จิตรกรรม”พุทธประวัติแบบฉบับเมืองคอน”โดยอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์

พ.ค. 27

จิตรกรรม”พุทธประวัติแบบฉบับเมืองคอน”โดยอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์

เมืองคอน เมืองนครเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแห่งนักกวี เมืองแห่งนักปราชญ์ เมืองแห่งศิลป-วัฒนธรรม มีพระธาตุทองคำ  เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ U20212466371075375561792511-horz

           ได้มีนักศิลป ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม เป็นชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้ศึกษาพุทธประวัติ ได้วาดภาพพุทธประวัติ เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาอีกวิถีทางหนึ่ง ได้บรรยายไว้เป็น 3 ภาษาและประวัติของผู้เขียนเป็นชาวพุทธที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาคือ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทรงพระสุบิน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประสูติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เชิญพราหมณ์ ขนานนาม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เห็นเทวทูต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

หนีออกบวช

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทรงตัดพระโมฬี

PB053314-tile

ทรงรับบิณฑบาตร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ไปศึกษากับอาฬารดาบส

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทรงกลั่นลมหายใจ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทรงกระทำทุกกรกิริยาโดยการอดอาหาร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พิณสามสาย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทรงรับหญ้าจากโสตถิยะ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มารผจญ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ตรัสรู้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อนิมิตเจดีย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มุจจลินท์นาคราช

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โปรดเวไนยสัตว์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ปฐมเทศนา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระยสะขอบวช

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาวก 60 รูป ออกเผยแผ่พระศาสนา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เสด็จสู่อุรุเวลา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทรงประทับแรม ณ สวนตาลหนุ่ม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อัครสาวก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บวชตามรอยพระพุทธองค์

PB053335-horz

สามเณรองค์แรก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โปรดพระพุทธบิดา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภิกษุณีองค์แรก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โปรดองค์คุลีมาลย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สุภัททะขอเข้าเฝ้า

เสด็จสู่ปรินิพพาน

 เสด็จสู่ปรินิพพาน

ประวัติผู้วาดพุทธประวัติ

ครูแนบ  ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ ประจำปี 2534 ครูแนบ เกิดที่บ้านบางงัน ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายเห้ง นางแป้น  ทิชินพงศ์

                         การศึกษา  ชั้นวิสามัญระดับประถมศึกษาที่ 1-3 ที่ โรงเรียนวัดศรีทวี  ป.4 ที่ โรงเรียนวัดมเหยงค์ และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง

                          การทำงาน   สอบเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และสอนวิชาศิลปะในโรงเรียนราชทุกโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                          ผลงาน – ผลงานฉากละครเพื่อการกุศล และ พ.ศ. 2501 ได้ออกแบบสร้างฉากละคร ถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อครั้งเสด็จฯ นครศรีธรรมราช

                                   – ผลงานภาพเหมือน ได้เขียนภาพเหมือนชุดพระมหากษัตริย์และเจ้านายหลายพระองค์

                                   – ผลงานภาพทิวทัศน์ / ภาพชุดวรรณคดี / ผลงานภาพพุทธประวัติ / ผลงานภาพประวัติศาสตร์ / ผลงานภาพฝาผนัง

                         เกียรติคุณที่ได้รับ

                                     – ได้มีโอกาสรับสั่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หลายครั้งด้วยกัน โดยได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

                                     – ได้รับเกียรติบัตรสร้างสรรค์ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์

                                     – รับพระราชทานปริญญาบ้ตรกิตติมศักดิ์สาขาคุรุศาสตร์จากสมเด็จพระโอรสาธิราช

                                     – รับโล่เชิดชูเกียรติ และเป็นประธานในการประกวดภาพหลายครั้ง

ขอขอบคุณ

คุณพยอม ปิดชิด ร้านคนสร้างภาพ

คุณอรรถ ศิริรักษ์  /คุณศุภชัย แซ่ปุง/ คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศน์/คุณยูถิกา พันธรังษี/คุณปุณิกา พันธรังษี

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *