กรุงธรรมราชปุระ/ตามพรลิงค์/นครดอนพระ(นครศรีธรรมราชมหานคร)กับพระพุทธศาสนา

พ.ค. 27

กรุงธรรมราชปุระ/ตามพรลิงค์/นครดอนพระ(นครศรีธรรมราชมหานคร)กับพระพุทธศาสนา

ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาและทรงศรีวิชัย(ยุคศรีวิชัย พ.ศ.1300)ภาพจากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์  ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ถ่าย ในงานประเพณีมาฆะบูชา เมื่อ ปี พ.ศ.2530 และภาพจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหัวอิฐ “”ประวัติชาติไทยมิได้เริ่มต้นที่สุโขทัย ดังนั้นประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ ให้ถูกต้อง ทันสมัย”"ข้อความจากเมืองนครศรีธรรมราชมหานคร สิ้นสุดตามพรลิงค์ ตั้งต้นชาวเสียม โดยประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ เมือง ตามพรลิงค์คือเมืองที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายๆด้านที่เป็นแนวต้นแบบ ที่สำคัญแห่งหนึ่ง/ ยุคหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการก่อเกิดประเทศสยามและประเทศไทย…..  ธรรมปุระมหานคร/ตามพรลิงค์คือหนึ่งมหานคร...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-วัดหน้าพระบรมธาตุสู่จุดก่อเกิดเมืองหลวง”เมืองพระเวียง(โคกกระหม่อม)”แห่งอาณาจักร์ “ตามพรลิงค์”..ที่ยิ่งใหญ่

ธ.ค. 23

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน-วัดหน้าพระบรมธาตุสู่จุดก่อเกิดเมืองหลวง”เมืองพระเวียง(โคกกระหม่อม)”แห่งอาณาจักร์ “ตามพรลิงค์”..ที่ยิ่งใหญ่

ภาพแผนที่สังเขป<<เมืองพระเวียง>>จากหนังสือมาลัยเมืองใต้ สารคดีและประเพณีอันแสนรักของชาวใต้ฯจากผลงานของนายตำรา ณ เมืองใต้ (เปลื้อง ณ นคร) นายนิคม สุทธิรักษ์ พร้อมคณะและประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทยโดยคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ คุณภรณี นาคเวช(อุปรมัย)  <<<จากชุมชนเล็กๆอาศัยอยู่ที่ราบรอบบริเวณอ่าวที่ตำบลท่าเรือเมืองคอนในอดีต เป็นจุดก่อเกิดกำเนิด@@เมืองพระเวียง ยุคตามพรลิงค์@@ที่ยิ่งใหญ่ เที่ียบเท่ากรุงโรม ที่มีประวัติที่ยิ่งใหญ่ในแผนที่โลกทุกยุค ทุกสมัย >>> ประวัติวัดหน้าพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช วัดหน้าพระบรมธาตุ อยู่ติดถนนราชดำเนิน ตรงกันกับวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน ตอนช่วงวัดศรีทวี-ตลาดคลองทา-อาชีวะ-ท่าวัง

ก.ย. 20

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน ตอนช่วงวัดศรีทวี-ตลาดคลองทา-อาชีวะ-ท่าวัง

     จากเจตนาเดิมที่ไ้ด้ทำเวปเกี่ยวกับภาพเเก่าเมืองคอน(http://www.gotonakhon.com/?page_id=20) และได้มีหลายๆท่านที่ได้กรุณาให้นำภาพเพื่อเป็นการเผยแพร่ โดยหวังว่าจะเป็นสิ่งเตือนใจของชาวเมืองคอน ว่าเมืองคอน มีความน่าอยู่อย่างไร ได้หวังไว้ว่า การเผยแพร่ถึงแม้ว่าจะมีผู้นำภาพไป“ประดับเืพื่อแสดงถึงอดีตเมืองคอน เพื่อไว้บูชาสำหรับภาพที่เป็นที่เคารพ”เพียงให้เครดิตภาพเหล่านั้น(http://www.gotonakhon.com/?page_id=6463)สักเล็กน้อยก็เป็นความอิ่มใจ-ภาพภูมิใจ ที่ได้“เก็บภาพเหล่านั้นมาอันเป็นเวลายาวนาน...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพอดีตพระบรมธาตุเจดีย์-ในโอกาสพิเศษที่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอนเข้าบัญชี สู่ “มรดกโลก”

ส.ค. 16

ภาพอดีตพระบรมธาตุเจดีย์-ในโอกาสพิเศษที่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอนเข้าบัญชี สู่ “มรดกโลก”

         ภาพอดีตถ่ายเมือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเมืองคอน พ.ศ.2507 ภาพหนังสือเอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช คุณสันถัต(เฉ่ง) ทองนอก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             โดยผมจะนำเสนอภาพที่หลายๆท่านได้มอบภาพให้มาถ้าหากท่านใด ที่จะนำภาพไปบูชาและเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ก็ขอให้“ให้เครติดภาพเหล่านั้น เพื่อให้ความรู้สึก อิ่มใจ-ภูมิใจแก่เจ้าของภาพที่ได้สะสมมาเป็นเวลาอันยาวนานด้วยความเต็มใจที่จะนำมาเผยแพร่และได้มีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้่ “ผมจะไม่ลงลายน้ำ ที่จะทำให้ภาพเสียคุณค่าของภาพไปครับ”        และขออนิสงค์แด่ ผู้มีส่วนร่วม-ผู้ชม ถวายเป็นเครื่องพุทธบูชา ขอให้สำเร็จ สมบัติสามประการ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

แด่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ คนดีศรีเมืองนคร ปี 2555และผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ปี 2554

มิ.ย. 21

แด่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ คนดีศรีเมืองนคร ปี 2555และผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ปี 2554

                       ภาพจากหนังสือ เจริญอนุสรณ์และคุณจรัญ-ประทุม หนูคง          ย้อนไปเมือ ปี พ.ศ.2513 โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัีง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เริ่มเปิดสอนชั้นป. 5 เป็นปีแรก" เดิมเปิดสอนแค่ชั้นป.4 เป็นโรงเรียนที่ธุรกันดารเป็นอย่างมาก การเดินทางต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ-หรือเดินด้วยเท้าในการติดต่องานราชการต่างๆ" และทางโรงเรียนวัดโบสถ์และพระอธิการเจียง คงสว่าง อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี ได้ร่วมกันดำเนินการขออนุญาตขยายชั้นเรียนอีก1 ชั้น คือ ป.5                     และในปี พ.ศ.2514 โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้รับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1.คุณครูเจริญ เมธารินทร์ 2.คุณครูวิมล สุขมงคล                           ...

อ่านเรื่องทั้งหมด