภอท่าศาลา
14523100_1489226771093372_1623873348594726321_n-horz
14570227_1489226601093389_8701602069793409596_n-horz
14067568_1422825737733476_9024046085900199782_n-horz
14909940_1492852547397461_1132902526255286752_n-horz
14639639_1860591304153597_9023068531453631695_n-horz
ความรู้สึกเดียวกัน
ความรู้สึกเดียวกัน3jpg
ใจดวงเดียวกัน
ความรู้สึกเดียวกัน2jpg
ความรู้สึกเดียวกัน4jpg
ฝ่าสายฝน
21850271_915601958603876_191990958_n-horz
ขอบขอบคุณ

คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช

ช่วยกันถ่าย ช่วยกันเขียน คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) คุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง คุณวีรภัทธร สุวรรณภูมิ

อาจารย์สมพงศ์ สุพรรณพงษ์ แห่งเบญจมราชูทิศ/คุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์/ร้านรุ่งโรจน์พานิช

คุณอัมภาพันธ์ นิลประภา ห้างผ้าโชคดี นครศรีธรรมราช

คุณวันพระ สืบสกุลจินดา/คุณเฉลิม จิตรามาศ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี

ด.ญ ชนัญชิดา คงศรี ด.ช ณภัทร คงศรี คุณชำนาญ คงศรี

หอภาพยนต์ส่วนพระองค์/www.yootube.com/เพจต่างๆ /หนังสือ วีระไทย/ชาวนคร ทุกท่าน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *