นิราสรอบอ่าวนคร โอกาสครบรอบ 55 ปีวาตภัยแหลมตะลุมพุก 25 ตุลาคม 2505

ก.ย. 02

นิราสรอบอ่าวนคร โอกาสครบรอบ 55 ปีวาตภัยแหลมตะลุมพุก  25 ตุลาคม 2505

“”"นครจะไร้ยาก บางจากจะไร้ทุกข์ ปากพนังจะสนุก แหลมตะลุมพุกจะเป็นวัง”"”พังเพยที่สื่อความหมาย                                              ภูมิหลังแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ปัจจุบันคือแหลมที่ยื่นไปในทะเลเหมือนเขาควาย(ปลายแหลมโค้ง)ที่มีเขาข้างเดียว ที่ยื่นไปในอ่าวไทย ถ้ามองย้อนอดีตของแหลมตะลุมพุกไปประมาณ 235 ปี จากปัจจุบัน แหลมตะลุมพุกคือแหลมชุมพุก เป็นแหลมที่มีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนชาวไทย จีน แขกและชาติอื่นๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแหลมที่ยื่นไปทางทิศตะวันออกเข้าไปในอ่าวสยาม ถ้าวัดจากบริเวณริมด้านตะวันออกสุดของเขาควายปัจจุบัน มีพื้นที่ที่กว้างออกไปไม่น้อยกว่า 30 กม.เพราะด้วยเหตุภัยธรรมชาติ อาจรวมถึงน้ำมือของคน...

อ่านเรื่องทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ 2554 กับคำอวยพรของหนูน้อยเมื่อเยาว์วัย

ธ.ค. 27

สวัสดีปีใหม่ 2554 กับคำอวยพรของหนูน้อยเมื่อเยาว์วัย

สวัสดีปีใหม่ 2554 ส่งความสุขปีใหม่ 2554             เมื่อใกล้วันปีใหม่ 2554 ผมได้จัดเก็บ "ภาพเก่าๆ"ของลูกสาวที่ได้วาดและเขียนไว้ เมื่อเยาว์วัย ในช่วงที่เป็นวาระต่างๆ ตั้งแต่ ปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วันเด็กและะวิถีชีวิตประจำวัน และมีภาพที่วาดและเขียนอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่               ในโอกาสนี้ ผมขอนำภาพอวยพร ที่มาจาำก"หนูน้อย"ที่มีความบริสุทธิ์,จริงใจ,ไร้เดียงสา ถึงแม้คำอวยพรจะย้อนเวลา แต่ก็เป็นความบริสุทธิ์ของหนูน้อยตั้งแต่เยาว์วัย จึงขออวยพรมายังชาวไทยและชาวเทศทั่วโลก ทุกท่าน และ"ชาวเวปทั่วไทยและทั่วโลก"ทั่งที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาดู ขอส่งความสุขไปถึง คุณพ่อ ที่เคารพของทุกท่านและกำลังเป็น"คุณพ่อ"ของลูกๆ คุณแม่...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปี”บูชาพระธาตุ”เมืองคอน”หนึ่งเดียวในเมืองไทย

ธ.ค. 17

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปี”บูชาพระธาตุ”เมืองคอน”หนึ่งเดียวในเมืองไทย

“รางวัลมงคลชีวิต”ของการเดิน-วิ่งราตรีข้ามปี”บูชาพระบรมธาตุ”นครศรีธรรมราช  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน พรปีใหม่จากเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช เสื้อมงคลชีวิตที่ใช้ในการเดิน-วิ่งข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ตั้งแต่เริ่มต้น-จนถึงปีปัจจุบัน              คงเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวของเมืองไทย ที่ช่วงปีใหม่ มีการเดิน-วิ่งข้ามปีจาก พ.ศ.หนึ่ง สู่อีก พ.ศ.หนึ่ง และเป็นการบูชา “บรมครู” ของโลก คือ “องค์สัมสัมพุทธเจ้า” ศาสดาเอกของโลก เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแทนชาวพุทธทั่วไป โดยกิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปีที่หน้าเจดีย์ที่ “บรรจุ พระทันตธาตุ”ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ณ.หาดทรายแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2546 สู่ปี พ.ศ.2547 หน่วยงานราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราช...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน “บริเวณสนามหน้าเมือง เมืองคอน”

พ.ย. 19

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน “บริเวณสนามหน้าเมือง เมืองคอน”

สนามหน้าเมืองของทุกเมืองมีความสำคัญมากทุกเมืองมาตั้งแต่อดีต-จนถึงปัจจุบัน สนามหน้าเมืองของเมืองคอนก็เช่นกัน มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต สำหรับปัจจุบัน เป็นที่พักผ่อน เป็นออกกำลังกายของประชาชน เปรียบเสมือนปอดของเมือง เป็นสถานที่ ที่ใช้จัดงานราชพิธีต่างๆ รวมถึงงานรื่นเริงของภาคประชาชน เป็นสถานที่ ที่หารายได้ โดยการขายสินค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ สำหรับอดีต เป็นที่พักของประชาชนเพื่่อรอเข้าเมืองเนื่องจากโบราณประตูเมืองของทุกเมืองปิด-เปิดประตูเป็นเวลา เป็นที่ัจัดงานราชพิธีต่างๆของทางการ และที่สำคัญ เป็นที่พักของข้าศึกที่โอบล้อมเพื่อรอการโจมตีเมือง และตามข้อสังเกตุของ”โกแอ็ค” เจ้าของร้านโกปี๊...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระเมืองคอน

ต.ค. 29

ประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระเมืองคอน

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ(วันพระเจ้าเปิดโลก)และประเพณีลากพระ ในวาระที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเทวโลกหลังจากเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา วันนี้ได้ไปเก็บภาพการทำบุญตัดบาตรเทโวแบบสาธิต  เสมือนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลก ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ณ.สถานที่ที่ซึ่งเป็นเสมือนต้นกำเนิด การเกิดประเพณีนี้ ซึ่งวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารได้รื้อฟื้นขึ้นมา เป็นภาพที่สวยงาม ตระการตาที่พลั่งพร้อมไปด้วยพุทธบริษัท ประเพณีลากพระน่าจะมีจุดกำเนิดในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช(สามพี่น้อง)ประมาณปี พ.ศ.1773 (จากหนังสือประวัติและตำนานวัดพระมหาธาตุวรวิหาร โดยพระเทพวราภรณ์...

อ่านเรื่องทั้งหมด