ขอเชิญร่วมฉลอง-แห่ผ้าขึ้นธาตุ”2,600 ปี สัมพุทธชยันตี”ที่เมืองคอน” 3-7 มีนาคม 2555

ก.พ. 14

ขอเชิญร่วมฉลอง-แห่ผ้าขึ้นธาตุ”2,600 ปี สัมพุทธชยันตี”ที่เมืองคอน” 3-7 มีนาคม 2555

ขอเชิญชาวพุทธทั้งไทยและเทศร่วมฉลอง-แห่ผ้่าขึ้นธาตุนานาชาติ ในวโรกาสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง ประกาศและสั่งสอนธรรมแก่บริษัทสี่ ยืนยาวมาถึง 2,600 ปี  และร่วมสืบสานประเพณีการกวนข้าวยาคู แห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของเมืองคอน ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน จากพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อ ปี 1773 สู่รุ่นปัจจุบัน ปี 2555 และเพื่อรุ่นต่อๆไป ประวัติผ้าพระบฏ            ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองเมืองตามพรลิงค์อยู่นั้น ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.1773 ขณะเตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เก็บตก”ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”ช่วง”หอนาฬิกา-ศาลากลาง-สวนศรีธรรมาโศกราช-ตลาดแขก”

ม.ค. 11

เก็บตก”ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”ช่วง”หอนาฬิกา-ศาลากลาง-สวนศรีธรรมาโศกราช-ตลาดแขก”

           เพราะเหตุ “เมืองคอน”มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน จึงมีภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้ จากหลายๆท่านทั้งเป็นชาวเมืองคอน,และเคยอาศัยที่เมืองคอนได้กรุณาให้ภาพและข้อมูลภาพโดยมีความตั้งใจที่นำเสนอภาพเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้เห็นความเป็นมาของเมืองคอน“เพื่อมิให้ภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้่หายไปกับตัวและจุดเล็กๆ-กลุ่มเล็กๆของท่านเพื่อประสงค์ตอบแทนแผ่นดินเกิด”        ภาพอดีตสามแยกสุขศาลา ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2477,พ.ศ.2520และ พ.ศ.2541 ภาพโดยอาจารย์นะมา โสภาพงศ์ (สารนครศรีธรรมราช)อาจารย์เสงี่ยม โกฏิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ(หนังสือกำแพงเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของชาวนครโดย คุณชวน เพชรแก้ว,คุณปรีชา นุ่นสุข) ภาพปัจุบันถ่ายเมื่อ ธันวาคม...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

ม.ค. 09

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานช่าง(ปฏิบัติงานด้านมิเตอร์)และพนักงานช่าง(ปฏิบัติงานด้านแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) ดังมีรายละเอียดตามประการสมัครดังนี้(สอบถามได้ที่ 075-378430 ต่อ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุ-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “เมืองคอน” ปี 2554-2555

ธ.ค. 28

เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระธาตุ-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “เมืองคอน” ปี 2554-2555

                  เส้นทางการวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดยนายเนติบัญชร ขุนรักษ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พศ.2546                        เป็นที่น่ายินดีที่สถานที่หลายแห่งเริ่มมีกิจกรรมช่วงขึ้นปีใหม่ เช่นการสวดมนต์-การวิ่งช่วงปีใหม่(ที่สนามหลวง)และหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 ของ”เมืองคอน”เมืองต้นแบบหลายประเพณีที่มีมาตั้งแต่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช และกำลังจะเป็นประเพณีอีกประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนและบ้านเมือง และยังส่งเสริมการออกกำลังกาย คือ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ภาพแปะฟ้า”เมืองคอนช่วงสี่แยกท่าวัง(ปัจจุบัน)ถึงคลองท่าวัง(ในอดีต)”

ธ.ค. 10

ภาพแปะฟ้า”เมืองคอนช่วงสี่แยกท่าวัง(ปัจจุบัน)ถึงคลองท่าวัง(ในอดีต)”

 ภาพจากสารนครศรีธรรมราชและอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ(การเดินทางผ่านอ่าวไทยสมัยโบราณโดยเรือสำเภา,และเมืองลิกอร์ในอดีตที่วาดโดยชาวอิตาลี) ภาพเรือสำเภา สมอเรือโบราณขนาดใหญ่พบในอ่าวปากนครยาว 4 เมตรเศษกว้าง 2เมตร ณ.พิพิธภัณสถานแห่งชาติเมืองคอน ภาพโดยอาจาร์ยนะมา โสภาพงค์และสารนครศรีธรรมราช                  ภาพแปะเมืองคอนช่วงสี่แยกท่าวัง-คลองท่าวัง เป็นช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญมากมาตั้งแต่อดีต เป็นจุดเชื่อมการติดต่อระหว่างโลกตะวันตก-ตะวันออกที่ชนชาติฝรั่งเข้ามาติดต่ออีกจุดหนึ่ง ของเมืองคอน  ช่วงดังกล่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและทิ้งไว้แต่ความทรงจำ-ร่องรอยอดีตให้อนุชนรุ่นหลังระลึกถึง...

อ่านเรื่องทั้งหมด