จิตกรรมภาพ ตำนานวีรบุรุษแห่งเมืองนคร”พังพการ” โดยอาจารย์นะมา โสภาพงศ์

มิ.ย. 18

จิตกรรมภาพ ตำนานวีรบุรุษแห่งเมืองนคร”พังพการ” โดยอาจารย์นะมา โสภาพงศ์

ในฐานะศิษย์ของชาว ขาว-แดงและชาวเมืองคอน ผมขอนำเสนอภาพจิตกรรมของอาจารย์นะมา  โสภาพงศ์ เกี่ยวกับประวัติและวีระกรรมของบรรพบุรุษของเราชาวเมืองคอนนำมาเผยแพร่ ซึงในช่วงทำงานของท่านเกี่ยวกับวารสาร สารนครศรีธรรมราช พ.ศ.2513-ท่านเสียชีวิต ท่านได้เข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับวารสาร สารนครศรีธรรมราช  ซึ่งอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่มีความเสียสละ มีความตั้งใจ ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองคอนทุกประเภท ท่านมีความรักบ้านเกิด  และมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่เกียรติคุณ บุคคลในตำนาน ประวัติศาตร์ของเมืองคอน  ท่านและเราทุกๆคนมีความภูมิใจในถิ่นกำเนิดบ้านเรา  ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินบทบาทแห่งชาวเมืองคอนเป็นที่สุด...

อ่านเรื่องทั้งหมด

แด่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ คนดีศรีเมืองนคร ปี 2555และผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ปี 2554

มิ.ย. 21

แด่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ คนดีศรีเมืองนคร ปี 2555และผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ปี 2554

                       ภาพจากหนังสือ เจริญอนุสรณ์และคุณจรัญ-ประทุม หนูคง          ย้อนไปเมือ ปี พ.ศ.2513 โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัีง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เริ่มเปิดสอนชั้นป. 5 เป็นปีแรก" เดิมเปิดสอนแค่ชั้นป.4 เป็นโรงเรียนที่ธุรกันดารเป็นอย่างมาก การเดินทางต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ-หรือเดินด้วยเท้าในการติดต่องานราชการต่างๆ" และทางโรงเรียนวัดโบสถ์และพระอธิการเจียง คงสว่าง อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี ได้ร่วมกันดำเนินการขออนุญาตขยายชั้นเรียนอีก1 ชั้น คือ ป.5                     และในปี พ.ศ.2514 โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้รับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1.คุณครูเจริญ เมธารินทร์ 2.คุณครูวิมล สุขมงคล                           ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

พระผง,พระโลหะหลวงปู่ทวด-พ่อท่านคล้ายสร้างในโอกาสทำบุญอายุ 100 ปีพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช

เม.ย. 02

พระผง,พระโลหะหลวงปู่ทวด-พ่อท่านคล้ายสร้างในโอกาสทำบุญอายุ 100 ปีพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช

ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชกล่าวถึงการให้ความร่วมมือของชาวบ้านไว้น่าสนใจว่า”ถ้าตำรวจปฏิบัติตนเป็นคนดีชาวบ้านที่ไหนก็ชอบและให้ความร่วมมือในเรื่องการจับโจรผู้ร้าย ถ้าตำรวจจับจริงๆ ก็ไม่มีโจรคนไหนรอดพ้นไปได้” (จากหนังสืออนุสรณ์์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช เมื่อ 22 กพ.2550)               ผู้เขียนต้องขอโอกาส เขียนเกี่ยวกับความศรัทธาต่อบุคคลหนึ่ง เป็นบุคคลสำคัญ เป็นปูชนียบุคคลของเมืองนครศรีธรรมราช”คือท่านขุนพันธรักษ์ราชเดช”                  ผมได้รู้จักท่านในฐานะประชาชนทั่วไปของคนเมืองคอนคนหนึ่ง มิได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่รู้จักจากภาพถ่ายตอนที่ท่านขุนฯได้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยมีแผ่นป้ายโปสเตอร์ที่ติดไปทั่วเมืองคอน...

อ่านเรื่องทั้งหมด

นิราศเมืองคอน ตอน “นิราศกะโรม”

ก.พ. 28

นิราศเมืองคอน ตอน “นิราศกะโรม”

                  “นิราศกะโรม” เป็นบทประพันธ์ของ “คุณครูตรึก พฤกษะศรี” ซึ่งได้รับอนุญาตจากคุณสถาพร พฤกษะศรี นำลงในเวป “เมืองคอน.com” เพื่อให้ชาวเมืองคอนและบุึึคคลผู้สนใจในกาพย์ กลอน ได้อ่านเล่น อีกยังได้นึกถึงบ้านเมืองของเราในอดีตที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2505 และคุณสถาพร พฤกษะศรี ได้เกริ่นนำถึงการเขียนนิราศตอน “นิีราศกะโรม”ไว้ว่า                    ครั้งหนึ่งที่คุณครูตรึก พฤกษะศรี ซึ่งเป็นผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียนปากพนัง ได้นำคณะลูกเสือนักเรียนของโรงเรียนปากพนังสามร้อยกว่าคน เดินทางไกลไปเข้าค่ายพักแรมที่บริเวณน้ำตกกะโรม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ลำดับเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นนิราศในชื่อว่า “นิราศกะโรม”                  ...

อ่านเรื่องทั้งหมด