ภาพแปะฟ้า”เมืองคอนช่วงสี่แยกท่าวัง(ปัจจุบัน)ถึงคลองท่าวัง(ในอดีต)”

ธ.ค. 10

ภาพแปะฟ้า”เมืองคอนช่วงสี่แยกท่าวัง(ปัจจุบัน)ถึงคลองท่าวัง(ในอดีต)”

 ภาพจากสารนครศรีธรรมราชและอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ(การเดินทางผ่านอ่าวไทยสมัยโบราณโดยเรือสำเภา,และเมืองลิกอร์ในอดีตที่วาดโดยชาวอิตาลี)

Picture-035 copy

ภาพเรือสำเภา สมอเรือโบราณขนาดใหญ่พบในอ่าวปากนครยาว 4 เมตรเศษกว้าง 2เมตร ณ.พิพิธภัณสถานแห่งชาติเมืองคอน ภาพโดยอาจาร์ยนะมา โสภาพงค์และสารนครศรีธรรมราช

                 ภาพแปะเมืองคอนช่วงสี่แยกท่าวัง-คลองท่าวัง เป็นช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญมากมาตั้งแต่อดีต เป็นจุดเชื่อมการติดต่อระหว่างโลกตะวันตก-ตะวันออกที่ชนชาติฝรั่งเข้ามาติดต่ออีกจุดหนึ่ง ของเมืองคอน  ช่วงดังกล่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและทิ้งไว้แต่ความทรงจำ-ร่องรอยอดีตให้อนุชนรุ่นหลังระลึกถึง ซึ่งจุดนี้แต่ก่อนนี้เป็นท่าจอดเรือของนานาประเทศที่เข้ามาติดต่อ  ถ้าหากใครที่เข้ามาติดต่อกับเมืองคอนหรือย่านนี้ ต้องนำเรือสำเภาขนาดใหญ่เข้า-ออกอ่าวปากนครเข้ามาเทียบท่าถึงตัวเมือง “ท่าเรือท่าวังเมื่อหลายร้อยปีก่อนปรากฏชื่อในแผ่นที่การเดินเรือว่าเป็นท่าเรือที่สำคัญของโลกท่าหนึ่ง(จากประวัติความเป็นมาของวัดท่าโพธิ์วรวิหาร โดยครูน้อม อุปรมัย)นอกจากท่าเรือปากพนัง,ท่าเรือท่าเรือ,ท่าเรือท่าแพ,ท่าเรือท่าสูงและเมืองท่าเขาวัง(ปัจจุบันอยู่ในต.ขุนทะเล อ.ลานสกา(เมื่อ พ.ศ.800 จากหนังสือน้อมรำลึก อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายน้อม อุปรมัย ป.ม.)และ ร.5 ในหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน ทรงพระราชวินิจฉัยไว้ว่า แต่ก่อนเมืองนครศรีธรรมราช( เมืองคอน)เป็นเมืองใหญ่ข้างฝ่ายใต้ เรือลูกค้าไปมาค้าขายอยู่ทั้งสองฝั่ทะเล ฝั่งนี้(ฝั่งตะวันออก) จึงขึ้นมาถึงกรุงเทพฯ (จากหนังสือรวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดิเนเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร เมือ 27 กพ.2505)แสดงว่าจะต้องเป็นเมืองท่าใหญ่ที่ชาวตะวันตก-ออกจะต้องแวะที่เมืองคอน โดยเข้ามาทางอ่าวปากนครและเข้ามาที่ท่าเรือ”ท่าวัง”

              จากความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคอนทั้งทางด้านความเป็นอยู่,ขนบธรรมเนียมและโบราณสถานและโบราณวัตถุ แม้นผ่านกาลเวลามาเป็นเวลาอันยาวนานและผ่านมรสุมอย่างมากมาย แต่”เมืองคอน”ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น”เมืองคอน”จนถึงปัจจุบัน และยังทิ้งร่องรอย-และการเปลี่ยนแปลงไว้มาแต่อดีต

pหน้าบริเวณธนาคารกรุงเทพจำกัด-copy copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ.จำกัดถ่ายเมือ พ.ศ.2518 ภาพอดีตจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

ภาพอดีตศาลเจ้ากวนอูภาพจากคณะกรรมการศาลเจ้ากวนอู ปี 2550-2552 คุณชวลิต อังวิทยาธร ถ่ายเมือ พ.ศ.2473 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ เมย.2554    ประวัติ ศาลเจ้ากวนอู เริ่มการก่อตั้งประมาณปี พ.ศ.2430 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นปีที่ 13 ในรัชสมัยจักรพรรดิกวางซีฮ่องเต้ราชวงศ์ชิง (ข้อมูลจากเวปมังกรเมืองคอน)

SAM_5682-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน<<ภาพอดีตคืออาคารพาณิชย์ อยู่ย่านอาคารเก่าถนนราชดำเนินนครศรีธรรมราช>> ภาพอดีตจากร้านออดี๊ของเก่าทวดทองข้อมูลภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

pหน้าศาลเจ้า-copy copy

ภาพอดีตบริเวณหน้าศาลเจ้าในคราวรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2502 ภาพอดีตจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

pช่วงในหลวงเสด็จเมืองคอน2502-copy copy

ภาพอดีตบริเวณถนนราชดำเนิน-ในหลวงเสด็จเมืองคอน เมือ พ.ศ.2502 ภาพจากหนังสือเสด็จเมืองนคร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

ภาพอดีตน้ำท่วมเมืองคอนบริเวณข้างวัดจันทาราม เมื่อ พ.ศ.2518 ภาพอดีตจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

ภาพอดีตขบวนแห่กฐินพระราชทานของศาลจังหวัดทอด ณ.วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ภาพอดีตจากคุณอรรถ ศิริรักษ์ ถ่ายเมือ ตต.2506

ภาพอดีตขบวนพาเหรดบริเวณข้างวัดจันทาราม ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ เมย.2554

pบริเวณหน้าวัดจันทาราม-copy copy

ภาพอดีตน้ำท่วมเมืองคอนบริเวณหน้าวัดจันทาราม ถ่ายเมือ 5 ธค.2494 ภาพอดีตจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

pหน้าบริษัทจังหวัด-copy1 copy

ภาพอดีตน้ำท่วมเมืองคอน บริเวณบริษัทจังหวัด ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

SAM_5685-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน<<ภาพอดีตคืออาคารโรงเรียนรินสยาม นครศรีธรรมราช อยู่ย่านอาคารเก่าถนนราชดำเนิน>>ปัจจุบันคืออาคารบ้านขุนนคร 2435 เป็นที่ทำการธนาคารอิสลามนครศรีธรรมราช ภาพอดีตจากร้านออดี๊ของเก่าทวดทองข้อมูลภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ ตุลาคม 2557

pตอนเลี้ยวเข้าวัดท่าโพธิ์-copy1 copy

ภาพอดีตขบวนแห่กฐินพระราชทานทอด ณ.วัดท่าโพธิ์วรวิหารของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณสะพานราเมศวร์ เมื่อ ตค.2506 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์  ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2554

     ประวัติ  สะพานราเมศวร์(ปัจจุบัน)แต่เดิมขุนนางชื่อ”หลวงระงับประจันตคาม สร้าง”ตะพาน”ข้ามคลองน้ำพระยา(คลองท่าวัง)เมื่อ ร.ศ.116 โดยใช้เสาไม้เคี่ยม 34 ต้นโดยใช้ชื่อว่า”ตะพานอำเภอเมือง” และเมือมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคล ฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชปักษใต้ “ตะพานอำเภอเมือง”เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า”สะพานราเมศวร์”และเป็นคอนกรีตเพื่อข้ามคลองท่าวัง สร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘

pสามแยกหน้าด่าน-copy copy

ภาพอดีตบริเวณสามแยกหน้าด่านศุลกากร(ก่อนถึงโรงแรมทักษิณ)ถ่ายเมื่อ ตค.2506 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์ ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 21 ตค.2554

pสะพานราเมศวร์-copy1 copy

ภาพอดีตขบวนพาเหรดบริเวณสะพานราเมศวร์ ภาพอดีตจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พค.2554

ภาพปัจจุบันอาคารต่างๆ เป็นร่องรอยอดีต ถ่ายเมือ 25 ตค.2554 

pร่องรอยอดีต-copy copy

ร่องรอยอดีต ภาพอาคารพาณิชย์บริเวณคลองท่าวังในอดีต ถ่ายเมือ เมย.2554

pคลองท่าวังใหม่-copy copy

            ภาพอดีต คลองท่าวัง ที่เคยยิ่งใหญ่มีเรือสำเภาขนาดใหญ่ของชาวยุโรป ชาวจีน ชาวอินเดีย ปัจจุบันคงเหลือแต่ร่องรอยอดีต ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2446 (ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์,อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์)และ1 มีค.2516 คุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ภาพจากสำนักศิลปากรที่ 14(8) เมืองคอน,สารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ เมย.2554

2011-01-24-18-50-26_0138 copy

ภาพอดีตวิถีชีวิต“ชาวเมืองคอน” ยานพาหนะโดยใช้เรือติดต่อกันผ่านคลองท่าวังไปยังสถานที่ต่างๆ ภาพโดยคุณศุภชัย แซ่ปุง,ภาพอดีตถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2505

ภาพอดีตภาพสะพานราเมศวร์ ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 21 ตค.2554

 • ประวัติของท่าวัง
             ประวัิติของท่าวังที่ได้ชื่อว่า”ท่าวัง” เนื่องจากเดิมทีที่บริเวณแห่งนี้เป็นวังของ”เจ้าหญิงปรางหรือหม่อมปราง” เนื่องจากบริเวณหน้าวังของหม่อมปรางเป็นท่าเรือ มีเรือสำเภาในและต่างประเทศมาจอดเรียงรายนับแต่ท่าหน้าวังของอุปราชพัด(ยศขณะนั่น)ที่วัดท่าโพธิ์มาจนถึงท่าหน้าวังของหม่อมปราง”ซึ่งปัจจุบันคือช่วงสะพานราเมศวร์”จึงได้ชื่อบริเวณนี้่ว่า “ท่าวัง”  สาเหตุที่ได้สร้างวังใหม่ขึ้น  เนืองจาก”เจ้านครพัฒน์”หรือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีโศกราชวงศ์”มหาอุปราชแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งหนึ่งได้ไปราชการสงครามบังเอิญชายาคือเจ้าหญิงนวล ได้สิ้นชีพลง สมเด็จพระเจ้าตากสินได้พระราชทาน”เจ้าหญิงปรางค์หรือหม่อมปราง”มาให้เป็นชายาแต่หม่อมปรางมีครรภ์กัีบสมเด็จพระเจ้าตากสินมาแล้่ว 2 เดือน เจ้านครพัฒน์รับพระราชทานไปแต่ไม่ถือเป็นชายา โดยยกให้เป็น“แม่วัง”หรือ”แม่นางเมือง”ครั่นจะให้อยู่ในวังเดียวกันคือ”วังเจ้านครพัฒน์”ที่เป็นวัดท่าโพธิ์ปัจจุบันก็เกรงปากโลกจะนินทา จึงมาสร้างวังใหม่ขึ้น ที่วัดวังตะวันออกปัจจุบัน และช่วงหลังหม่อมปรางและเจ้านครพัฒน์ได้สร้างอุทยานหลวงที่ บ้าน”ตากแดด” คือบริเวณที่เป็นวัดวังตะวันตกปัจจุบันเมื่อประมาณ พ.ศ.2345 ซึ่งเดิมเป็นป้าช้าสำหรับที่“ค้างศพ”เดิมชาวเมืองคอนเมื่อมีคนตาย แล้วลำเลียงศพจากในเมืองทางประตูผีด้านทิศตะวันตก นำมาทางคลองท้ายวัง-คลองทา(ตลาดผีหีบปัจจุบัน)จะใช้วิธีการค้างศพไว้บนยอดไม้สูงเพื่อป้องกัน สิง สา รา สัตว์ แทะศพ ประเพณีค้างศพนี้นิยมมาแต่โบราณและมาเลิกใช้ตอนกลางสมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2163 แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกบริเวณนี่ว่า”วังตะวันตก” (บริเวณนี้ มีวังถึง 3 วังของเมืองคอนในอดีต (จากหนังสือ” น้อมรำลึก อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายน้อม อุปรมัย  17 กันยายน 2526, “ภัทรานุสรณ์”จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลศพ นางภัทรา อุปรมัย โดยครูน้อม อุปรมัย)และต่อมาได้สร้างเป็นวัด”วัดวังตะวันตก,วัดวังตะวันออก เมื่อประมาณ พ.ศ.2380 หลังจาก”หม่อมปราง”สิ้นชีพตักษัย
 • ต้องขอขอบคุณ คุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและข้อมูลภาพ
 • จากบทความของคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ศิลปากรที่ 8 ในอดีต ในหนังสือสารนครศรีธรรมราช(1 มีค.2516)ได้ระบุว่า ประมาณ 70 ปีก่อน ( ปัจจุบัน 70+38 เท่ากับ 108 ปี)มีการเดินเรือเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมืองคอนถึง ท่าวังดังนี้

15 comments

 1. ผลงานดีดีน่าเผยแพร่อีกแล้วน่ะครับ
  ขอบคุณที่นำมาลงเผยแพร่ผ่านสื่อให้ใครๆได้รับชมและศึกษาหาข้อมูลครับ

 2. คุณNakhonkup999
                  ต้องขอโทษด้วยที่เข้ามาช้า ขอขอบคุณครับ พอดีเครื่องคอมฯมีปัญหา ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่ 
  ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ
  มล.พัน 20 ธค.2554

 3. ตาหยอย /

  เป็นภาพภ่ายที่มีคุณค่ามากๆเลยครับ มันทำให้เรารู้เรื่องราวในอดีตของบ้านเรา ที่นับวันคนจะหลงลืมกันไป ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลดีๆ

 4. คุณหยอย
               ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม ผมเพียงแต่หวังไว้ว่า"คนเมืองคอน"จะระลึกถึงความเป็นเมืองคอนในอดีต ระลึกถึงความเป็นมาของตัวเองบ้างครับ
            ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
            มล.พัน 24 ธค.2554

 5. นายธนาวุฒิ นาคสีห์ /

  ภาพที่ทางคุณค่าจริงๆครับ ทำให้นึกถึงอดีตบางส่วนที่เคยพบเจอ เช่น นั่งเรือหางยาวแบบให้เครื่องยนต์เหมือนในรูป

 6. คุณธนาวุฒิ
  ขอบคุณครับที่แวะชมครับ
  มล.พัน 28 ธค.2554

 7. ขอบคุณทีข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษา ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในพื้นที่ชุมชนท่าโพธิ์-ท่าวังอยู่ค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

 8. คุณanita
        ขอบคุณครับที่  เมืองคอน.com เป็นส่วนนิดหนึ่งครับ -คุณลองเข้าไปที่วัดจันทารามนะครับจะมีเรืองเกี่ยกับสถาปัตฯค่อนข้างสวยมาครับ อย่าช้า เพราะกุฏิแต่ละหลังเก่ามากแล้ว คุณลองเข้าไปที่นี่ดูก่อน เขาชอบเรืองนี้และกำลังค้นคว้าอยู่ครับ/www.facebook.com/photo.php?fbid=389363484497936&set=np.78405866.1063420983&type=1&theater&notif_t=photo_tag

 9. คุณanita
          อีกอย่างหนึ่งผมพอจะรู้จักผู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะแนะนำให้รู้จักและปรึกษา ไม่ทราบจะติดต่อคุณอย่างไรครับ

 10. ขอบคุณมากเลยค่ะ  ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย  ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไปนครเมื่อไหร่  ถ้าช่องทางที่จะติดต่อที่สะดวกก็น่าจะเป็น e-mail  และโทรศัพท์ค่ะ  และคาดว่าจะกลับไปเก็บข้อมูลที่นครก่อนสิ้นเดือนสิงหานี้ค่ะ  รบกวนขอ  e-mail ของคุณ kamol เพื่อติดต่อเรื่องข้อมูล และผู้มีความรู้เรื่องนี้ 
   
  e-mail    [email protected] 

  ขอบคุณค่ะ

  • คุณanita ถ้าอย่างไร ผมจะไปถามเขาก่อน แต่สิ่งหนึ่ง ขอบเขตหรือหัวข้อที่คุณจะทำเป็นอย่างไร ถ้ากำหนดแล้วช่วยส่งมาได้ไม่ ผมจะเอาไปให้เขาดูครับ

 11. ขอโทษด้วยค่ะที่ตอบล่าช้า  เมื่อสักครู่ได้ส่งอีเมลไปแล้วนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

 12. สัมพันธ์ /

  ขออนญาตนำไปเขียนบล๊อกนะครับ

 13. รักมากเมืองคอนถิ่นกำเนิด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *